Příkazy

Příkaz 61/2024 - pdf Úhrady za mimořádné a nadstandardní úkony spojené se studiem

Příkaz 60/2024 - pdf Výše poplatků na FF UJEP

Příkaz 59/2024 - pdf Stanovení spoluúčasti na projektech realizovaných na FF

Příkaz 57/2024 - pdf K realizaci změn v akreditovaných studijních programech na FF UJEP
Příkaz 57/2024 - doc
Příloha

Příkaz 56/2023 - pdf Organizační řád FF UJEP

Příkaz 55/2023 - pdf O neplatnosti příkazu 54/2022

Příkaz 52/2021 - pdf Odevzdávání elektronických a tištěných exemplářů kvalifikačních prací v 1. části zkouškového období LS 2020/2021

Příkaz 51/2021 - pdf Pravidla pro zkoušení a ověřování výsledků studia distanční formou na FF UJEP

Příkaz 49/2020 - pdf Odevzdávání elektronických a tištěných exemplářů kvalifikačních prací v ZS 2020/2021

Příkaz 45/2020 - pdf K evidenci studijních výsledků vevýkazu o studiu v listinné podobě

Příkaz 44/2020 - pdf Odevzdávání elektronických a tištěných exemplářů kvalifikačních prací v 1. části zkouškového období LS 2019/2020

Příkaz 43/2019 - pdf Výběrové řízení na pozici vedoucí kateder, ústavu a FJC FF UJEP
Příkaz 43/2019 - pdf Dodatek

Příkaz 42/2019 - pdf Pravidla pro obhajoby disertačních prací

Příkaz 41/2018 - pdf Pravidla rigorózního řízení

Příkaz 38/2017 - pdf Zapisování kontrol studia do výkazu o studiu

Příkaz 35/2016 - pdf Doktorské stipendium

Příkaz 33/2015 - pdf Vykazování agendy docházky zaměstnanců FF UJEP
Příkaz 33/2015 - pdf Dodatek

Příkaz 26/2013 - pdf Pokyny pro sestavování rozvrhu

Příkaz 22/2011 - pdf Pokyny k zápisu zápočtů a zkoušek do IS STAG pro pedagogy a další zaměstnance FF UJEP

Příkaz 21/2011 - pdf Pravidla hospodaření při realizaci grantové a provozní činnosti na FF UJEP

Příkaz 15/2008 - pdf Organizační řád Jazykového centra FF UJEP

Příkaz 14/2008 - pdf Organizační řád Centra pro dokumentaci a digitalizaci památek FF UJEP

Příkaz 11/2008 - pdf Pojištění zaměstnanců a studentů FF UJEP při zahraničních cestách

Příkaz 2/2006 - pdf O evidenci vypůjčeného majetku


Neplatné příkazy

Příkaz 58/2024 - Stanovení spoluúčasti na projektech realizovaných na FF
Příkaz 54/2022 - Organizační řád FF UJEP
Příkaz 53/2021 - Organizační řád FF UJEP
Příkaz 50/2020 - Organizační řád FF UJEP
Příkaz 48/2020 - Výše poplatků na FF UJEP

Příkaz 47/2020 - Organizační řád FF UJEP
Příkaz 46/2020 - Organizační řád FF UJEP
Příkaz 40/2018 - Výše poplatků na FF UJEP
Příkaz 39/2017 - Organizační řád FF UJEP 
Příkaz 37/2017 - Hodnocení vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti akademických pracovníků Filozofické fakulty UJEP
Příkaz 37/2016 - Úhrady za mimořádné a nadstandardní úkony spojené se studiem
Příkaz 36/2016 - Výše poplatků na FF UJEP
Příkaz 34/2016 - Pravidla poskytovaní zdravotního volna zaměstnancům FF UJEP
Příkaz 32/2015 - Úhrady za mimořádné a nadstandardní úkony spojené se studiem
Příkaz 31/2015 - Výběrové řízení na pozici vedoucího katedry FF UJEP
Příkaz 30/2014 - Úhrady za mimořádné a nadstandardní úkony spojené se studiem
Příkaz 29/2013 - K poplatkům za studium ve studijním programu v cizím jazyce pro akademický rok 2013/2014
Příkaz 28/2013 - Úhrady za mimořádné a nadstandardní úkony spojené se studiem
Příkaz 27/2013 - K poplatkům za studium ve studijním programu v cizím jazyce pro akademický rok 2013/2014
Příkaz 25/2012 - Úhrady za mimořádné a nadstandardní úkony spojené se studiem
Příkaz 24/2012 - Úhrady za mimořádné a nadstandardní úkony spojené se studiem
Příkaz 23/2012 - Doručování rozhodnutí o přiznání ubytovacího stipendia pro studenty FF UJEP
Příkaz 20/2010 - Organizační řád FF UJEP
Příkaz 19/2010 - Hodnocení vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti akademických pracovníků Filozofické fakulty UJEP
Příkaz 18/2009 - Doručování rozhodnutí o přiznání ubytovacího stipendia pro studenty FF UJEP
Příkaz 17/2009 - Provozní řád objektu FF UJEP Velká Hradební 15
Příkaz 16/2008 - Doručování rozhodnutí o přiznání ubytovacího stipendia pro studenty FF UJEP
Příkaz 13/2008 - Organizační řád FF UJEP
Příkaz 12/2008 - Poplatky za rigorózní řízení pro akademický rok 2008/2009
Příkaz 10/2008 - Organizační řád FF UJEP
Příkaz 9/2007 - POKYNY K ZÁPISU ZÁPOČTŮ A ZKOUŠEK DO IS STAG pro pedagogy a další zaměstnance FF UJEP
Příkaz 8/2007 - Doručování rozhodnutí o přiznání ubytovacího stipendia pro studenty FF UJEP
Příkaz 7/2007 - Organizační řád FF UJEP
Příkaz 6/2007 - Pravidla pro uživatele objektu UJEP "VILA"
Příkaz 5/2007 - Doručování rozhodnutí o přiznání (nepřiznání) ubytovacího stipendia
Příkaz 4/2007 - O poskytování klíčů a používání techniky v učebnách FF UJEP (CS SV, CS 113, CS 122, CS 220, CS 227, CS 318, CS 412)
Příkaz 3/2007 - Hodnocení vědecko-výzkumné a pedagogické činnnosti akademických pracovníků Filozofické fakulty UJEP