Studium v zahraničí

Katedra germanistiky doporučuje všem svým studujícím absolvovat během stého studia min. jeden semestr zahraničního studijního pobytu, pro který je možné využít širokou nabídku stipendií.

Mezi nejvyužívanější patří bezesporu studijní pobyty v rámci programu ERASMUS+, které nabízejí možnost studia germanistiky nejen v německojazyčné oblasti, ale i v řadě dalších zemí Evropy.

Německá akademická výměnná služba DAAD v Bonnua Rakouská výměnná služba OeAD ve Vídni pak nabízejí kromě stipendií na studijní pobyty také možnost zdokonalit se např. v jazykové kompetenci během tzv. letních škol (Sommerschule).

Mimořádně zajímavou nabídku stipendií poskytuje studentská organizace GFPS-CZ (založená koncem 90. let 20. století studujícími katedry germanistiky v Ústí nad Labem), která nabízí studujícím nejen možnost výběru německé univerzity, na které chtějí studovat, ale také i pomoc bývalých stipendistů na místě nejen při zařizování formalit (tzv. Stadtgruppen). Je však dobré mít již bližší představu, k čemu má pobyt sloužit (např. zhotovení seminární nebo kvalifikační práce na určité téma).

Pro studijní pobyty krátkodobého charakteru zaměřené na studium odborné literatury (např. k bakalářské či magisterské práci) v Německu lze využít nabídky stipendií nadace Studienbörse Germanistik, pro pobyty v Rakousku pak nabídky organizace AKTION Česká republika-Rakousko (Dům zahraniční spolupráce při MŠMT ČR).