Sidebar

25
čen, po
24 Aktuality

Vážení absolventi,

oznamujeme Vám, že slavnostní promoce absolventů FF UJEP se bude konat dne 28. června 2018. Jedná se o všechny absolventy, kteří úspěšně ukončili své studium v termínu od 1. listopadu 2017 do 13. června 2018.

V 10:00 si slavnostně převezmou své diplomy absolventi navazujícího magisterského studia a ve 13:00 absolventi bakalářského studia, a to v Červené aule Multifunkčního centra v areálu Kampusu. K tomu Vám zasíláme nezbytné informace:

1. Promující se dostaví jednu hodinu před vlastní promocí.

2. Rodinní příslušníci budou pozváni do prostor sálu 15 minut před zahájením promoce.

3. Dostavte se ve společenském oděvu. Ihned po příchodu bude provedena prezence a dostanete informace o vlastním průběhu promoce.

4. Na promoci není vhodná účast dětí do 5 let.

5. Žádáme o dochvilnost.

6. Vzhledem k vysokému počtu absolventů doporučujeme omezit počet rodinných příslušníku na promoci na max. 5 osob.

7. Upozorňujeme, že na promoci budou pořizovány fotografie a videozáznamy absolventů, zpracovávané za účelem jejich následné bezplatné distribuce absolventům. Fotografie a videozáznamy mohou být také použity pro sebeprezentaci UJEP v souladu s jejím oprávněným zájmem. Účastí na promoci projevujete souhlas s výše uvedeným zpracováním. Pokud si pořizování fotografií a videozáznamů své osoby nepřejete, sdělte to prosím fotografovi.

Studenti se zájmem o televizní novinařinu! Pokud chcete získat zkušenosti z praxe, využijte možnosti dvouměsíční neplacené stáže v ústecké redakci vysílání ČT.

Vnímání, výroba a distribuce zpravodajství se výrazně mění. Česká televize si je toho nejen vědoma, ale chce se na těchto změnách podílet. Proto chceme spolupracovat s těmi nejlepšími z nové generace. Hledáme studenty, kteří mají zájem o zpravodajství a chtějí společně s námi tvořit mediální budoucnost České televize. Dvouměsíční neplacené stáže se můžete zúčastnit v krajských redakcích v Praze, Brně, Ostravě, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Olomouci, Plzni, Zlíně a Ústí nad Labem.

Co Vás čeká?

- Výjezdy se štábem do terénu na natáčení zpravodajských reportáží
- Naučítese vyhledávat témata, rešeršovat a připravovat reportáže
- Výroba zpravodajství pro sociální sítě
- Chceme slyšet vaše názory a společně zkoušet nové formy a postupy. Hlavně na sociálních sítích
- Pro ty nejlepší možnost další spolupráce

Co očekáváme?

- Studenty, kteří chtějí pracovat ve zpravodajství a mají zájem o televizní novinařinu
- Studenty s přehledem o domácím a ekonomickém dění
- Studenty, kteří mají čas alespoň 2,5 dne v týdnu strávit v redakci

Jestli máte opravdu zájem, odpovězte na inzerát konkrétní stáže zveřejněný na našich kariérních stránkách: https://ceskatelevize.jobs.cz/

Dobrovolnická organizace Stonožka v Bristolu ve Velké Británii nabízí Vašim studentům pdf praktickou stáž v rámci programu Erasmus+ v akademickém roce 2018/2019.

Hledáme studenty, kteří mají zájem účastnit se vyučování v sobotní české škole pro bilingvní děti Czech & Slovak School Bristol, podílet se organizaci skupinky rodičů s předškolními dětmi a na dalších mimoškolních aktivitách provozovaných naší organizací.

Ideální kandidát je studentem Učitelství češtiny jako cizího jazyka, Učitelství pro základní školy (nejlépe první stupeň) či Učitelství pro mateřské školy, Logopedie nebo jiného příbuzného oboru (např. Českého jazyka), ale budeme rádi za každého, kdo má zájem o práci s dětmi a má kladný vztah k české kultuře.

