PhDr. Kamil Podroužek, Ph.D.

Kamil Podroužek

Kontakty

e-mail: kamil.podrouzek@ujep.cz
tel.: + 420 475 286 459
mobil: + 420 725 836 413
kancelář: A 001

Vzdělání a profesní životopis

 • 2008 - dosud, Centrum dokumentace a digitalizace kulturního dědictví FF UJEP, vedoucí.
 • 2006 - dosud, katedra historie FF UJEP, odborný asistent.
 • 2005 - 2006, katedra historie UHS UJEP, odborný asistent.
 • 2002 - 2005, katedra historie PF UJEP, externí vyučující.
 • 1992 - 2018, Útvar výzkumu, průzkumu a dokumentace NPÚ ÚOP v Ústí n. L., vedoucí.
 • 1997 - 2004, Ph.D., obor: Dějiny architektury a památková péče, FA ČVUT v Praze.
 • 2001 - 2002, PhDr., obor: Etnologie, FF UK v Praze.
 • 1986 - 1992, Mgr., obory: Historie, etnografie, FF UK v Praze.
 • 1985 - 1986, mimořádné studium, obor: Etnografie, FF UK v Praze.

Výuka ve studijní program N7105 Historické vědy

 • KHI/TMS Teorie a metodologie stavební historie – garant, přednášející
 • KHI/OHA Vybrané otázky historické architektury – garant, přednášející
 • KHI/DAR3 Dějiny architektury III – garant, přednášející
 • KHI/DAR4 Dějiny architektury IV – garant, přednášející
 • KHI/LAR Lidová architektura – garant, přednášející, vede seminář
 • KHI/UET Úvod do etnologie – garant, přednášející
 • KHI/KUET Úvod do etnologie – garant, přednášející
 • KHI/SMDP Speciální metody dokumentace památek – garant
 • KHI/ODP Odborná praxe I – garant, vede seminář
 • KHI/KODP Odborná praxe I – garant, vede seminář
 • KHI/KV12 PVK Artefakt jako pramen studia minulosti – garant, přednášející, vede seminář
 • KHI/0644 PVK Terénní cvičení ze stavební historie – garant, vede seminář

Odborná specializace

 • renesanční, barokní a klasicistní architektura
 • venkovské stavby středověku a novověku – tzv. lidová architektura
 • stavebněhistorické průzkumy, operativní průzkumy a dokumentace staveb
 • plošné historické průzkumy venkovských sídel
 • historické stavební konstrukce
 • archeologizované stavby v pískovcovém podloží

Přehled publikační a tvůrčí činnosti

B - monografie

 • Kamil PODROUŽEK, Člověk a pískovec – Tři případové studie osídlení pískovců s teoretickým úvodem o metodě formální analýzy archeologizovaných staveb, Acta Universitatis Purkynianae, Facultatis Philosophicae, Studia historica 18, UJEP, Ústí nad Labem – Praha 2018, 303 s., ISBN 978-80-7414-384-7.
 • František GABRIEL – Jaroslav PANÁČEK – Kamil PODROUŽEK, Helfenburk hrad pražských arcibiskupů, Hrádek - občanské sdružení, Dřísy 2011, 519 s., ISBN 978-80-904730-0-3.
 • GABRIEL František - PODROUŽEK Kamil - Zahradník, Pavel. Skalní suk Sloup. SPS, Praha, 2001, 23 s., ISBN 80-86204-07-3.

