Vedení Filozofické fakulty

Děkan FF UJEP

doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D.

Asistentka děkana FF UJEP
Mgr. Tereza Jenšíková

Pasteurova 13
400 96 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 286 400
E-mail: tereza.jensikova@ujep.cz

Proděkan pro studium

PhDr. Jiří Koumar, Ph.D.

Tel.: +420 475 286 412
E-mail: prodekan.stud.ff@ujep.cz

Proděkan pro rozvoj a projektovou činnost

Mgr. David Tomíček, Ph.D.

Tel.: +420 475 286 410
E-mail: david.tomicek@ujep.cz

Proděkan pro vědu a výzkum
pověřen vedením agendy proděkana pro doktorské studium

doc. Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D.

Tel.: +420 475 286 413
E-mail: pavel.maskarinec@ujep.cz

Proděkan pro internacionalizaci

doc. Mgr. Tomáš Velička, Ph.D.

Tel.: +420 475 286 420
E-mail: tomas.velicka@ujep.cz

Proděkanka pro vnější vztahy a další vzdělávání

Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D.

Tel.: +420 475 286 501
E-mail: ivana.havlinova@ujep.cz

Tajemnice

Ing. Terezie Tahalová

Tel.: +420 475 286 402
E-mail: tajemnik.ff@ujep.cz