O fakultě

Filozofická fakulta byla založena 1. září 2006 a je jednou z nejmladších fakult Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. i přesto si našla pevné postavení ve struktuře univerzity a významně se podílí na jejích vědeckých i pedagogických aktivitách i rozvoji vzdělanosti a kultury celého regionu severozápadních Čech.

X důvodů proč být s námi na FF

 1. Jsme jedinou humanitně zaměřenou fakultou veřejné vysoké školy, která má sídlo v Ústeckém kraji a je svou vzdělávací i odbornou činností zaměřena na jeho problémy – vrací mu paměť, učí ho řeči jeho sousedů a vidí v širším kontextu jeho sociální, kulturní i politické problémy.
 2. Nabízíme unikátní bakalářské, magisterské obory, včetně postgraduálních programů v historických vědách a germanistice. Je možné u nás studovat v prezenční i kombinované formě.
 3. Náš vědecký výkon (měřený „kafemlenkem“) se drží již několik let na druhé až třetí příčce v pořadí fakult naší univerzity. Co je však pro nás důležité, odpovídá výkonu „velkých“ filozofických fakult a umožňuje nám prostředky získané za vědu a výzkum investovat do dalšího bádání i vydávání časopisů a knih.
 4. Ač jsme nohama i srdcem v Ústeckém kraji, vidíme i za Milešovku a zakládáme si na národní i mezinárodní spolupráci v rámci našich oborů. Podporujeme zahraniční studijní pobyty studentů i pedagogů a všechny hosty „odjinud“ vítáme a chováme se k nim vlídně.
 5. Studenty bereme jako mladší kolegy, máme k nim individuální přístup a dáváme jim prostor v rámci vědeckých projektů i všech fakultních aktivit.
 6. Snažíme se studenty vychovávat tak, aby se neutopili ve všudypřítomném globálním chaosu a konzumu a aby věděli, že bez ideálů a morálních zásad se smysl života najít nedá.
 7. Jsme pyšní na stovky našich absolventů, kteří našli svoje místo v životě a dokážou být prospěšnou a platnou součástí naší společnosti.
 8. Nejsme mimo realitu. Máme řadu partnerů v praxi, jejichž zkušeností využíváme při výuce i v rámci praktických stáží našich studentů u nás i v zahraničí (Erasmus+).
 9. Podporujeme společenský život ve městě, pořádáme výstavy, přednášky a další akce, jimiž se snažíme kultivovat město i kraj.
 10. Sídlíme v nově rekonstruovaných a moderně vybavených prostorách, s dobrým zázemím pro studenty, BuFFetem a rodinnou atmosférou.

Rozdělení fakulty

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří 2022

Podívej se k nám z pohodlí domova!

Den otevřených dveří na Filozofické fakultě UJEP proběhl on-line formou 3. února 2022 a je stále tu! Informační přednášku a další důležité odkazy naleznete níže. 

Vzhledem k epidemiologické situaci jsme se rozhodli, že vám zprostředkujeme zážitek z naší fakulty skrze digitální svět. Máte jedinečnou příležitost vyslechnout zajímavé přednášky našich akademiků z pohodlí vašeho domova. Přesto se těšíme, až se v novém akademickém roce setkáme osobně!

Nezapomeňte, že přihlášky ke studiu je třeba dodat do 31. března 2022!

Informační přednáška vás seznámí se studiem na naší fakultě a krátce vám představí jednotlivé katedry a odborné pracoviště. Doplňující informace naleznete ve studijní brožuře. Podívat se také můžete na krátké představení prostor Filozofické fakulty UJEP. 

Ochutnávku vysokoškolských přednášek vám poskytne náš kanál na Youtube.

Studijní oddělení - kontakty – Nebojte se zeptat našich dam ze studijního i nyní e-mailem nebo telefonicky. 

Máte rádi humanitní a společenské vědy? Koukněte také na Humanitky.cz. 

Panelovou on-line diskuzi o uplatnitelnosti absolventů humanitních a společenskovědních oborů naleznete zde.

Prohlédněte si fakultu také prostřednictvím virtuální prohlídky budovy nebo fotografií našich akcí z posledních let . 

 

Z minulých let:

Den otevřených dveří 2021

Podívejte se, jak probíhal Den otevřených dveří minulý rok!

Youtube

BBB - Pro přehrání přednášek v BBB: klikněte na odkaz místnosti, ve spodní části obrazovky je sekce nahrávky. V té zvolte v pravé části řádku možnost Prezentace. 

Neváhej a přehraj si také info přednášku PhDr. Filipa Hrbka z veletrhu vysokých škol Gaudeamus z ledna 2021!. 

 

Článek: Jeden den Vysokoškolákem na zkoušku, 2020.
Fotogalerie ze Dne otevřených dveří 2020 – Vysokoškolákem na zkoušku (29. ledna 2020).
Článek: Den otevřených dveří 2019
Fotogalerie ze Dne otevřených dveří 2019 – Vysokoškolákem na zkoušku (30. ledna 2019).