C – kapitoly v knihách

 • Kamil PODROUŽEK a kol., Terrasacraincognita, Kamil Podroužek (ed.), Ústí nad Labem: FF UJEP v Ústí nad Labem, 2018, Kamil Podroužek, Urbanistický vývoj Konojed,s. 22-33.Kamil Podroužek, Urbanistický vývoj Zahořan,s. 44-55.Kamil Podroužek– AnnaLišková– Roman Švec, Plošný průzkum Konojed, s. 62-83. Kamil Podroužek– Anna Lišková– Roman Švec, Plošný průzkum Zahořan, s. 84-99.MartinBarus– Kamil Podroužek, Areál kostela Nejsvětější Trojice v Zahořanech, s. 116-147.Kamil Podroužek– AnnaLišková, Stavební dějiny zámku v Konojedech, s. 174-183. ISBN 978-80-7561-140-6.
 • Michaela HRUBÁ– Vladimír BRŮNA– Petr HRUBÝ– Martin BARUS– Petra KUBÁTOVÁ– Jan LEIBL– Jakub PÁTEK– Ivan PEŘINA– Kamil PODROUŽEK– Tomáš SEKYRKA– Táňa ŠIMKOVÁ– Eva UBLOVÁ– Tomáš VELIMSKÝ– Vilém ZÁBRANSKÝ, Milešov ve středověku a novověku, Jakub Pátek (ed.), 2. rozšířené vydání, Ústí nad Labem: FF UJEP v Ústí nad Labem 2018, 320 s., Kamil Podroužek– JanLeibl, Zámek v Milešově,s. 139-172.Kamil Podroužek– VítHonys, Štuková výzdoba interiérů zámku v Milešově, s. 173-200, Kamil Podroužek– MartinBarus– Táňa Šimková– Jakub Pátek, Kostel sv. Antonína Paduánského,s. 227-264. ISBN 978-80-7414-775-3.
 • Pavel BUREŠ– Miroslav COGAN– Lucie ČIHÁKOVÁ– Vladimíra JAKOUBĚOVÁ– Tomáš KESNER– Miroslav KOLKA– Tereza KONVALINKOVÁ– Kamil PODROUŽEK–  Lenka TULÁČKOVÁ, Lidové stavby Libereckého kraje, s. 110-117  Kámen v lidovém stavitelství, Turnov: Muzeum Českého ráje v Turnově, 2016, 159 s. ISBN 978-80-87416-22-8.
 • Michaela HRUBÁ– Vladimír BRŮNA– Petr HRUBÝ– Martin BARUS– Petra KUBÁTOVÁ– Jan LEIBL– Jakub PÁTEK– Ivan PEŘINA– Kamil PODROUŽEK– Tomáš SEKYRKA– Táňa ŠIMKOVÁ– Eva UBLOVÁ– Tomáš VELIMSKÝ– Vilém ZÁBRANSKÝ, Milešov in the Medieval and Modern Era, Jakub Pátek (ed.), Kristina Keiserová – albisinternational, Ústí nad Labem 2015, 240 s., s. 115-138, s. 163-198. ISBN 978-80-7414-969-6.
 • Vladislav RAZÍM a kol. Zkoumání historických staveb,Kamil Podroužek, Wypily jsme wynoczerveny, s. 197-199, Kamil Podroužek, Létající chalupa, s. 208-211, Příbram: NPÚ, 2012, ISBN 978-80-86516-41-7.
 • Luděk Štěpán – Radim Urbánek – Hana Hácová, Dílo mlynářů a sekerníků v Čechách II., Argo Praha 2008, 316 s.,Kamil Podroužek– JanFrundl– Miroslav Kolka, Skalní mlýny, s. 98, s. 116-120, s. 282. ISBN 978-80-257-0015-0.

