Sidebar

21
zář,
20 Aktuality

Akademický senát fakulty (AS) je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem dle § 26 a 27 zákona č.111/1998Sb. (zákon o vysokých školách). Člena akademického senátu volí ze svých řad členové akademické obce, z nichž nejméně jednu třetinu, nejvýše však jednu polovinu tvoří studenti. AS schvaluje vnitřní předpisy fakulty, rozdělení finančních prostředků fakulty, výroční zprávu, dlouhodobý záměr jmenování a odvolání členů vědecké rady fakulty, podmínky pro přijetí ke studiu atd.

Aktuálně

Dokumenty

Členové Akademického senátu

Komora akademických pracovníků

  • Mgr. Andrea Frydrychová (andrea.frydrychova@ujep.cz)
  • Mgr. Táňa Šimková, Ph.D. (tana.simkova@ujep.cz)
  • PhDr. Jan Šmíd, Ph.D. (jan.smid@ujep.cz)
  • Mgr. David Tomíček, Ph.D. (david.tomicek@ujep.cz)
  • Mgr. Vilém Zábranský, Ph.D., předseda AS FF UJEP (vilem.zabransky@ujep.cz)

Studentská komora

  • Martin Brož (mateson@email.cz)
  • Kryštof Fišer (krystof.fiser01@gmail.com)
  • Mgr. Gabriela Šilhavá, místopředsedkyně AS FF UJEP (gabina.silhava@seznam.cz)
  • Silvie Thielová (thielova.silvie@seznam.cz)