Praxe

Součástí učitelských studijních oborů a programů jsou povinné pedagogické praxe, které jsou realizovány pod vedením zkušených oborových didaktiků na základních a středních školách, a to zejména ve spolupráci s tzv. fakultními  školami v regionu. Bližší informace viz výše.

Studujícím magisterského studijního programu Interkulturní germanistika v česko-německém kontextu jsou pak nabízeny odborné praxe formou povinně volitelných kurzů, které jim umožňují získat již během studia praktické zkušenosti v organizacích a firmách česko-německého zaměření, což výrazně zlepšuje jejich následné uplatnění na trhu práce. Bližší informace viz výše.