D – články ve sbornících a nerecenzovaných periodikách

 • Kamil PODROUŽEK, Příběh s prasetem a jiné zkušenosti … Ab imopectore, Sborník přání a příspěvku k 85. narozeninám Miroslava Grisy, Ústí nad Labem: nakladatelství Kristina Kaiserová – albisinternational, 2017, s. 14-15.
 • Miroslav KOLKA – Ivan PEŘINA – Kamil PODROUŽEK, Lom na mlecí kameny na Vysokém vrchu u Korců, Vodní mlýny V, Jiří Chmelenský (ed.), Vysoké Mýto: Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, 2016, s.69-85,ISBN 978-80-904401-7-3.
 • Kamil PODROUŽEK, Sušárna ovoce z roku 1760 na Novém Hradě u Jimlína, MonumentorumCustos2009, 2, 2010, s. 45-56. ISSN 1803-781X.
 • Kamil PODROUŽEK,Wypili jsme winoczerweny. Nález pamětního nápisu v Novém Hradě u Jimlína, MonumentorumCustos 2009, 2, 2010, s. 68-76.ISSN 1803-781X.
 • Kamil PODROUŽEK, Význam dokumentace historických staveb pro revitalizaci města. In Jáchymov - architektonická perla Krušnohoří. Karlovy Vary: NPÚ ÚOP v Lokti, 2009, s. 69-71,ISBN 978-80-87104-42-2.
 • Kamil PODROUŽEK, Černá kuchyně v patře domu čp. 80 v Litoměřicích. Užití a význam operativního průzkumu a dokumentace, MonumentorumCustos, 2009, 1, s. 21-26.ISSN 1803-781X.
 • Kamil PODROUŽEK, Cisterny na vodu v pískovci. In Minulosti Českého Švýcarska IV. Krásná Lípa: Správa NP České Švýcarsko. 2007, s. 90-109.ISBN 80-239-6368.6.
 • Kamil PODROUŽEK, Štuky a kopáky – těžba, užití a význam kvádrového pískovcového zdiva, In Opracování kamene. Ústí nad Labem: nakladatelství a vydavatelství Vlasty Králové, 2006, s. 79-83.ISBN 80-87025-09-1, EAN 9788087025093.
 • Kamil PODROUŽEK,EineBurgundeinSteinbruch – eine Analyse der Untergangstransformation. In  Castrum Bene 9. Praha: ARÚ AV ČR, 2006, 9, s. 357-368.ISBN 80-7044-755-9, ISBN 80-86124-59-2, ISBN 80-86204-15-4.
 • František GABRIEL– KamilPODROUŽEK– Lucie Kracíková,Funktion von Objektenformaler Struktur in BurgenaufSandstein. In Castrum bene 8, ArchäologieÖsterreichsSpezial 2.Wien: ÖsterreichischeGesellschaftfür Ur- undFrühgeschichte, 2006, 2, s. 19-25, ISSN 30-902572-01-9.
 • FrantišekGABRIEL– KamilPODROUŽEK, Pracovní hypotéza k raně novověkému osídlení na pískovcích. In 50let CHKO Český Ráj. Turnov: Správa CHKO Český ráj, 2006, s. 121-128.ISBN 80-86254-14-3, ISSN 1211-975X. 
 • Kamil PODROUŽEK, Sezónní obytné objekty v pískovcích. In Minulostí Českého Švýcarska. Krásná Lípa: Správa NP České Švýcarsko, 2006, s. 142-159. ISBN 80-239-6368.6.
 • Kamil PODROUŽEK, Způsoby dobývání pískovce. In Minulostí Českého Švýcarska. Krásná Lípa: Správa NP České Švýcarsko, 2004, s. 54-63.ISBN 80-239-3641-7.
 • Kamil PODROUŽEK, Šternberk u Brtníků. In Minulostí Českého Švýcarska. Krásná Lípa: Správa NP České Švýcarsko, 2003, s.85-90.
 • Kamil PODROUŽEK, Lesní cesty, In Staré stezky. Brno: SPÚ, 2000, 5, s. 42-45.

