Personální složení katedry politologie

Adresář a konzultační hodiny KPOL

Vedoucí katedry

Mgr. Petr Bláha, Ph.D.

Zástupce vedoucího katedry

Mgr. Jakub Charvát, Ph.D.

Sekretářka

Tamara Šitnerová

Docenti

doc. Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D.

- garant bakalářského studijního programu Politologie
- garant navazujícího magisterského studijního programu Politologie
- garant bakalářského studijního oboru Politologie (dvouoborové)
- člen Vědecké rady FF UJEP
- předseda komise pro státní závěrečné zkoušky
- šéfredaktor Central European Journal of Politics (CEJOP)
- předseda redakční rady STUDIA POLITOLOGICA

doc. Mgr. Lukáš Novotný, M.A., Dr.phil.

- předseda komise pro státní závěrečné zkoušky
- člen Vědecké rady FF UJEP

Odborní asistenti

Mgr. Petr Bláha, Ph.D.

- rozvrh katedry politologie

Mgr. Jakub Charvát, Ph.D.

- koordinace odborných praxí a exkurzí

Mgr. Eva Svatoňová, Ph.D.

PhDr. Daniel Šárovec

Výzkumní pracovníci

doc. PhDr. Daniel Klimovský, Ph.D.

PhDr. Sandra Kreisslová, Ph.D.