Personální složení katedry filozofie a humanitních studií

Adresář a konzultační hodiny KFHS

Vedoucí katedry

PhDr. Mgr. Jan Šmíd, Ph.D.

Zástupkyně vedoucího katedry

Mgr. Barbora Řebíková, Ph.D.

Tajemnice

Mgr. Denisa Charvátová, Ph.D.

- tvorba rozvrhů, IS STAG

Sekretářka

Tamara Šitnerová

Profesoři

prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc.

- předseda komise pro SZZ

Docenti

doc. Mgr. Michaela Fišerová, M.A., Ph.D.

doc. Mgr. Jiří Hoblík, Ph.D.

- předseda komise pro SZZ
- garant studijního oboru Občanská výchova (dvouoborové)
- garant studijních oborů Společenské vědy (dvouoborové) a Učitelství SV pro SŠ

doc. RNDr. Josef Moural, Ph.D.

- předseda komise pro SZZ
- garant studijního oboru Filozofie (dvouoborové)
- garant studijního oboru Politická filozofie

Odborní asistenti

Mgr. Tereza Arndt, Ph.D.

Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D.

- garant studijního oboru Základy humanitních studií v kombinované i prezenční formě
- Centrum občanského vzdělávání COV.UL
- Alumni klub

Mgr. Denisa Charvátová, Ph.D.

Mgr. Jiří Klouda, Ph.D.

Mgr. Martin Kolář, Ph.D.

Mgr. Veronika Konrádová, Ph.D.

- organizace praxe, koordinátorka Erasmus+

Mgr. Daniel Kroupa, Ph.D.

Mgr. Jitka Laštovková, Ph.D.

Mgr. Lukáš Novák, Ph.D.

ThLic. David Peroutka, Ph.D.

Mgr. Vít Pokorný, Ph.D.

- správce FB stránky katedry

Mgr. Barbora Řebíková, Ph.D.

- platforma Moodle
- galerie Docento Disco

PhDr. Mgr. Martin Šimsa, Ph.D.

- garant studijního oboru ZHV Estetika

PhDr. Mgr. Jan Šmíd, Ph.D.

Mgr. Maria Cristina Vendra, Ph.D.

Externisté

Mgr. Petr Kouba, Ph.D.

Správce knihovny a studovny

Mgr. Jana Macková