Jrec  – články v recenzovaných periodikách

 • Táňa ŠIMKOVÁ – Kamil PODROUŽEK, Špitální kostel sv. Ducha v Krupce.  Průzkumy památek 2/2018, Praha 2018, s. 107 – 119.
 • Kamil PODROUŽEK, Mezi konstrukcí a destrukci - stopy každodenního života ve venkovských stavbách v pískovci, in: Svorník 13, 2015, s. 245-260. ISSN 1802-8128.
 • Kamil PODROUŽEK, Těžba pískovce pro stavební účely - stopy, typy, technologie, in: Svorník 12, 2014, s. 1-24. ISSN 1802-8128.
 • Kamil PODROUŽEK – Vít HONYS, Štuková výzdoba interiéru zámku v Milešově, Průzkumy památek, 2, 22, 2015, s. 64-80. ISSN 1212-1487.
 • Kamil PODROUŽEK – Táňa NEJEZCHLEBOVÁ, Kostel sv. Floriána v Krásném Březně, Průzkumy památek 2, 18,  2011, s. 31-45. ISSN 1212-1487.
 • Kamil PODROUŽEK – Jakub PÁTEK, K počátkům kostela sv. Antonína Paduánského v Milešově, Ústecký sborník historický, 2012, Supplementum 2/2, s. 35-57. ISSN 0231-9349.
 • FRUNDL Jan, PODROUŽEK Kamil. Skalní mlýny. ČSPS, 2009, 117, 1, s. 95-105 ISSN 1803-1382.
 • GABRIEL František, PEŘINA Ivan, PODROUŽEK Kamil. Nový doklad opevnění valečovské sídelní aglomerace. ČSPS, 2008, 116, 1,  ISSN 0027-5255, s. 110-112. 
 • PODROUŽEK Kamil, GABRIEL František. Typy objektů Valečovského „městečka“. Archaelogica Historica, 2007, 32,  ISBN 978-80-7275-072-6   ISSN 0231-5823,  s. 211-224.
 • PODROUŽEK Kamil.: Sušárny v pískovcovém podloží. In Svorník. Praha: SPÚ v Ústí n.L. a Sdružení pro SHP, 2003, 1, ISBN 80-86562-00-X, s. 279-288.
 • PODROUŽEK Kamil. Mons Calvus, kaple a poustevna u České Lípy. Průzkumy památek, 2003, 10, 2,  ISSN 1212-1487, s.168-171.
 • PODROUŽEK Kamil. Raně novověká datace na výpadní brance hradu Helfenburku. In Castellologica Bohemica. Praha: ARÚ AV ČR a SPS,  2002,  8, ISBN 80-86124-37-1 ISBN 80-86204-10-3,s. 495-498.
 • GABRIEL František, PODROUŽEK Kamil. Formální struktura pískovcových hradů Alsaska. ČSPS, 2002, 110,1,  ISSN 0027-5255, s. 43-44.
 • PODROUŽEK Kamil. Ditrichsteinský špitál v Budyni nad Ohří.ČSPS, 2001, 109, 2, ISSN 0027-5255, s. 85-94.
 • PODROUŽEK Kamil. Poustevny a poustevníci na pískovcích severních Čech.ČSPS, 2000, 108, 1, ISSN 0027-5255, s. 47-50.
 • GABRIEL František, PODROUŽEK Kamil. Skalní sídliště Sloup. Průzkumy památek, 2000, 7, 2, ISSN 1212-1487, s. 3 - 14.
 • PODROUŽEK Kamil. Ebelova cesta. ČSPS, 1999, 108, 1, ISSN 0027-5255, s. 106-110.
 • PODROUŽEK Kamil. Dvě statue v Mirošovicích, ČSPS, 1999, 107, 1, ISSN 0027-5255, s. 245-247.
 • PODROUŽEK Kamil. Poustevna pod Čapem na Českolipsku. ČSPS, 1998, 106, 2,  ISSN 0027-5255, s. 89-93.
 • PODROUŽEK Kamil. Barušky.  Průzkumy památek , 1997, 4, 2,  ISSN 1212-1487, s. 57-66.
 • PODROUŽEK Kamil, EBEL Martin. Kamenný dům v Sosnové. Průzkumy památek, 1996, 3, 1,  ISSN 1212-1487, s. 108-113.

NmetC – metodiky

 • Kamil PODROUŽEK – Renata KUPROVÁ – David SKALICKÝ – Jan HORÁK – Michal TRNĚNÝ, Metodika dokumentace lidové architektury, NPÚ ÚOP v Ústí n. L., FF UJEP v Ústí n. L., 2015, 96 s., ISBN:978-80-85036-58-9; 978-80-7414-952-8.

