Pokyny k realizaci a plnění rozdílových zkoušek na KFHS

Pokyny pro vykonávání rozdílových zkoušek na KFHS FF UJEP, obor Učitelství společenských věd, magisterské navazující studium.

Student, kterému byla v průběhu přijímacího řízení stanovena povinnost splnění rozdílových zkoušek skládá tyto atestace:

KPF/B057 Úvod do didaktiky společenských věd
KPF/B052 Základy práva
KPF/B100 Politologie
KPF/B046 Sociologie I, II
KPF/B001 Úvod do filosofie

Přihlášení ke zkoušce

Student si domlouvá splnění zkoušek s příslušnými garanty a vyučujícími předmětů (viz níže). Zkoušky si zapisuje v systému IS STAG pod uvedenými kódy.

Zápis výsledků zkoušek

a) Výsledky zkoušek se zaznamenávají zkoušející do doc tištěného formuláře.

b) Výsledek zkoušející zaznamenává rovněž do IS STAG, pod níže uvedeným kódem.

c) Přehled rozdílových zkoušek a zkoušejících:

  • Úvod do didaktiky společenských věd – Mgr. Rudolf Kardoš, Ph.D.
  • Základy práva – Mgr. Jan Šmíd, Ph.D.
  • Úvod do filosofie – Mgr. Veronika Konrádová, Ph.D. (zkoušející)
  • Politologie – Mgr. et M.A. Jan Charvát, Ph.D.
  • Sociologie II – Mgr. Jitka Laštovková, Ph.D.
  • Religionistika – Doc. Mgr. Jiří Hoblík, Ph.D.

Příprava ke zkouškám

Student si může v zájmu přípravy zapsat předměty, jejichž názvy (ne však kódy) se shodují s názvy zkoušek, a sice jako povinně volitelné kurzy.