Výuka cizích jazyků na FF UJEP v akademickém roce 2023/2024

V případě problémů a dotazů pište na: martin.skvara@ujep.cz.
Do e-mailu uvádějte:

  • ročník
  • formu studia (prezenční, kombinovaná)
  • způsob studia (bakalářské nebo navazující magisterské)
  • obor studia

Studenti prvních ročníků

Bakalářské studium - prezenční

Studenti anglického a německého jazyka se přihlásí do STAGu podle svých rozvrhových možností. V případě rozvrhových kolizí kontaktujte e-mailem vyučujícího.

Výuka ruštiny bude zahájena pouze v případě, že do dne zahájení výuky bude zapsáno alespoň 5 studentů.

Studenti cizích jazyků ve všeobecném základu, kteří vlastní certifikát na úrovni nejméně B2 podle evropského referenčního rámce, se nemusí výuky zúčastnit. Předmět jim bude zapsán na základě předložení jeho originálu. Certifikát musí být uznán MŠMT.

Studenti katedry germanistiky nemohou studovat němčinu jako další jazyk.

Kombinované studium

Výuka probíhá podle rozvrhů. V případě vlastnictví certifikátu na úrovni B2 podle evropského referenčního rámce, se student nemusí výuky zúčastnit. Předmět mu bude zapsán na podkladě předložení jeho originálu. Certifikát musí být uznán MŠMT.

Studium cizích jazyků, které není ve všeobecném základu (Aj pro politologii, Aj pro filology atd.)

Studenti se přihlásí do výuky podle rozvrhu. V případě vlastnictví certifikátu na úrovni C1, nebo C2 lze účast na výuce po dohodě s vyučujícím prominout. Nikoliv však účast na zkoušce či zápočtu.

Studenti druhých a třetích ročníků

Studenti 2. a 3. ročníků, kteří splnili cizí jazyk v prvním ročníku, nebudou psát rozřazovací testy, a zapíší se do STAGu podle rozvrhů (jedná se o studenty jednooborového studia historie a KPF).

Studenti, kteří nesplnili cizí jazyk v prvním ročníku, si napíší o kód k rozřazovacímu testu na martin.skvara@ujep.cz.