Sidebar

23
dub, st
31 Aktuality

Akademický senát fakulty (AS) je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem dle § 26 a 27 zákona č.111/1998Sb. (zákon o vysokých školách). Člena akademického senátu volí ze svých řad členové akademické obce, z nichž nejméně jednu třetinu, nejvýše však jednu polovinu tvoří studenti. AS schvaluje vnitřní předpisy fakulty, rozdělení finančních prostředků fakulty, výroční zprávu, dlouhodobý záměr jmenování a odvolání členů vědecké rady fakulty, podmínky pro přijetí ke studiu atd.

pdf Volební řád AS FF UJEP
(platnost a účinnost od 19. 9. 2017)

pdf Jednací řád AS FF UJEP
(platnost a účinnost od 19. 9. 2017)

ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ AS

zip Podklady pro jednání senátu (zaheslovaný zip, akt. 1. 11. 2018)

Členové Akademického senátu

- komora akademických pracovníků

  • PhDr. Jiří Koumar, Ph.D. (jiri.koumar@ujep.cz)
  • Mgr. Eva Krovová (eva.krovova@ujep.cz)
  • Mgr. Joserf Märc (cram@volny.cz)
  • Mgr. Jakub Pátek, Ph.D. (jakub.patek@ujep.cz) - předseda
  • doc. Mgr. Martin Veselý, Ph.D. (martinvesely@centrum.cz)

- studentská komora

  • Jan Grisa (jan.grisa@ujep.cz) - místopředseda
  • Michal Jirman (michaljirman@gmail.com)
  • Václava Trnková (wendyt@seznam.cz)
  • Radek Rákos (kedar012567@seznam.cz)