Koordinátoři programu Erasmus+

Fakultní koordinátorka

Mgr. Kristina Koudelková kristina.koudelkova@ujep.cz

  • spravuje bilaterální dohody Erasmus
  • vyřizuje agendu spojenou s výjezdy studentů do zahraničí, tj. např. pomoc při vyplňování a odesílání přihlášek, nominace studentů na zahraniční univerzity
  • vyřizuje agendu spojenou s výukovými a nevýukovými mobilitami Erasmus zaměstnanců
  • vyřizuje agendu spojenou s příjezdy zahraničních studentů a vyučujících

Akademičtí koordinátoři na katedrách

  • pomáhají studentům s plánem studia na zahraniční univerzitě
  • pomáhají zahraničním studentům s výběrem kurzů
  • uznávají předměty splněné v zahraničí