Sidebar

4
říj, st
33 Aktuality

Centrum oborových didaktik a pedagogických praxí Filozofické fakulty UJEP, které vzniklo v roce 2021, je metodickým pracovištěm oborových didaktik a organizačním Důležitou součástí centra je sekce pedagogických praxí, organizační pracoviště pedagogických praxí realizovaných na katedře filozofie a humanitních studií, na katedře germanistiky a na katedře historie.