PhDr. Daniel Šárovec

Kontakty

e-mail: daniel.sarovec@ujep.cz
tel.: 475 286 506
kancelář: B 206
ResearcherID: O-3640-2017
Scopus Author ID: 57200674428
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2491-538X
VEDIDK: 7195510
ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Daniel-Sarovec
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=E4rm_GwAAAAJ&hl=cs&oi=ao

Vzdělání, profesní životopis

 • 2023–dosud: Metropolitní univerzita Praha, Politologie, Ph.D.
 • 2015–dosud: Katedra politologie IPS FSV UK, Praha, Politologie, Ph.D.
 • 2019: Katedra politologie IPS FSV UK, Praha, Politologie, PhDr.
 • 2013–2015: Katedra politologie IPS FSV UK, Praha, Politologie, Mgr.
 • 2010–2013: Katedra politologie a filozofie FF UJEP, Ústí nad Labem, Politologie a společenské vědy, Bc.
 • 2022–dosud: odborný asistent, Katedra politologie FF UJEP, Ústí nad Labem
 • 2021–dosud: odborný asistent, Katedra mezinárodních vztahů a diplomacie, University College Prague, Praha
 • 2020–2023: editor e-learningových kurzů, Ústřední knihovna UK, Praha
 • 2019-2020: vedoucí EDIS, Ústřední knihovna UK, Praha
 • 2018: externí lektor, Katedra politologie a filozofie FF UJEP, Ústí nad Labem
 • 2017-2019: lektor přípravných kurzů, Tutor, s.r.o., Praha
 • 2017-2019: výzkumný asistent, Katedra politologie IPS FSV UK, Praha
 • 2013-2017: lektor kurzů U3V, FD ČVUT, pracoviště Děčín

Odborná specializace

Politické strany, nové politické strany, politické strany v digitální éře, stranické systémy, populismus, lobbing

Výzkum

 • 2023-2024: Politické strany v digitální éře: teoretická východiska (IGS MUP, č. projektu E101-109, řešitel PhDr. Daniel Šárovec)
 • 2017-2019: Teoretické a praktické aspekty nástupu nových politických stran v České republice (GAUK, č. projektu 156417, hlavní řešitel Mgr. Daniel Šárovec, vedoucí doc. Michel Perottino, Ph.D.).
 • 2013-2015: dílčí participace na projektu České politické strany a jejich expertní kapacity v oblasti veřejných politik (GAČR, č. projektu 13-20962S, hlavní řešitel doc. Michel Perottino, Ph.D.).

Publikační činnost

Články v časopisech s impakt faktorem

 • BURDOVÁ, Zuzana; ŠÁROVEC, Daniel. (2022). Francie a cukrovarnický průmysl v 21. století. Listy cukrovarnické a řepařské 138 (12): 412-418. ISSN 1210-3306. (WoS Social Sciences Citation Index, IF 0,2).
 • DIVIŠOVÁ, Vendula; ŠÁROVEC, Daniel (2022). Press coverage of sport-related violence in the Czech Republic. Analele Universității din București. Științe Politice 24 (1): 29-57. ISSN 1582-2486. (WoS Social Sciences Citation Index, IF 0,1).
 • ŠÁROVEC, Daniel. (2018). Nástup nových politických stran v ČR od roku 2013: hnutí ANO 2011 a Úsvit přímé demokracie pohledem konceptu Novosti. Sociológia 50 (1): 78-113. ISSN 0049-1225. (WoS Social Sciences Citation Index, IF 0,471).

