Sidebar

25
úno, út
25 Aktuality

Posláním Programu je podpořit výzkumné a vývojové aktivity v oblasti národní a kulturní identity v souladu s prioritami Meziresortní koncepce aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity do roku 2015, a tím přispět k tomu, aby veřejné prostředky investované do aplikovaného výzkumu a vývoje v oblasti národní a kulturní identity přinášely konkrétní ekonomický či jiný společenský přínos z jejich realizace. Program má prostřednictvím aplikovaného výzkumu a vývoje přispět k zachování a rozvíjení národní integrity a národních specifik v kontextu evropské a světové kultury ve 21. století.

FF UJEP je v programu NAKI II řešitelem v těchto projektech

Hortus Montium Mediorum – Dokumentace, výzkum a prezentace kulturního dědictví vybraných lokalit východního Českého středohoří

 • globální cíle: č. 1: Národní identita, č. 2: Kulturní dědictví (Specifický cíl č. 1.1 Výzkum a jeho uplatnění - historické vědní obory a archeologie; Specifický cíl č. 2.1 Výzkum a jeho uplatnění - kulturní dědictví a území s historickými hodnotami; Specifický cíl č. 2.3 Kulturní dědictví, vzdělávání a média)
 • hlavní řešitel FF UJEP: Mgr. Jakub Pátek, Ph.D.
 • doba řešení 2018–2022
 • číslo projektu DG12P02OVV066

Dokumentace historických staveb sloužících pro zpracování chmele

 • tematická priorita 2.1 Výzkum a jeho uplatnění - kulturní dědictví a území s historickými hodnotami
 • řešitel za FF UJEP: PhDr. Kamil Podroužek, Ph.D. (Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví katedry historie FF UJEP)
 • hlavní řešitel: Národní památkový ústav,  řešitelka  Mgr. Lucie Radová
 • doba řešení 2016–2020
 • číslo projektu DG16P02B021

FF UJEP byla v programu NAKI řešitelem v těchto projektech

Dokumentace, digitalizace a prezentace ohroženého kulturního dědictví v příhraniční oblasti severozápadních Čech

 • tematická priorita 1.1 Nemovité kulturní dědictví a 1.4 Území s kulturně historickými hodnotami
 • hlavní řešitel za FF UJEP: PhDr. Kamil Podroužek, Ph.D. (Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví katedry historie FF UJEP)
 • další účastník projektu: Národní památkový ústav, hl. řešitel PhDr. Petr Hrubý
 • doba řešení 2012–2015
 • číslo projektu DF12P01OVV009

Společenské, kulturní a ideové transfery v historii příhraničního regionu severozápadních a severních Čech a jejich role pro jeho rozvoj a udržitelnost

 • tematická priorita 2.1 Vztah společnosti k historické paměti národa, 2.2 Sociálně-kulturní aspekty národní identity a 2.3 Kultura a kulturní tradice národností a menšin žijících na našem území
 • hlavní řešitel FF UJEP: doc. PhDr. Tomáš Velímský, CSc. (katedra historie FF UJEP)
 • doba řešení  2011–2015
 • číslo projektu DF11P01OVV014

Umělecká výměna v regionu Krušnohoří mezi gotikou a renesancí

 • tematická priorita 1.2 Movité kulturní dědictví a 1.1 Nemovité kulturní dědictví
 • hlavní řešitel: PhDr. Ĺubomír Turčan
 • další účastník projektu: Univerzita Karlova v Praze, Národní galerie v Praze
 • doba řešení: 2012–2015
 • číslo projektu: DF12P01OVV046

Příběhy míst. Topografie soudobé paměti národa

 • tematická priorita 2.1 Vztah společnosti k historické paměti národa a 2.4 Vzdělanost a vzdělávání jako součást kulturní identity národa
 • hlavní řešitel za UJEP: doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc. (Ústav slovansko-germánských studií FF UJEP)
 • další účastník projektu: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, hl. řešitel PhDr. Oldřich Tůma, Ph.D.
 • doba řešení: 2011–2015
 • číslo projektu DF11P01OVV034