Závěrečné práce

Pokyny ke zpracování BP a DP

Směrnice FF UJEP - Pokyny pro zadávání, vypracovávání a odevzdávání bakalářských a diplomových prací

pdf Pokyny vedoucího katedry historie ke zpracování bakalářských a diplomových prací
Uvedené pokyny vedoucího katedry jsou platné od akademického roku 2021/2022. Vztahují se na všechny studentky a studenty, kteří si bakalářskou či magisterskou práci zadávají na katedře historie.

Formuláře ke stažení

Témata bakalářských a diplomových prací