O fakultě

Filozofická fakulta byla založena 1. září 2006 a je jednou z nejmladších fakult Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. i přesto si našla pevné postavení ve struktuře univerzity a významně se podílí na jejích vědeckých i pedagogických aktivitách i rozvoji vzdělanosti a kultury celého regionu severozápadních Čech.

X důvodů proč být s námi na FF

 1. Jsme jedinou humanitně zaměřenou fakultou veřejné vysoké školy, která má sídlo v Ústeckém kraji a je svou vzdělávací i odbornou činností zaměřena na jeho problémy – vrací mu paměť, učí ho řeči jeho sousedů a vidí v širším kontextu jeho sociální, kulturní i politické problémy.
 2. Nabízíme unikátní bakalářské, magisterské obory, včetně postgraduálních programů v historických vědách a germanistice. Je možné u nás studovat v prezenční i kombinované formě.
 3. Náš vědecký výkon (měřený „kafemlenkem“) se drží již několik let na druhé až třetí příčce v pořadí fakult naší univerzity. Co je však pro nás důležité, odpovídá výkonu „velkých“ filozofických fakult a umožňuje nám prostředky získané za vědu a výzkum investovat do dalšího bádání i vydávání časopisů a knih.
 4. Ač jsme nohama i srdcem v Ústeckém kraji, vidíme i za Milešovku a zakládáme si na národní i mezinárodní spolupráci v rámci našich oborů. Podporujeme zahraniční studijní pobyty studentů i pedagogů a všechny hosty „odjinud“ vítáme a chováme se k nim vlídně.
 5. Studenty bereme jako mladší kolegy, máme k nim individuální přístup a dáváme jim prostor v rámci vědeckých projektů i všech fakultních aktivit.
 6. Snažíme se studenty vychovávat tak, aby se neutopili ve všudypřítomném globálním chaosu a konzumu a aby věděli, že bez ideálů a morálních zásad se smysl života najít nedá.
 7. Jsme pyšní na stovky našich absolventů, kteří našli svoje místo v životě a dokážou být prospěšnou a platnou součástí naší společnosti.
 8. Nejsme mimo realitu. Máme řadu partnerů v praxi, jejichž zkušeností využíváme při výuce i v rámci praktických stáží našich studentů u nás i v zahraničí (Erasmus+).
 9. Podporujeme společenský život ve městě, pořádáme výstavy, přednášky a další akce, jimiž se snažíme kultivovat město i kraj.
 10. Sídlíme v nově rekonstruovaných a moderně vybavených prostorách, s dobrým zázemím pro studenty, BuFFetem a rodinnou atmosférou.

Rozdělení fakulty

Den otevřených dveří

 

POZNEJ FF UJEP!

V Ústeckém kraji jsme jediná humanitní fakulta. Našemu regionu vracíme paměť, učíme ho řeči německých sousedů a věnujeme se jeho sociálním, kulturním i politickým problémům.
Nabízíme unikátní bakalářské a magisterské studijní programy, včetně doktorských v historických a filologických vědách, nebo programy zaměřené na učitelství. Studovat můžete v prezenční i kombinované formě.
Ač je FF nohama i srdcem v Ústeckém kraji, zakládá si na národní i mezinárodní spolupráci, podporuje a vítá všechny hosty „odjinud“.
 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2024

Den otevřených dveří proběhl 8. února. Nestihl*a jsi nás navštívit? Nevadí! Všechny důležité informace nalezneš i tady.
 
Informační přednáška tě seznámí se studiem na naší fakultě a krátce ti představí jednotlivé katedry a odborné pracoviště. Doplňující informace nalezneš ve studijní brožuře. Podívat se také můžeš na krátké představení prostor Filozofické fakulty UJEP. 
Ochutnávku vysokoškolských přednášek ti poskytne náš kanál na Youtube.
Studijní oddělení - kontakty – Neboj se zeptat našich dam ze studijního i nyní e-mailem nebo telefonicky. 
Baví tě humanitní a společenské vědy? Koukni také na Humanitky.cz. 
Panelovou on-line diskuzi o uplatnitelnosti absolventů humanitních a společenskovědních oborů nalezneš zde.
Prohlédni si fakultu také prostřednictvím virtuální prohlídky budovy nebo fotografií našich akcí z posledních let . 
 

Nezapomeň, že přihlášky ke studiu je třeba dodat do 29. března 2024!

