Úřední deska

Vnitřní předpisy

pdf Statut Filozofické fakulty UJEP
(platnost a účinnost od 20. 12. 2017)

pdf Jednací řád Vědecké rady Filozofické fakulty UJEP
(platnost a účinnost od 20. 12. 2017)

pdf Disciplinární řád FF UJEP
(platnost a účinnost od 20. 12. 2017)

pdf Studijní a zkušební řád pro studium v doktorských studijních programech na FF UJEP
(platnost a účinnost od 28. 11. 2018)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyněv Ústí nad Labem, příkaz děkanky FF UJEP č. 53/2021 ze 14. října 2021 v aktuálně platném znění příkazu děkana FF UJEP č. 56/2023 ze dne 13. září 2023

Pro její akademickou obec v tuto chvíli platí předpisy UJEP

Studijní a zkušební řád UJEP

Stipendijní řád UJEP

Zásady zpracování osobních údajů

Oblast studia

Podmínky přijetí ke studiu na Filozofické fakultě UJEP

Výše poplatků na FF UJEP

Výsledky přijímacího řízení

Nevyzvednuté zásilky studentů/uchazečů

pdf Stanovisko FF UJEP k využívání nástrojů umělé inteligence

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Neplatné předpisy

pdf Studijní a zkušební řád pro studium v doktorských studijních programech na FF UJEP
(platnost do 28. 11. 2018)

pdf Organizační řád
(platnost do 4. 4. 2018)

pdf Statut Filozofické fakulty UJEP
(platnost do 19. 12. 2017)

pdf Disciplinární řád FF UJEP
(platnost do 19. 12. 2017)

pdf Jednací řád Vědecké rady Filozofické fakulty UJEP
(platnost do 19. 12. 2017)