Sidebar

22
dub, čt
32 Aktuality

V případě problémů a dotazů pište na: martin.skvara@ujep.cz.
Do e-mailu uvádějte:

  • ročník
  • formu studia (prezenční, kombinovaná)
  • způsob studia (bakalářské nebo navazující magisterské)
  • obor studia

Studenti prvních ročníků

Bakalářské studium - prezenční

Studenti anglického a německého jazyka budou rozděleni do skupin pomocí elektronického testu.

K otevření testu potřebujete vstupní kód, který obdržíte u zápisu, nebo na adrese martin.skvara@ujep.cz. Do e-mailu uveďte jazyk, ročník, způsob studia (bakalářské nebo navazující magisterské) a obor studia.

Test je třeba napsat i v případě, že se jedná o úplného začátečníka. V tomto případě vyplňte přihlašovací údaje, otevřete test a bez vyplňování opět uzavřete.

Termín po 1. zápisu - test je třeba vyplnit do 2. 9. 2020
Termín po 2. zápisu - test je třeba vyplnit do 28. 9. 2020

V čtvrtek 1. 10. 2020 bude v aktualitách zveřejněno rozdělení studentů do skupin. Studenti, kteří se nedostaví do skupiny podle seznamů, nebudou do výuky zařazeni. 
Výuka bude probíhat v pondělí.

V případě zájmu o studium ruského a španělského jazyka studenti nepíší rozřazovací testy. Výuka těchto jazyků bude zahájena pouze v případě, že do dne zahájení výuky bude zapsáno alespoň 5 studentů.

Kombinované studium

Studenti kombinovaného studia nepíší rozřazovací testy. Výuka probíhá podle rozvrhů.

Navazující magisterské studium politické filozofie

Studenti nepíší rozřazovací testy a dostaví se na výuku podle rozvrhu. Studenti německého jazyka budou na výuce rozděleni do skupiny začátečníků a pokročilých.

Studenti druhých a třetích ročníků

Studenti 2. a 3. ročníků, kteří splnili cizí jazyk v prvním ročníku, nebudou psát rozřazovací testy, a zapíší se do STAGu podle rozvrhů (jedná se o studenty jednooborového studia historie a KPF).

Studenti, kteří nesplnili cizí jazyk v prvním ročníku, si napíší o kód k rozřazovacímu testu na martin.skvara@ujep.cz.