 

Z minulých let:

Youtube

BBB - Pro přehrání přednášek v BBB: klikni na odkaz místnosti, ve spodní části obrazovky je sekce nahrávky. V této sekci zvol v pravé části řádku možnost Prezentace. 

Neváhej a přehraj si také info přednášku PhDr. Filipa Hrbka z veletrhu vysokých škol Gaudeamus z ledna 2021!. 

 

Článek: Jeden den Vysokoškolákem na zkoušku, 2020.
Fotogalerie ze Dne otevřených dveří 2020 – Vysokoškolákem na zkoušku (29. ledna 2020).
Článek: Den otevřených dveří 2019
Fotogalerie ze Dne otevřených dveří 2019 – Vysokoškolákem na zkoušku (30. ledna 2019).

Přijímací řízení

Podmínky přijetí – Co je potřeba splnit?

 • Odeslání elektronické přihlášky a zaplacení administrativního poplatku 660 Kč – do 29. března 2024 (účet 260112295/0300.) Na každý studijní obor je nutné vyplnit samostatnou přihlášku.
 • Doložení kopie maturitního vysvědčení nebo dokladu o absolvování vysokoškolského studia (diplomu).
 • Zápis uchazečů přijatých ke studiu v přijímacím řízení se bude konat 2. září 2024.
 • Uchazečům se specifickými potřebami doporučujeme, aby se před podáním přihlášky obrátili na Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami – UCP UJEP
 • V případě vybraných studijních programů je nutné úspěšně vykonat přijímací zkoušku. Přehled programů i obsah přijímací zkoušky k dispozici v aktuálních podmínkách přijímacího řízení.

Dokumenty ke stažení

***

Informace pro uchazeče přihlášené do přijímacího řízení

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení najdete na webu (adresa www.ujep.cz – v sekci STAG - Pro uchazeče).

Kontakt:
V případě jakékoliv nejasnosti kontaktujte Studijní oddělení FF UJEP - studijni.ff@ujep.cz, tel.: 475 286 467, 475 286 466. Při korespondenci uvádějte vždy studijní program nebo studijní kombinaci, na kterou se hlásíte.

***

Termíny

 • 8. února 2024
  den otevřených dveří
 • 29. března 2024
  konečný termín pro odevzdání přihlášek k bakalářskému a navazujícímu magisterskému studiu pro akademický rok 2024/2025 (včetně zaplacení administrativního poplatku 660 Kč)
 • 30. dubna 2024
  konečný termín pro podání přihlášek k doktorskému studiu pro akademický rok 2024/2025
 • 3. – 7. června 2024
  přijímací řízení pro akademický rok 2023/2024
 • 9. srpen 2024

            termín odevzdání přihlášek ke studiu pro ak. rok 2024/2025 – 2. kolo

 • 2. září 2024
  zápis do 1. roku prezenčního studia 
 • 4. září 2024

            přijímací řízení pro akademický rok 2024/2025 - 2. kolo 

 • leden/únor 2024
  den otevřených dveří 2024

Studium

BAKALÁŘSKÉ PROGRAMY

Samostatný studijní plán

Sdružené studium (kombinace studijních plánů)

Archivnictví a spisová služba (Maior)

Filozofie (Maior)

Historie (Maior)

Historie pro vzdělávání (Maior)

Německý jazyk a literatura pro vzdělávání (Maior)

Politologie (Maior)

Společenské vědy pro vzdělávání (Maior)

Základy humanitních studií (Maior)

 

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ PROGRAMY

Samostatný studijní plán

Sdružené studium (kombinace studijních plánů)

Historie (Maior)

Humanitní studia krize lidství (Maior)

Politologie (Maior)

Učitelství historie pro střední školy (Maior)

Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy (Maior)

Učitelství společenských věd pro střední školy (Maior)

Doktorské programy

Kontakt

Poštovní adresa
Pasteurova 13, 400 96 Ústí nad Labem
GPS: 50.6653669N, 14.0237392E

Studijní oddělení
Vaše případné dotazy ke studiu rádi zodpovíme na e-mailu studijni.ff@ujep.cz nebo telefonech +420 475 286 466 a +420 475 286 467.

Úřední hodiny
Po a St 12:00 - 14:00
Út a Čt 9:00 - 11:00
Po dohodě je možné dostavit se i mimo úřední hodiny.

Studijní oddělení Filozofické fakulty UJEP sídlí v přízemí budovy A, číslo dveří a 002b.

Další informace se dozvíte z nástěnky, která je umístěna před studijním oddělením. Aktuální informace studijního oddělení jsou zveřejňovány ve fakultních aktualitách.