Personální složení katedry historie

Adresář a konzultační hodiny KHI

Vedoucí katedry

Mgr. Jakub Pátek, Ph.D.

Zástupce vedoucího katedry pro bakalářské a magisterské studium

doc. Mgr. Martin Veselý, Ph.D.

Zástupkyně vedoucího katedry pro doktorské studium a vědu

prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.

Tajemník

PhDr. Filip Hrbek

- Rozvrh katedry historie

Sekretářka

Vendula Hráčová

Profesoři

prof. PhDr. Radek Fukala, Ph.D.

prof. PhDr. Martin Holý, Ph.D.

prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.

prof. PhDr. et Ing. Jan Royt, Ph.D., DSc.

prof. PhDr. František Stellner, Ph.D.

prof. Ing. arch. Petr Urlich

Docenti

doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D.

doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc.

- Garance atestací v rámci doktorského studia
- VR FF UJEP
- Předsedkyně komise pro státní závěrečné zkoušky

doc. PhDr. Jiří Pernes, Ph.D.

doc. PhDr. Jaroslav Rokoský, Ph.D.

- Předseda redakční rady AUP Phil. Fak., Historica
- Uznávání předmětů ze studia v zahraničí

doc. PhDr. Martin Trefný, Ph.D.

doc. Mgr. Martin Veselý, Ph.D.

- Organizace přijímacího řízení
- Výkonný redaktor AUP Phil. Fak., Historica

Odborní asistenti

Mgr. Milan Hes, Ph.D.

PhDr. Vít Honys

PhDr. Jiří Koumar, Ph.D.

PhDr. Miloslav Krieger, CSc.

Mgr. Josef Märc

- Organizace praxe studentů FF
- Zadávání Diplomových prací studentů FF se zaměřením na vzdělávání a učitelství

Mgr. Stanislava Musilová, Ph.D.

Mgr. Tomáš Okurka, Ph.D.

Mgr. Jakub Pátek, Ph.D.

- Koordinace odborných praxí a exkurzí
- Zadávání BP a DP do IS STAG
- Koordinátor programu Erasmus+ pro pedagogické a vědecké incomingy

PhDr. Kamil Podroužek, Ph.D.

- Praxe A studentů BC KHR a dokumentace památek, praxe B Dokumentace památek a NMgr. Kulturně historická regionalistka – specializace Stavební historie
- Zadávání Bakalářských prací Dokumentace památek a Diplomových prací oboru Kultně historická regionalistika

PhDr. Anna Šerberová, CSc.

- Praxe studentů učitelství na PF

Mgr. David Tomíček, Ph.D.

- Garant studovny katedry historie

Mgr. Vilém Zábranský. Ph.D.

- Koordinátor programu Erasmus+ pro studentské výjezdy
- Správa IS STAG za KHI

Interní/externí doktorandi

Mgr. Markéta Brožová

PhDr. Ivan Fuksa

Mgr. Eva Grisová

Mgr. Adam Hájek

PhDr. Filip Hrbek

Mgr. Michal Jirman

PhDr. Vlasta Kordová

Michal Korhel, M.A.

Mgr. Jan Peer

Mgr. Mirka Salavová

Mgr. David Skalický

Mgr. Lukáš Sláma

Mgr. Monika Stará

Mgr. Filip Stojaník

Mrg. Martin Tichý

Mgr. Daniel Trnka

Mgr. Adam Zítek

Externisté

Mgr. Ivana Agnerová

Mgr. Jan Grisa, Ph.D.

Mgr. Kristýna Hochmuth

Mgr. Jan Horák

Mgr. Václav Houfek

PhDr. Petr Hrubý

Mgr. Antonín Kadlec, Ph.D.

Mgr. Petr Karlíček, Ph.D.

Mgr. Michaela Koumarová

Mgr. Renata Kuprová

PhDr. Jan Mareš, Ph.D.

Mgr. Martin Myšička

Mgr. Tomáš Sekyrka, Ph.D.

Mgr. Martin Zubík, Ph.D.

Správce knihovny a studovny katedry

Mgr. Jan Grisa, Ph.D.

Správce dokumentační laboratoře

Mgr. Jan Peer