Kurzy a kolokvia

Kolokvia a konference se konají od roku 1992 v tradiční spolupráci s Katedrou historií FF,  Společností pro dějiny Němců v Čechách, Muzeem města a Archivem města Ústí nad Labem a v posledních letech i s Collegiem Bohemicem. Podrobnosti viz specializované konferenční stránky FF UJEP.

Kurz českého jazyka pro Němce – Colloquia Ustensia

Připravuje se ve spolupráci s Ackermann-Gemeinde od roku 1992 vždy poslední dva týdny v srpnu. Program čtrnáctidenního pobytu zahrnuje  jazykový kurz, exkurze, odborné přednášky a  prezentaci každodenního života v České republice, letos se konal již po 26.