Německá autorka a režisérka Petra Wülleneweber napsala text Zbytky záře (Restglühen)v roce 2015 a letos si ho inscenační tým zodpovědný za třetí premiéru druhé sezóny projektu Překročit hranice. Režisér Juraj Marušic vysvětluje výběr až kafkovsky absurdního příběhu z prostředí ústavu pro vyhořelé lakonicky: „Mňa na ňom zaujala predovšetkým forma akou je písaný. A teda striedanie vonkajšieho světa, v ktorom sú postavy nútené koexistovať v spoločnosti iných ľudí, kvôli ktorým modifikujú nie len svoje správanie, ale hlavne svoje priority, a vnútorného sveta postáv, kde sú skutočne samy sebou“. Dramaturg Otto Kauppinen svého kolegu doplňuje: Text Zbytky záře mě oslovil tematizováním systému, ve kterém žijeme. Většina z nás se v životě žene za "zbytky záře" příslibu štěstí materiálního úspěchu, o jehož důležitosti nás dennodenně přesvědčuje reklama, média a koneckonců i životní styl většinové populace západní společnosti. Text ukazuje, že jde opravdu pouze o planý slib, o "zbytky" - v jednom okamžiku si člověk uvědomí, že při honu za úspěchem svoji záři ztratil."

Komedie Zbytky záře Petry Wülleneweber je o snaze uniknout systému, který vás léčí jen proto, aby vás znovu opotřeboval. Hrdinové příběhu poznají, že útěk nebude tak jednoduchý: jejich problémy jsou nedílnou součástí kapitalistického systému, jehož chod svým životním stylem udržují.

Scénické čtení Zbytky záře je šestým pokračováním cyklu Překročit hranice, kde studenti vysokých uměleckých škol kooperují na překladu a inscenování čerstvých německojazyčných textů, jimž Činoherní studio poskytuje prostředí pro jejich první české uvedení. Na překladu textu Zbytky záře spolupracovali studenti Katedry germanistiky FF UJEP v Ústí nad Labem se studenty Slavistiky Technické univerzity v Drážďanech. Během několika vzájemných setkání diskutovali kontext textu, významy a posuny překladu i překladatelské problémy, které se během práce na textu vyskytly. Scénickou realizací textu byli tentokrát pověřeni studenti a doktorandi Divadelní fakulty JAMU v Brně. V jednotlivých rolích se představí jak herci Činoherního studia Jan Plouhar, Václav Hanzl, Jan Jankovský či Marta Vítů, tak hostující herečky – Michaela Rykrová a Tereza Volánková.

Projekt podpořil Česko-německý fond budoucnosti.

Premiéra: 5. května 2018 v 19.00 v Obejváku ČS
Reprízy: 15. a 21. května v 19.00 v Obejváku ČS

více informací: https://www.cinoherak.cz/repertoar/zbytky-zare/

V rámci projektu tzv. Osmičkových výročí, který finančně podpořil Ústecký kraj, se chystá vznik další výstavy. I ta připomene rok 1918, tentokrát jako rok konce první světové války.

S výročím vzniku Československa souvisí i výročí konce tzv. Velké války. Rok 1918 přinesl dlouho očekávaný mír, ale rovněž dalekosáhlé geopolitické změny a sčítání nevratných ztrát. S poválečnou obnovou úzce souvisí i budování pomníků padlým vojákům všech národností, kteří položili své životy na frontách Velké války. Válečné pomníky vyrůstaly ve městech i na venkově a výrazným způsobem spoluvytvářely charakter veřejného prostoru i celkový ráz poválečné vzpomínkové kultury. Zároveň jsou hmotným odrazem soudobého uměleckého cítění, nachází se mezi nimi řada hodnotných realizací. Fond těchto pomníků doznal zásadní redukce v době druhé světové války i v časech poválečných, kdy řada pomníků zanikla nebo byla nevhodně adaptována.

Ve spolupráci s Národním památkovým ústavem připraví Filozofická fakulta výstavu Pomníky velké války. Snahou je přiblížit okolnosti vzniku pomníků Velké války, v základních obrysech zmapovat jejich fond a prezentovat segment umělecky nejzdařilejších pomníků na území Ústeckého kraje. Ústecký kraj je stejně jako jiné oblasti Sudet v návaznosti na většinově německé obyvatelstvo odlišný od českého vnitrozemí – vznik republiky zde oslavován nebyl, konec první světové války ano. To se pochopitelně odrazilo i na paměťové kultuře První republiky, včetně pomníků.

V rámci projektu tzv. Osmičkových výročí, které vznikají za podpory Ústeckého kraje, vznikla rovněž výstava Rok 1918 na Ústecku, která bude od poloviny dubna putovat po gymnáziích a kulturních institucích Ústeckého kraje.