Nmap– specializované mapy

 • Kamil PODROUŽEK– Jan LEIBL– Jan HORÁK– David SKALICKÝ– Roman ŠVEC,Duchcov č.p.212 stavebně-historický průzkum, Ústí nad Labem: CDDKD FF UJEP, 2018.
 • Kamil PODROUŽEK – Jan LEIBL – Roman ŠVEC, Chotiměř č.p. 7 – stavebně-historický průzkum, CDDKD FF UJEP, 2018.
 • Kamil PODROUŽEK – Martin MYŠIČKA – Jan HORÁK – David SKALICKÝ, Červený Hrádek č.p. 12 – stavebně-historický průzkum, CDDKD FF UJEP, 2017.
 • Kamil PODROUŽEK – Jan LEIBL – Jan HORÁK – David SKALICKÝ, Teplice č.p. 1167 – stavebně-historický průzkum, CDDKD FF UJEP, 2016.
 • Kamil PODROUŽEK – Jan LEIBL – Jan HORÁK – David SKALICKÝ, Roudnice n. L. č.p. 57 – stavebně-historický průzkum, CDDKD FF UJEP, 2016.
 • Kamil PODROUŽEK – Jan LEIBL – Jan HORÁK – David SKALICKÝ, Roudnice n. L. č.p. 58 – stavebně-historický průzkum, CDDKD FF UJEP, 2015.
 • Kamil PODROUŽEK – Jan LEIBL – Jan HORÁK – David SKALICKÝ, Vilémov č.p. 52 – stavebně-historický průzkum, CDDKD FF UJEP, 2015.
 • Kamil PODROUŽEK – Miroslav KOLKA – Jan HORÁK – David SKALICKÝ, Ždírec č.p. 10 – stavebně-historický průzkum, CDDKD FF UJEP, 2015.
 • Kamil PODROUŽEK – Iva PROŠKOVÁ – Jan HORÁK, Vetlá č.p. 27 – stavebně-historický průzkum, CDDKD FF UJEP, 2014.
 • Kamil PODROUŽEK – Iva PROŠKOVÁ – Jan HORÁK – David SKALICKÝ, Zahrádky č.p. 141 – stavebně-historický průzkum, CDDKD FF UJEP, 2014.

Učební texty - skripta

 • PODROUŽEK Kamil. Vesnické stavby v pískovcovém podloží,  UJEP v Ústí n. L, 2006.  ISBN  80-7044-841-5. 84 s. 

Popularizační články, výstavy, mediální vystoupení

 • Kamil PODROUŽEK a kol., Terrasacraincognita, putovní výstava, FF UJEP v Ústí nad Labem, 2017.
 • Kamil PODROUŽEK–Táňa ŠIMKOVÁ, Arte-fakt, stálá expozice, kostel sv. Floriána, NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem, 2014.
 • Kamil PODROUŽEK, Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví FF UJEP. MonumentorumCustos, 1, Ústí nad Labem, 2009, s. 56-57. ISSN 1803-781X.
 • Kamil PODROUŽEK, Život ve skále – byty a usedlosti v pískovcích Dubska a Kokořínska, stálá expozice, Hrad a poustevna Sloup, 2005.
 • Kamil PODROUŽEK, Kněžská brána v Žatci. VZ 2002. SPÚ v Ústí n.L. 2003, s. 80-83.
 • Kamil PODROUŽEK, Barokní reliéfy v pískovcích severních Čech, stálá expozice, Hrad a poustevna Sloup, 2002.
 • Kamil PODROUŽEK, Poustevny a poustevníci v severních Čechách, expozice v rámci cyklu Sláva barokní Čechie, Hrad a poustevna Sloup, 2001.
 • Kamil PODROUŽEK, Mužíček z Hrádku, Unhošťské listy. Melicharovo muzeum Unhošť, 1998, s. 7-11.
 • Toulavá kamera: Hrad Helfenburk, ČTV, 23. 09. 2018https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1126666764-toulava-kamera/218562221500038/obsah/645759-hrad-helfenburk
 • Cena rektora UJEP, 2017. https://www.youtube.com/watch?v=afNPUTPJkP0
 • Brány, dokument,  ČTV, 01.01. 2018.https://www.ceskatelevize.cz/porady/11302475540-brany/
 • Toulavá kamera: Oparenský mlýn, ČTV, 03. 07. 2016. https://www.a-tom.cz/clanek/17939-nedelni-dopoledne-s-oparenskym-mlynem-v-toulave-kamere
 • Vesnicopis: Velenice, ČTV, 19. 05. 2012. https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10316515252-vesnicopis/412236100231004-velenice/diskuse?kvalita=auto
 • Trendy, ČRO3, 15.03.2016.

