Studovna KHI a KAPV

Databáze a novinky

doc Žádanka na nákup literatury

E-studovny

Kontakty

místnost A 019
tel.: +420 475 286 468

Otevírací doba

Semestr
PO 8:00 – 20:00

1. část zkouškového období
PO 9:00 – 16:00

Během letních prázdnin a druhé části zkouškového období je studovna KHI uzavřena.

Personální složení

Vlastní každodenní chod studovny a většina služeb je zajišťována prostřednictvím knihovníků z řad studentů. Kontrolu chodu studovny, koordinaci služeb, akvizici a lokaci publikací má na starosti správce studovny.

Vedoucí studovny

Mgr. Jan Grisa, Ph.D.
Kancelář: A 019
E-mail: jan.grisa@ujep.cz
Tel.: +420 475 286 468

Studentské služby

  • Jan Hladík
  • Hana Hroudová
  • Ngoc Ha Phamová Thi
  • Petra Andrejchová
  • Petr Hasil
  • Michal Jirman
  • Ondřej Černý

Obecné informace

Studovna a knihovna katedry historie je cílevědomě budována od akademického roku 1981/1982. V současné době se toto pracoviště nachází v nově zrekonstruovaných prostorách s nadstandardním zařízením i vybavením. Systematicky budovaný knižní fond je pravidelně doplňován z prostředků přidělených v rámci rozpočtu FF UJEP a důležitým finančním zdrojem jsou též prostředky získané v rámci ESF a dalších projektů. Součástí knižního fondu je více než 16 000 knihovnických jednotek – knih a časopisů z oblasti historie, dějin umění, pomocných věd historických, etnografie, archeologie a dalších příbuzných oborů. V současné době studovna odebírá 20 českých a 9 zahraničních odborných časopiseckých řad. Součástí fondu jsou i diplomové a bakalářské práce obhájené na katedře historie PF, resp. FF. V současné době je fond doplňován i o video a CD nosiče.
Knihy a časopisy jsou čtenářům půjčovány pouze presenčně. Absenční výpůjčky jsou uskutečňovány pouze ve výjimečných případech na základě doporučení některého z členů KHI FF UJEP. Všechny položky knižního fondu jsou chráněny zabezpečovacím systémem pořízeným z prostředků FRVŠ a provoz studovny je zároveň monitorován kamerovým systémem.
Kapacita studovny je 20 míst a během akademického roku je studentům přístupná 12 hod. denně (8. – 20. 00 hod., s výjimkou pátku – 8.00 – 14.00 hod.). Studovna je vybavena 8 počítači pro práci studentů s přístupem na internet, studenti mají dále možnost připojit se internet z vlastních přenosných počítačů a to buď pomocí síťových kabelů nebo napojením na místní Wi-Fi síť. Kromě presenčních výpůjček poskytuje studovna také reprografické služby a to jak placené (tisk a kopírování), tak bezplatné (scanování dokumentů, na volně přístupném scaneru). Studovna i Celý fond knihovny je elektronicky chráněn prostřednictvím kamerového systému a elektronické brány.

V akademickém roce 2007/2008 byla část fondu přesunuta do nově zřízeného kabinetu Pomocných věd historických a tento specializovaný fond je s ohledem na profilaci studia postupně doplňován o nově vydané i starší tituly a periodika. Studenti mohou též využívat propojení s dalšími oborovými studovnami FF UJE, stejně jako na specializovanou knihovnu Ústavu slovansko-germánských studií a Knihovnu a studovnu Muzea města Ústí nad Labem.