Články v recenzovaných časopisech

 • NOVOTNÝ, Lukáš; ŠÁROVEC, Daniel. (2021). Contemporary Pirate Parties in the Post-Material Era: Comparing Success Cases. Studia politica. Romanian Political Science Review, 21 (1), 29-51. ISSN 1582-4551. (Scopus, SJR 0,10)
 • SMOLECOVÁ, Alexandra; ŠÁROVEC, Daniel. (2021). Heading towards Collapse? Assessment of the Slovak Party System after the 2020 General Elections. Slovak Journal of Political Sciences, 21 (1), 27-50. ISSN 1335-9096. (Scopus, SJR 0,12)
 • TLAPÁKOVÁ, Dominika; ŠÁROVEC, Daniel. (2021). Vliv registrace na volební účast v USA: Komparativní perspektiva a případ státu Wisconsin. Politické vedy, 24 (1): 34-69. ISSN ISSN 1335-2741. (WoS Emerging Sources Citation Index)
 • NOVOTNÝ, Lukáš; ŠÁROVEC, Daniel. (2020). »Ich will Tschechien wie ein Unternehmen führen« Zum politischen Erfolg der tschechischen politischen Bewegung ANO 2011. ZfP Zeitschrift für Politik, 67 (3), 314-334. ISSN 0044-3360. (zahr. rec. časopis)
 • ŠÁROVEC, Daniel. (2020). Konceptuální a metodologické aspekty výzkumu nových politických stran. Politologická revue, 26 (1): 67-86. ISSN 1211-0353. (ERIH+)
 • PEROTTINO, Michel; STAUBER, Jakub; ŠÁROVEC, Daniel. (2020). Reconstruction of the state: Lobbying against political corruption in the Czech Republic. Journal of Public Affairs 20 (1): 1-10. ISSN 1479-1854. (Scopus, SJR 0,28)
 • ŠÁROVEC, Daniel. (2019). Assured Newcomers on a Squally Sea? The Czech Pirate Party before and after the 2017 Elections. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni 11 (2): 1-21. ISSN 2336-6346. (ERIH+)
 • ŠÁROVEC, Daniel. (2019). Is the "new" always "new"? Theoretical framework problems of new political parties' research: The Czech Republic experience. Politics in Central Europe 15 (1): 55-80. ISSN 1801-3422. (Scopus, SJR 0,18)
 • HYNČICA, Pavel; ŠÁROVEC, Daniel. (2018). Slovenské politické strany optikou konceptu novosti. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni 10 (2-3): 7-34. ISSN 2336-6346. (ERIH+)
 • NOVOTNÝ, Lukáš; ŠÁROVEC, Daniel. (2018). Německý stranický systém a volby do Bundestagu 2017. Acta Politologica 10 (3): 47-63. ISSN 1803-8220. (Scopus, SJR 0,29)
 • NOVOTNÝ, Lukáš; ŠÁROVEC, Daniel. (2018). Na vítězné vlně: Analýza úspěchu Alternativy pro Německo ve volbách do Spolkového sněmu 2017. Politické vedy 21 (1): 97-118. ISSN 1335-2741. (WoS Emerging Sources Citation Index)
 • ŠÁROVEC, Daniel. (2017). Krajské volby 2016 a nové politické strany v České republice. Central European Journal of Politics 3 (2): 1-25. ISSN 2464-479X. (ERIH+)
 • ŠÁROVEC, Daniel. (2016). Nové politické strany: novost, teoretické koncepty a možnosti jejich využití v ČR. Politics in Central Europe 12 (2S): 9-27. ISSN 1801-3422. (ERIH+)

Kapitoly v kolektivních monografiích

 • JÄÄSAARI, Johanna; ŠÁROVEC, Daniel. (2021). Pirate Parties: The Original Digital Party Family. In: BARBERÀ, Oscar; SANDRI, Giulia; CORREA, Patricia; RODRÍGUEZ-TERUEL, Juan. Digital Parties: The Challenges of Online Organisation and Participation. 1. vyd. Cham: Springer International Publishing, 2021, s. 205-226. ISBN 978-3-030-78667-0.

Původní vědecké články ve sbornících

 • ŠÁROVEC, Daniel. (2022). Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021: dvě hnutí vs. dvě koalice. In: ŽAC, Matúš; DUDINSKÝ, Vladislav; POLAČKOVÁ, Anna (eds.). Budúcnosť Európy. 1. vyd. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove. s. 85-95. ISBN 978-80-555-2937-0.
 • ŠÁROVEC, Daniel. (2022). Digitalizace a stranické akce: případová studie České republiky. In: LINHARTOVÁ, Barbora; DUBÓCZI, Peter; GAJDOŠČÍK, Dávid (eds.). Pandémia & demokracia. Budúcnosť demokracie v postcovidovej dobe. 1. vyd. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Vydavateľstvo ŠafárikPress. s. 43-57. ISBN 978-80-574-0102-5.

Ostatní publikace (popularizační práce, významné recenze v novinách atd.)

 • PEROTTINO, Michel; ŠÁROVEC, Daniel. (2022). Politické strany v digitální éře. Policy paper. Série Moderní strany: Digitalizace, legitimita, komunikace. Masarykova demokratická akademie. s. 1-14.

