Personální složení centra oborových didaktik a praxí

Vedoucí centra

Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D.

Manažerka pedagogických praxí

Mgr. Jana Macková

Sekretářka

Tamara Šitnerová

Oboroví didaktici na katedře filozofie a humanitních studií

Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D.

Mgr. Tereza Arndt, Ph.D.

Oboroví didaktici na katedře germanistiky

Mgr. Petra Fuková, Ph.D.

Oboroví didaktici na katedře historie

Mgr. Josef Märc, Ph.D.

Mgr. Milan Hes, Ph.D.