Rozdílové zkoušky na KHI

Pokyny k realizaci a plnění rozdílových zkoušek na KHI FF UJEP

I. Rozdílové zkoušky (studenti/ky zápsaní do studia v ak. r. 2018/2019 a dříve)

II. Rozdílové zkoušky (studenti/ky zápsaní do studia v ak. r. 2019/2020 a později)

Student, kterému byla v průběhu přijímacího řízení stanovena povinnost splnění rozdílových zkoušek, skládá tyto atestace:

 • KHI/RPVH -  Pomocné vědy historické (rozdíl. zkouška),  garant: Mgr. T.Velička, Ph.D.
 • KHI/RUSH - Úvod do studia historie (rozdíl. zkouška),  garant:  doc. PhDr. T.Velímský, CSc.
 • KHI/RDCS - Dějiny českého středověku (rozdíl. zkouška),  garantka: prof. PhDr. M. Hrubá, Ph.D.
 • KHI/RODS - Obecné dějiny středověku (rozdíl. zkouška),  garant: doc. PhD. V. Drška, Ph.D.
 • KHI/RDCN - Dějiny českého novověku (rozdíl. zkouška),  garanti: PhDr. J. Koumar, Ph.D., Mgr. S. Musilová Ph.D.
 • KHI/RODN - Obecné dějiny novověku (rozdíl. zkouška),  garanta: doc. PhDr. K. Kaiserová, CSc.
 • KHI/RCSD - Československé dějiny (rozdíl. zkouška),  garant: PhDr. J. Rokoský, Ph.D.
 • KHI/ROMD - Obecné moderní dějiny (rozdíl. zkouška),  garant: doc. Mgr. M. Veselý, Ph.D.

III. Rozdílové zkoušky (studenti/ky zápsaní do studia v ak. r. 2020/2021 a později)

 • KAPV/RBH40 Pomocné vědy historické - garant: Mgr. Tomáš Velička, Ph.D.
 • KHI/RBH12 Obecné dějiny středověku - garant: doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D.
 • KHI/RBH13 Dějiny českého středověku - garantka: prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.
 • KHI/RBH20 Obecné dějiny raného novověku - garantka: doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc.
 • KHI/RBH21 Dějiny českého raného novověku - garantka: prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.
 • KHI/RBH24 Úvod do studia historie - garant: doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D.
 • KHI/RBH32 Obecné dějiny dlouhého 19. století - garantka: doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc.
 • KHI/RBH33 Dějiny dlouhého 19. století v českých zemích - garant: prof. PhDr. František Stellner, Ph.D.
 • KHI/RBH42 Moderní obecné dějiny - garant: doc. Mgr. Martin Veselý, Ph.D.
 • KHI/RBH43 Československé dějiny - garant: PhDr. Jaroslav Rokoský, Ph.D.

III. 1) Přihlášení na zkoušku

a) K předmětu pod výše uvedenými kódy je nutno se přihlásit v IS Stag ve stanovených termínech (období povoleného předzápisu na příslušný semestr), předmět se dále zapisuje do výkazu o studiu (index). Zkoušky jsou součástí studijního plánu a lze je nalézt v samostatném segmentu: 

b) Absolvování vlastní zkoušky z daného předmětu je posléze nutno domluvit s výše uvedenými garanty předmětů. c) Po domluvě student si zapisuje termín zkoušky v systému IS Stag. 

III. 2) Zápis výsledků zkoušek (IS Stag a výkaz o studiu)

Výsledek zkoušející zaznamenává do IS Stag a dále do výkazu o studiu.

III. 3) Zápis předmětů jako volitelné kurzy

Pro úspěšné vykonání výše uvedených zkoušek je vhodné (nikoliv nutné) absolvovat konkrétní předměty i v jejich řádné výuce (přednášky, semináře). V případě, že se student rozhodne pro toto úplné absolvování korpusu základních předmětů bakalářského studia, je možné výše zmíněné předměty zapsat jako volitelný kurz (zakončený zápočtem a zkouškou), a to pod níže uvedenými kódy. 

Studium v prezenční formě studia:

 • KHI/PVH1 a KHI/PVH2  -  Pomocné vědy historické I a II - vyučující dr. Velička
 • KHI/USH - Úvod do studia historie (vyučující - doc. Velímský, CSc., dr. Tomíček)
 • KHI/DCS - Dějiny českého středověku (vyučující - prof. Hrubá, dr. Zábranský)
 • KHI/ODS - Obecné dějiny středověku (vyučující - doc. Drška, dr. Tomíček)
 • KHI/DCN - Dějiny českého novověku (vyučující - dr. Koumar, dr. Musilová)
 • KHI/ODN - Obecné dějiny novověku (vyučující - doc. Kaiserová, dr. Okurka)
 • KHI/CSD - Československé dějiny (vyučující - dr. Rokoský)
 • KHI/OMD - Obecné moderní dějiny (vyučující - doc.Veselý, dr. Šerberová)

Studium v kombinované formě studia:

 • KHI/KPVH1 a KHI/KPVH2  -  Pomocné vědy historické I a II - vyučující dr. Velička
 • KHI/KUSH - Úvod do studia historie (vyučující - doc. Velímský, CSc., dr. Tomíček)
 • KHI/KDCS - Dějiny českého středověku (vyučující - dr. Zábranský)
 • KHI/KODS - Obecné dějiny středověku (vyučující - doc. Drška, dr. Tomíček)
 • KHI/KDCN - Dějiny českého novověku (vyučující - dr. Koumar, dr. Musilová)
 • KHI/KODN - Obecné dějiny novověku (vyučující - dr. Okurka)
 • KHI/KCSD - Československé dějiny (vyučující - dr. Rokoský)
 • KHI/KOMD - Obecné moderní dějiny (vyučující - doc.Veselý, dr. Šerberová)