Zapojení do vědeckých projektů

 • 2018 – dosud, NAKI  DG18P02OVV066: Hortus Montium Mediorum – Dokumentace, výzkum a prezentace kulturního dědictví vybraných lokalit východního Českého Středohoří, spoluřešitel.
 • 2017 – dosud, NAKI  DG16P02B021: Dokumentace historických staveb sloužících pro zpracování chmele, spoluřešitel za FF UJEP.
 • 2015 – 2017, SGS UJEP: Terra Sacra Incognita - Dokumentace a vyhodnocení dochovaných historických objektů v k.ú. Konojedy a Zahořany, řešitel.
 • 2015 – 2017 MK IP DKRVO NPÚ: Výzkum nemovitých památek v ČR. Vybrané skupiny ohrožených nemovitých kulturních památek., spoluřešitel.
 • 2015 – 2016, Norské fondy, EHP-CZ06-OV-1-035-2014: Revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Konojedech u Úštěku,spoluřešitel za FF UJEP.
 • 2012 – 2015, VK 2.2, CZ.1.07/2.2.00/28.0285: Corona Culturae - Inovace uměnovědných oborů různých součástí UJEP, člen týmu.
 • 2012 – 2015, NAKI, DFP01OVV09: Dokumentace, digitalizace a prezentace ohroženého kulturního dědictví v příhraniční oblasti severozápadních Čech, spoluřešitel za FF UJEP.
 • 2012 – 2014 MK IP DKRVO NPÚ: Výzkum nemovitých památek v ČR. Aktuální metodické otázky průzkumu a dokumentace, ohrožené druhy památek a jejich vybrané exempláře, spoluřešitel.
 • 2010 – 2014, VaVpI, CZ.1.05/4.1.00/04.0141: Moderní vzdělávací a vědecko-výzkumná infrastruktura Filozofické fakulty UJEP, člen týmu.
 • 2010, 435 MK ČR Podpora pro památky UNESCO: Historické plochy veřejných komunikací a dvorů pevnostních objektů Velké pevnosti Terezín, spoluřešitel
 • 2009, 6746 MK ČR Podpora pro památky UNESCO: Terezín, historické plochy dvou veřejných a soukromých objektů Velké pevnosti, spoluřešitel - odborný konzultant.
 • 2006 – 2008 GA ČR 404/06/1223: Sídelní struktury na pískovcovém podloží, spoluřešitel.
 • 2005 – 2011 VZ MK ČR 07503233303/301: Vědecký výzkum a aplikace metod operativního zpracování stavebněhistorických a uměleckohistorických průzkumů prováděných při obnově kulturních památek a nemovitostí v památkově chráněných územích, spoluřešitel.
 • 1999 - 2005 VZ MK ČR MK0CEZ99F1101: Opomíjené hodnoty památkového fondu severních Čech, evidence, výzkum a dokumentace. Spoluřešitel úkolu: Archeologizované relikty sídlení na pískovcovém podloží na Bělsku, řešitel.
 • 1994 - 1998 VZ MK ČR: Archeologizované relikty sídlení na pískovcovém podloží na Dubsku, řešitel.