Galerie Docendo Disco (GDD)

Galerie je umístěná ve 2. patře, budovy B, FF UJEP

Kurátorka galerie: Mgr. Barbora Řebíková, Ph.D. (rebbarbora@email.cz, 731 588 021)

Kurátorský koncept

Galerie tematizuje možnosti spolupráce mezi FF a FUD UJEP.

GDD je nově vytvořenou platformou „možností spolupráce“ mezi FF a FUD UJEP. Na Fakultě umění a designu působí přední čeští umělci, o jejichž existenci nemají studenti humanitních a uměnovědných oborů Filozofické fakulty mnohdy ani ponětí a nemají tudíž ani představu o podobě umění, které tito umělci vytvářejí. Galerie Docendo Disco na tuto situaci reaguje tím, že tyto umělce a jejich tvorbu v prostorách FF studentům představuje. V každém semestru zde proběhnou dvě výstavy. Později zde budou představena díla absolventů FUDu či dalších umělců působících v Ústí nad Labem i mimo něj.

V prvním roce působení Galerie zde svou tvorbu představí současný děkan FUDu Pavel Mrkus, vedoucí Ateliéru performance Jiří Kovanda, asistent Ateliéru digitálních médií Radek Jandera a asistentka Ateliéru grafického designu Michaela Labudová.

Tiskové zprávy k výstavám

Fotogalerie