Katedra politologie

Poštovní adresa

Katedra politologie
Filozofická fakulta UJEP
Pasteurova 3571/13
400 96 Ústí nad Labem

Vedoucí katedry

Mgr. Petr Bláha, Ph.D.

Jsme i na facebooku a na Twitteru.

Katedra politologie (KPOL) vznikla k 1. 1. 2021 a je tak jednou z nejmladších součástí Filozofické fakulty. Přesto má výuka politologie a politologický výzkum na Filozofické fakultě dlouholetou tradici. Katedra politologie totiž vznikla transformací z katedry politologie a filozofie, která vznikla v roce 2006 a je jednou ze zakládajících součástí Filozofické fakulty.

Katedra politologie nabízí v současnosti zájemcům bakalářský studijní program Politologie v prezenční podobě studia. Studenti mohou studovat politologii buď jako samostatný studijní obor, nebo v rámci sdruženého studia, tj. v kombinaci s druhým oborem z Filozofické fakulty (např. Historie, Základy humanitních studií) či Přírodovědecké fakulty. Sdružená studia jsou předpokladem pokračování v přípravě na dráhu učitele 2. stupně základních a středních škol.

Katedra politologie je velmi aktivní ve vědecké a výzkumné činnosti. Výzkumná činnost zaměstnanců katedry směřuje zejména do oblastí výzkumu voličského chování, politické participace, politické reprezentace žen, kvality demokracie, víceúrovňového vládnutí, přeshraniční spolupráce či problematiky sociální patologie, což jsou současně oblasti, na něž je kladen prioritní důraz v rámci studia zajišťovaného katedrou politologie.

Zaměstnanci katedry byli nebo jsou řešiteli národních i mezinárodních grantů, výzkumů financovaných českou vládou i malých interních univerzitních grantů. Katedra sama ze svých zdrojů přispívá na vědecko-výzkumné aktivity svých členů, vč. podpory zahraničních konferenčních a publikačních aktivit. Katedra politologie tak patří mezi dynamická pracoviště fakulty a etablovaná česká výzkumná a odborná pracoviště.