Praxe

Součástí učitelských studijních oborů a programů jsou povinné pedagogické praxe, které jsou realizovány pod vedením zkušených oborových didaktiků na základních a středních školách, a to zejména ve spolupráci s tzv. fakultními  školami v regionu. Bližší informace viz výše.

Pro studující neučitelských oborů bakalářského i magisterského stupně jsou pak nabízeny formou povinně volitelných kurzů nebo modulů odborné praxe, které umožňují studujícím získat již během studia praktické zkušenosti v organizacích a firmách česko-německého zaměření, což výrazně zlepšuje jejich následné uplatnění na trhu práce. Bližší informace viz výše.