Směrnice

pdf Směrnice 59/2024 - Udělování stipendií na FF UJEP
Příloha ke směrnici 59/2024

pdf Směrnice 58/2024 - Vědecko-výzkumná činnost pracovníka

pdf Směrnice 57/2024 - Zajištění bezpečného sociálního prostředí při výuce, konzultacích a hodnocení studujících akademickými pracovníky a bezpečných sociálních standardů na FF UJEP

pdf Směrnice 56/2024 - Ediční činnost Filozofické fakulty UJEP

pdf Směrnice 55/2024 - Postup stanovení prodejní ceny publikací FF

pdf Směrnice 54/2024 - Sazby ostatních osobních nákladů za výuku a zkoušení a další činnosti

pdf Směrnice 53/2024 - Organizační pokyny k realizaci pedagogických a odborných praxí

pdf Směrnice 50/2021 - Sazby nájemného za propůjčení prostor FF

pdf Směrnice 49/2021 - Stimulace vědecko-výzkumné činnosti akademických
pracovníků FF UJEP

pdf Směrnice 48/2020 - Hodnocení vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti akademických pracovníků FF UJEP

doc Směrnice 47/2020 - Etika vědecké a výzkumné činnosti na FF UJEP

pdf Směrnice 46/2020 - Pokyny pro zadávání, vypracovávání a odevzdávání bakalářských a diplomových prací

doc Směrnice 45/2019 - Formální náležitosti průběhu a kritéria hodnocení pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FF UJEP

pdf Směrnice 44/2018 - Vedení kvalifikačních prací

doc Směrnice 43/2018 - Udělování stipendií na FF UJEP

pdf Směrnice 41/2017 - Odlišné podmínky pro přijetí ke studiu bakalářského a magisterského studijního programu

pdf Směrnice 37/2016 - Zveřejňování dokumentů na úředních deskách FF UJEP

pdf Směrnice 35/2016 - Pravidla provozu služebního vozidla Filozofické fakulty

doc Směrnice 33/2014 - Uznávání předmětů absolvovaných v předchozím studiu a nahrazujících předměty předepsané studijním programem

pdf Směrnice 31/2013 - Pokyny pro průběh habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na FF UJEP

pdf Směrnice 24/2011 - Pokyny k elektronickému zápisu do IS STAG pro studenty FF UJEP

pdf Směrnice 15/2008 - Pravidla a zásady pro práci s informačními a komunikačními technologiemi závazná pro zaměstnance FF

pdf Směrnice 4/2007 - Provoz a zabezpečení katedrálních studoven a knihoven

pdf Směrnice 1/2006 - Reprografické služby poskytované ve studovnách FF UJEP


Neplatné směrnice

Směrnice 52/2021 - Organizační pokyny k realizaci pedagogických a odborných praxí
Směrnice 42/2018 - Sazby ostatních osobních nákladů za výuku a zkoušení a další činnosti
Směrnice 40/2017 - Vedení kvalifikačních prací
Směrnice 39/2016 - Postup stanovení prodejní ceny publikací FF
Směrnice 38/2016 - Pokyny pro zadávání, vypracovávání a odevzdávání bakalářských a diplomových prací
Směrnice 36/2016 - Udělování stipendií na FF UJEP
Směrnice 34/2016 - Sazby ostatních osobních nákladů za výuku a zkoušení a další činnosti
Směrnice 32/2014 - Pokyny pro zadávání, vypracovávání a odevzdávání bakalářských a diplomových prací
Směrnice 26/2012 - Sazby ostatních osobních nákladů za výuku a zkoušení a jiné činnosti
Směrnice 30/2013 - Udělování stipendií na FF UJEP
Směrnice 29/2013 -
Pokyny pro odevzdání diplomových a bakalářských prací
Směrnice 28/2013 -
Pokyny pro uznávání předmětů absolvovaných v předchozím studiu
Směrnice 27/2012 -
Pokyny pro uznávání předmětů absolvovaných v předchozím studiu
Směrnice 25/2011 -
Pokyny pro uznávání předmětů absolvovaných v předcházejícím studiu
Směrnice 23/2011 -  
Pokyny k elektronickému zápisu do IS STAG na akademický rok 2011/2012 
Směrnice 22/2010 -
Pokyny k elektronickému zápisu do IS STAG na akademický rok 2010/2011
Směrnice 21/2010 - Ediční činnost Filozofické fakulty UJEP
Směrnice 20/2010 - Stimulace vědecko-výzkumné činnosti akademických pracovníků FF UJEP
Směrnice 19/2009 -
Náhrady nákladů při užití služebního vozidla FF UJEP
Směrnice 18/2009 -
Pokyny k elektronickému zápisu do IS STAG
Směrnice 17/2009 -
Udělování stipendií na FF UJEP
Směrnice 16/2008 -  
Sazby ostatních osobních nákladů za výuku a zkoušení 
Směrnice 14/2008 -
Udělování stipendií na FF UJEP
Směrnice 13/2008 - Ediční činnost Filozofické fakulty UJEP
Směrnice 12/2008 - Postup stanovení prodejní ceny skript a ostatních tiskovin FF
Směrnice 11/2008 -
Pokyny pro odevzdání diplomových a bakalářských prací
Směrnice 10/2007 -
Náhrady režijních nákladů za mimořádné, nadstandardní a jiné režijní úkony spojené se studiem
Směrnice 9/2007 -
Udělování stipendií na FF UJEP v akademickém roce 2007/2008
Směrnice 8/2007 -
Pokyny k elektronickému zápisu do IS STAG na akademický rok 2007/2008
Směrnice 7/2007 - Sazby ostatních osobních nákladů za výuku a zkoušení
Směrnice 6/2007 - Udělování stipendií na FF UJEP a akademickém roce 2006/2007
Směrnice 5/2007 - Ediční činnost Filozofické fakulty UJEP
Směrnice 3/2007 - Pokyny pro odevzdání diplomových a bakalářských prací
Směrnice 2/2006 - Pokyny k elektronickému zápisu do IS STAG na akademický rok 2006/2007