Ediční činnost

Ediční činnost Filozofické fakulty UJEP se řídí směrnicí Ediční činnost FF UJEP.

Metodické pokyny k ediční směrnici

 1. Prosíme o důsledné dodržování ediční směrnice
 2. Návrhové listy musí odevzdávat všichni autoři, kteří vydávají publikace s ISBN UJEP.
 3. Autoři jsou povinni referentce pro edici poskytovat veškeré informace o průběhu příprav na vydání knihy.
 4. O ISBN žádá pouze referentka pro edici FF UJEP (v současné době Mgr. Kristina Koudelková).
 5. Publikace financované FF UJEP budou uskladněny ve speciální místnosti a spravovány edičním oddělením. Publikace mohou být vydány pouze pověřenými osobami (Mgr. Kristina Koudelková, nebo jí pověřená osoba) proti podpisu.

Složení ediční komise

Předseda komise:

 • doc. Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D. (proděkan pro vědu a výzkum, KPOL)

Členky a členové:

 • prof. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D. (KGER)
 • doc. Mgr. Michaela Fišerová, M.A., Ph.D. (KFHS)
 • doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc. (USGS)
 • doc. PhDr. Jaroslav Rokoský, Ph.D. (KHI)

Tajemnice:

Redakční rady edičních řad FF UJEP

STUDIA GERMANICA - SERIES MONOGRAPHICA

Předsedkyně:

 • prof. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.

Interní členky:

 • doc. Hana Bergerová, Dr.

Externí členové:

 • prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D. (MU Brno)
 • doc. PhDr. Jiřina Malá, CSc. (MU Brno)
 • doc. PaedDr. Dana Pfeiferová, Ph.D. (ZU Plzeň)

STUDIA HISTORICA

Předseda:

 • PhDr. Jaroslav Rokoský, Ph.D.

Interní členové:

 • prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.
 • prof. PhDr. Ing. Jan Royt
 • doc. PhDr. Tomáš Velímský, CSc.
 • doc. Mgr. Martin Veselý, Ph.D.

Externí členové:

 • prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. (UK Praha)
 • prof. Dr. Bogusław Czechowicz (Muzeum Narodowe Wrocław)
 • doc. PhDr. Ivana Ebelová, Ph.D. (UK Praha)
 • prof. PhDr. Miloš Řezník, Ph.D. (TU Chemnitz)
 • Doz. Dr. Volker Zimmermann (Universität Düsseldorf / UK Praha)

STUDIA PHILOSOPHICA

Předseda:

 • doc. Michaela Fišerová, M.A., Ph.D.

Interní členové:

 • PhDr. Martin Šimsa, Ph.D.
 • Mgr. Veronika Konrádová, Ph.D.

Externí členové:

 • doc. Mgr. Aleš Novák, Ph.D. (FHS UK)

 • Mgr. Jan Kranát, Ph.D. (ETF UK)

 • Mgr. Tomáš Hejduk, Ph.D. (FF UPCE)

 • Mgr. Jakub Chavalka, Ph.D. (FHS UK)

STUDIA POLITOLOGICA

Předseda:

 • Doc. Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D.

Interní členové:

 • prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc.

 • Mgr. Jakub Charvát, Ph.D.

Externí členové:

 • PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D. (FSV UK)

 • PhDr. Vladimír Naxera, Ph.D. (FF ZČU)

 • PhDr. Jan Bureš, Ph.D. (MUP)

STUDIA SLAVOGERMANICA

Předseda:

 • doc. Mgr. Martin Veselý, Ph.D.

Interní členka:

 • doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc.

Externí členové:

 • Dr. Elisabeth Fendl (Johannes-Künzig-Institut Freiburg)

 • doc. Dr. Petr Lozoviuk, Ph.D. (TU Dresden)

 • doc. Dr. Marie Macková, Ph.D. (Univerzita Pardubice)