Přijímací řízení

Podmínky přijetí – Co je potřeba splnit?

 • Odeslání elektronické přihlášky a zaplacení administrativního poplatku 500 Kč – do 31. března 2022 (účet 260112295/0300.) Na každý studijní obor je nutné vyplnit samostatnou přihlášku.
 • Doložení kopie maturitního vysvědčení nebo dokladu o absolvování vysokoškolského studia (diplomu).
 • Zápis uchazečů přijatých ke studiu v přijímacím řízení se bude konat 29. srpna 2022.
 • Uchazečům se specifickými potřebami doporučujeme, aby se před podáním přihlášky obrátili na Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami – UCP UJEP
 • V případě vybraných studijních programů je nutné úspěšně vykonat přijímací zkoušku. Přehled programů i obsah přijímací zkoušky k dispozici v aktuálních podmínkách přijímacího řízení.

Dokumenty ke stažení

***

Informace pro uchazeče přihlášené do 1. kola přijímacího řízení

Zveřejnění výsledků 1. kola přijímacího řízení najdete na webu (adresa www.ujep.cz – v sekci STAG - Pro uchazeče).

Informace pro uchazeče o studium bakalářského oboru Německý jazyk a literatura pro vzdělávání (v prezenční i v kombinované formě):
Přijímací zkouška bude prominuta těm uchazečům, kteří již doložili anebo ještě doloží dosažení jazykové kompetence německého jazyka na úrovni B1 dle SERR (maturitní zkouška z NJ, popř. jiná jazyková zkouška na úrovni B1 a vyšší). Pokud uchazeč toto doloží, k přijímacímu pohovoru se nedostavuje!

Kontakt:
V případě jakékoliv nejasnosti kontaktujte Studijní oddělení FF UJEP - studijni.ff@ujep.cz, tel.: 475 286 467, 475 286 466. Při korespondenci uvádějte vždy studijní program nebo studijní kombinaci, na kterou se hlásíte.

***

Termíny

 • 3. února 2022
  den otevřených dveří
 • 19. dubna 2022
  vyhlášení 2.kola přijímacího řízení pro akademický rok 2022/2023
 • 31. března 2022
  konečný termín pro odevzdání přihlášek k bakalářskému a navazujícímu magisterskému studiu pro akademický rok 2022/2023(včetně zaplacení administrativního poplatku 500 Kč)
 • 15. dubna 2022
  konečný termín pro podání přihlášek k doktorskému studiu pro akademický rok 2022/2023
 • 6. - 10. června 2022
  1. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2022/2023
 • 29. srpna 2022
  zápis do 1. roku prezenčního studia (1. kolo)
 • 15. srpna 2022
  konečný termín pro podání přihlášek k bakalářskému, navazujícímu magisterskému i doktorskému studiu pro akademický rok 2022/2023 (2. kolo)
 • 5. - 9. září 2022
  2. kolo přijímacího řízení pro všechny bakalářské, magisterské i doktorské studijní programy pro akademický rok 2022/2023
 • leden/únor 2023
  den otevřených dveří 2023

Studium

BAKALÁŘSKÉ PROGRAMY

Samostatný studijní plán

Sdružené studium (kombinace studijních plánů)

Archivnictví a spisová služba (Maior)

Filozofie (Maior)

Historie (Maior)

Historie pro vzdělávání (Maior)

Německý jazyk a literatura pro vzdělávání (Maior)

Politologie (Maior)

Společenské vědy pro vzdělávání (Maior)

Základy humanitních studií (Maior)

 

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ PROGRAMY

Samostatný studijní plán

Sdružené studium (kombinace studijních plánů)

Historie (Maior)

 • Politologie – prezenční forma
 • Humanitní studia krize lidství - prezenční forma

Humanitní studia krize lidství (Maior)

 • Historie – prezenční forma
 • Politologie – prezenční forma

Politologie (Maior)

 • Historie – prezenční forma
 • Humanitní studia krize lidství - prezenční forma

Učitelství historie pro střední školy (Maior)

Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy (Maior)

Učitelství společenských věd pro střední školy (Maior)

Doktorské programy

Kontakt

Poštovní adresa
Pasteurova 13, 400 96 Ústí nad Labem
GPS: 50.6653669N, 14.0237392E

Studijní oddělení
Vaše případné dotazy ke studiu rádi zodpovíme na e-mailu studijni.ff@ujep.cz nebo telefonech +420 475 286 466 a +420 475 286 467.

Úřední hodiny
Po a St 12:00 - 14:00
Út a Čt 9:00 - 11:00
Po dohodě je možné dostavit se i mimo úřední hodiny.

Studijní oddělení Filozofické fakulty UJEP sídlí v přízemí budovy A, číslo dveří a 002b.

Další informace se dozvíte z nástěnky, která je umístěna před studijním oddělením. Aktuální informace studijního oddělení jsou zveřejňovány ve fakultních aktualitách.