Příspěvky na konferencích

 • Digitalizace českých politických stran: teoretická debata. Medzi ideálom a realitou. XII. ročník Košických politologických dialógov: Kam kráčaš, demokracia? FF UPJŠ, 23. listopadu 2023. Košice, Slovensko.
 • Political participation after the COVID-19: a comparison of the on-line congresses of the Czech Pirate Party, the Green Party and Czech Social Democratic Party two years later. ECPR General Conference, 4.-8. září 2023. Praha, Česká republika.
 • Krajské volby v Ústeckém kraji: novinky, trendy a příležitosti. Region v rozvoji společnosti 2023, 5.-6. května 2023. Brno, Česká republika.
 • Digitalization of the Digitalized Ones: The Czech Pirate Party and its Online Congresses. ECPR General Conference 2022, 22.-26. srpna 2022. Innsbruck, Rakousko.
 • Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021: dvě hnutí vs. dvě koalice. Budúcnosť Európy, 1. prosince 2021. Prešov – on-line událost.
 • Digitalizace a stranické akce: případová studie České republiky. Pandémia & Demokracia: Budúcnosť demokracie v post-covidovej době, 1. října 2021. Košice – on-line událost.
 • Political participation in the COVID-19 era: the cases of Czech Pirate Party and the Green Party on-line congresses. ECPR General Conference 2021; ECPR General Conference, Virtual Event, 30. srpna – 3. září 2021. on-line událost.
 • Theoretical and practical aspects of new political parties’ emergence: the Czech Republic case. 2019 CPSA Annual Conference, 4.-6. června 2019. Vancouver, Britská Kolumbie, Kanada.
 • Nástup nových politických stran v České republice. Medzinárodná vedecká konferencia študentov a mladých vedeckých pracovníkov Slovensko-Európa-Svet, 16. května 2019. Košice, Slovensko.
 • Is the "new" always "new"? Theoretical framework problems of new political parties' research: The Czech Republic experience. CEPSA Annual Conference: One hundred years after: 1918-2018, 13.-14. září 2018. Banská Bystrica, Slovensko.
 • České politické strany a jejich kandidáti: proces výběru v teoretické a praktické rovině. VII. Kongres České společnosti pro politické vědy (ČSPV); (společně s doc. M. Perottinem a Mgr. J. Stauberem), MUP Praha, 6.-7. září 2018. Praha, Česká republika.
 • Assured Newcomers on a Squally Sea? Czech Pirate Party before and after Elections 2017; ECPR General Conference 2018, 22.-25. srpna 2018. Hamburk, Německo.
 • Movement ANO 2011: From "Action of Dissatisfied Citizens" to Winner of National Elections 2017. IPSA 25th World Congress of Political Science, 21.-25. července 2018. Brisbane, Queensland, Austrálie.
 • Metodologické problémy výzkumu nových politických stran. Výzkum nových politických stran. FF UJEP, 16. dubna 2018. Ústí nad Labem, Česká republika.
 • Teoretické aspekty nástupu nových politických stran. Nové politické strany: teorie a praxe. FF UJEP, 27. listopadu 2017. Ústí nad Labem, Česká republika.
 • Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2010, 2013 a 2017: nové strany na vzestupu? VII. ročník Košických politologických dialógov: Kam kráčaš, demokracia? FF UPJŠ, 23.-24. listopadu 2017. Košice, Slovensko.
 • From Dawn Till Dusk? The Movement Dawn of Direct Democracy: From the New Party to Split. ECPR General Conference 2017, 6.-9. září 2017. Oslo, Norsko.       
 • Od Úsvitu do soumraku? Úsvit přímé demokracie jako rozštěpená nová strana. Nové fenomény v současné politice. ARC-VŠPSV, 27.-28. dubna 2017. Kutná Hora, Česká republika.
 • Hnutí ANO 2011 a Úsvit přímé demokracie optikou teorie novosti. Strany mezery (niche parties) ve středovýchodní Evropě. MUP Praha, Univerzitní středisko Plzeň, 2. května 2016. Plzeň, Česká republika.
 • Reconstruction of the State: Lobbying against political corruption in the Czech Republic (společně s Mgr. J. Stauberem). IAPSS World Congress 2016: Challenging Democracy. Humboldt-Universität zu Berlin, 5.-9. dubna 2016. Berlín, Německo.
 • V čem jsou nové politické strany opravdu nové? Případ hnutí ANO 2011 a Úsvit přímé demokracie. V. ročník Košických politologických dialógov: Kam kráčaš, demokracia? FF UPJŠ; 26.-27. listopadu 2015, Košice, Slovensko.

Zahraniční pobyty a stáže

 • Výzkumný pobyt, Faculty of Social Sciences, University of Helsinki, 16.-21. ledna 2022, Helsinky, Finsko.
 • Výzkumný pobyt, Dret Constitucional Ciència Política i de l'Administració, Facultat de Dret, Universitat de València, 1.-8. července 2021, Valencie, Španělsko.
 • Výzkumný pobyt, Faculty of Social Sciences, University of Helsinki, 7.-14. ledna 2020, Helsinky, Finsko.
 • Výzkumný pobyt, Institut des sciences sociales, Faculté des sciences sociales et politiques, Université de Lausanne, 21.-27. ledna 2019, Lausanne, Švýcarsko.
 • Výzkumný pobyt, Dret Constitucional Ciència Política i de l'Administració, Facultat de Dret, Universitat de València, 10.-16. prosince 2018, Valencie, Španělsko + aktivní účast na workshopu „Cyber parties: New parties, ICTs and organization in the digital age“ (13.-14. prosince 2018 tamtéž) s přednesením příspěvku "Let us take them!" Czech Pirate Party as One of the Most Successful Pirates Parties on a Different Wave?
 • ECPR Winter School in Methods and Techniques, Bamberg Graduate School of Social Sciences, 2.-9. března 2018, Bamberk, Německo (kurzy Introduction to MAXQDA a Qualitative and Mixed Methods Data Analysis Software a Introduction to Qualitative Interpretive Methods).
 • Výzkumný pobyt, Vrije Universiteit Amsterdam, 4.-12. listopadu 2017, Amsterdam, Nizozemsko.
 • European Election Day Exploratory Workshop, Graduate Institute of International and Development Studies, 24.-26. 9. 2017, Ženeva, Švýcarsko.

Další aktivity

 • Člen mezinárodního výzkumného týmu Digital Parties Research Network.
 • Participace na mezinárodním projektu Comparative Candidates Survey (CCS).
 • Člen vybraných ECPR Standing Groups.