Personální složení katedry germanistiky

Adresář a konzultační hodiny KGER

Vedoucí katedry

doc. Hana Bergerová, Dr.

Zástupkyně vedoucí katedry

Mgr. Petra Fuková, Ph.D.

Tajemnice

Mgr. Lucie Obrová

Sekretářka

Pavlína Máčková

Profesoři / profesorky

prof. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.

- koodinátorka dvojitého diplomu, garantka DS a mag. IKG navazujícího magisterského studijního programu Interkulturní germanistika

prof. Dr. Dr. Georg Schuppener

Docenti / docentky

doc. Hana Bergerová, Dr.

- garantka studijního programu Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ

doc. Mgr. Jana Hrdličková, Ph.D.

- katedrální stipendia

doc. PhDr. Martin Lachout, Ph.D., MBA

doc. Dr. phil. Miroslav Němec

- garant bakalářského studijního programu Interkulturní germanistika

Odborní asistenti / odborné asistentky

Mgr. Andrea Frydrychová

- koordinátorka jazykových cvičení NJ

Mgr. Petra Fuková, Ph.D.

- vedoucí Centra pro podporu výuky německého jazyka a interkulturní vzdělávání - CEPRONIV
- koordinátorka pedagogických praxí

Mgr. Tereza Hrabcová, Ph.D.

- koordinátorka programu ERASMUS+

Mgr. Veronika Jičínská, Ph.D.

- garantka bakalářského studijního programu Německý jazyk a literatura pro vzdělávání

Asistenti / asistentky

Mgr. Gabriela Dvornycká

Lektoři / lektorky

Mgr. Lucie Obrová

Zahraniční lektoři / lektorky

Manuel Kloibhofer, M.A.

Externisté / externistky

em. Prof. PhDr. Marie Maroušková, CSc.

Doktorandi / doktorandky

Julie Adam, M.A.

Mgr. Markéta Brožová

Mgr. Hana Raková

Mgr. Andrea Frydrychová

Annabelle Jänchen, M.A.

Mgr. Daniel Musílek

Mgr. Gabriela Šilhavá

Mgr. Monika Stržínková

Knihovnice

Mgr. Gabriela Dvornycká