Bakalářské a diplomové práce

(Aktuální) termíny:

Vnitřní předpisy a normy

Odevzdávání bakalářských a diplomových prací na FF UJEP se řídí těmito předpisy:

Kvalifikační práce na pracovištích fakulty

* Uvedení zaměstnanci zajišťuji v souladu se směrnicí děkanky (viz výše) tisk finálního zadání kvalifikační práce. V konzultačních hodinách se lze se na ně obrátit ve věci jakékoliv bližší informace o všech etapách zádání i zpracování kvalifikační práce.