Mgr. Petra Fuková, Ph.D.

Kontakty

e-mail: petra.fukova@ujep.cz
tel.: 475 286 477
kancelář: B 111

K osobě

Vzdělání

 • 2008-2011 – bakalářské studium na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity (Lektorství cizího jazyka)
 • 2011-2013 – magisterské studium na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity (Učitelství německého jazyka pro základní a jazykové školy)
 • 2014–2021 – Specializace v pedagogice: Didaktika cizího jazyka – doktorské studium na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity

Pedagogická činnost

 • 2008-2020 – učitelka (NJ), LANGFOR CZ s.r.o.
 • 2018-2020 – učitelka (NJ), Gymnázium Čelákovice
 • od 2020 – odborná asistentka, Katedra germanistiky FF UJEP

Členství a funkce

 • Svaz germanistů ČR
 • Komise pro státní závěrečné zkoušky KGER
 • Komise pro obhajoby bakalářských a diplomových prací KGER

Výuka

 • Výuka němčiny jako cizího jazyka
 • Motivace žáka ve výuce německého jazyka
 • Magisterský seminář didaktický
 • Přípravný seminář k pedagogické praxi
 • Observační pedagogická praxe
 • Klinická pedagogická praxe
 • Průběžná pedagogická praxe
 • Souvislá pedagogická praxe na ZŠ
 • Souvislá pedagogická praxe na SŠ
 • Komplexní reflektivní seminář praxe
 • Komunikační dovednosti pro učitele
 • Praktický jazyk
 • Gramatický proseminář

Oblasti vědeckého bádání

 • Motivace
 • Motivování
 • Online výuka
 • Mnohojazyčnost
 • Aktuální otázky současné didaktiky

Publikační činnost

 • Fuková, P. (2022). Was passiert mit Fehlern im motivierenden DaF-Unterricht? In M. Lachout & Z. Bohušová et al., Deutsch als Fremdsprache aktiv und attraktiv im Studium, in Lehre und Forschung. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, s. 192–208. ISBN 978-3-339-12876-8
 • Fuková, P. (2019). Wie können Deutschlehrende ihre Schülerinnen und Schüler zum Deutschlernen motivieren? In E. Kegyes, R. Kriston, & M. Schönenberger (eds.), Sprachen, Literaturen und Kulturen im Kontakt. Beiträge der 25. Linguistik- und Literaturtage, Miskolc/Ungarn 2017.Hamburg: Verlag Dr. Kovač, s. 211–220. ISBN 978-3-339-11030-5.
 • Fuková, P. (2017). Motivierung zum Deutschlernen aus der Lehrerperspektive: Vorläufige Zwischenergebnisse einer Untersuchung. In V. Janíková, & S. Hanušová (eds.), Research in Foreign Language Teaching and Learning / Fremdsprachenlehr- und Fremdsprachenlernforschung. Brno: Masarykova univerzita, s. 15–44. ISBN 978-80-210-8869-6.
 • Fuková P. (2016). Motivování žáků k učení se německému jazyku: metodologie výzkumu a pilotáž. In V. Janíková & S. Hanušová (eds.), Výzkum učení a vyučování cizích jazyků V. Brno: Masarykova univerzita, str. 25–40. ISBN 978-80-210-8497-1.
 • Fuková, P. (2016). Motivierung zum Deutschlernen als L3 nach Englisch: Theoretische Grundlagen und Umriss der Forschungsmethodologie. In Studia Translatorica, Wroclaw: Wroclawskie Wydawnictwo Oświatowe, roč. 2016, Vol. 7, s. 291–299. ISSN 2084-3321.
 • Fuková, P. (2015). Motivace k učení se němčině po angličtině a ovlivňování této motivace učitelem ve výuce. In V. Janíková, M. Píšová, & S. Hanušová (eds.), Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům IV. Brno: Masarykova univerzita, s. 35–47. ISBN 978-80-210-8120-8.
 • Fuková, P. (2015). Zur Motivation tschechischer Schüler zum Deutschlernen nach Englisch.In A. Dittmann, B. Giblak, & M. Witt (eds.), Bildungsziel: Mehrsprachigkeit. Leipzig: Internationales Konsortium Mehrsprachigkeit als Chance,Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, s. 148–161. ISBN 978-3-86583-945-9.

Granty a projekty

Mezinárodní

 • 2021–2023 Erasmus+ „Praktisches und methodisches Handbuch für Deutsch-Unterricht online“, 2020-1-SK01-KA226-SCH-094410 (spoluřešitelka, řešitel: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnavě - PhDr. Jan Demčišák, PhD., koordinátor za UJEP: doc. PhDr. Martin Lachout, Ph.D.)

Interní

 • IG FF 2022 „Nové trendy a možnosti výuky němčiny jako cizího jazyka II“ (spoluřešitelka, řešitelka: doc. Hana Bergerová, Dr.)
 • SGS 2021–2023 „Realizace online výuky na gymnáziích a její efektivita“, UJEP-SGS-2021-63-001-3 (řešitelka, spoluřešitelé: doc. PhDr. M. Lachout, Ph.D., Bc. B. Melíšková, Bc. M. Pártlová)
 • IG FF 2021 „Nové trendy a možnosti výuky němčiny jako cizího jazyka“ (spoluřešitelka, řešitelka: doc. Hana Bergerová, Dr.)