Cílem předmětu je zprostředkovat studentům prostřednictvím cyklu odborných přednášek metodologické postupy, aktuální problémy a nejnovější zjištění oboru. 

Cyklus bude zahrnovat pravidelné přednášky domácích i hostujících odborníků na různá témata vztahující se k oboru. Aktuální přednášky budou uveřejněny v aktualitách. 

Účast potvrzená v FFPVK PASu alespoň na 8 plánovaných akcích a odevzdání písemného textu (report k jedné z navštívených akcí, reakce na tuto akci, její zhodnocení, komentář k tomu, co zaujalo či nezaujalo, v čem byla přínosná, inspirativní; rozsah max. 2NS, zaslat elektronicky). Zápočty uděluje PhDr. Filip Hrbek: FilipHrbek@email.cz.

Přednášky se konají od 15:00 v učebně A 306.

Datum

Název přednášky

Přednášející

14. 2.

Školní dějepis v digitální éře

Co si má učitel dějepisu počít s Wikipedií?

Jak by měla či mohla vypadat moderní učebnice dějepisu?

Máme se obávat "digitální demence"?

Mgr. Kamil Činátl, Ph.D. – ÚSTR

21. 2.

Erasmus+
Prezentace zkušeností získaných v programu Erasmus+

Mgr. David Tomíček, Ph.D. a vybraní studenti

28. 2.
atrium

Rok 1918 na Ústecku a Děčínsku,

Přednáška a vernisáž výstavy

Mgr. Jan Grisa a kol.

7. 3.

Česká recepce Franze Kafky jako kafkárna?

Je Franz Kafka český autor? Přednáška se zabývá proměnami a konstantami české recepce německy píšícího pražského Žida až do současnosti. Zvláštní pozornost věnuje obtížné kanonizaci Kafky v české literární historii (jako „německý“, „židovský“ či „český“ autor). Zájemci budou mít v rámci přednášky možnost zúčastnit se celosvětové ankety k současnému populárnímu obrazu autora.

dr. Astrid Winter – TU Dresden

Místnost: bude upřesněno

14. 3.

Islám a politika

Přednáška a prezentace knihy

doc. PhDr. Rudolf Kučera, CSc.

21. 3.

Antisemitismus a rasismus v českých, slovenských a českoněmeckých politických karikaturách (1933-1953)

Mgr. Petr Karlíček, Ph.D.

28. 3.

Sudetská župa do kapsy. Holýšov v zajetí velkých dějin 1938-1945

 

doc. Martin Veselý, Ph.D.

4. 4.

Přeložená zvukomalebnost – Mácha, Rilke, Krchovský

Ondřej Cikán, narozen 1985 v Praze, žije od roku 1991 ve Vídni. Spisovatel, překladatel, klasický filolog. Jeho román „Menandros und Thaïs" vyšel 2011 ve Vídeňském nakladatelství Labor, tamtéž pak 2012 i jeho překlad Máchova Máje do němčiny „Mai" s ilustracemi Antonína Šilara a 2013 jeho dlouhá báseň „Prinz Aberjaja" podle pohádky „Princ Bajaja" ze sbírky Boženy Němcové.

Mgr. Ondřej Cikán, Ph.D.

11. 4.

Svatba v evropských dějinách

 

doc. PhDr. Lydia Petráňová, CSc.

18. 4.

Výroba a konzumace lihovin na východě Slovenska v "dlouhém" 19. století

PaedDr. Patrik Derfiňák, Ph.D.

25. 4.

Pomníky velké války

Přednáška o projektu, jehož výstupem je výstava o pomnících vztahujících se ke konci první světové války, nikoliv ke vzniku ČSR.

Mgr. Jiří Bureš

2. 5.

Přednáška k výstavě „Sola fide – Pouhou vírou“

doc. Michaela Hrubá, Ph.D.

9. 5.

EXKURZNÍ TÝDEN

 

16. 5.

KONFERENCE KLAUDYÁN V LITOMĚŘICÍCH

 

 

Vnímání, výroba a distribuce zpravodajství se výrazně mění. Česká televize si je toho nejen vědoma, ale chce se na těchto změnách podílet. Proto chceme spolupracovat s těmi nejlepšími z nové generace. Hledáme studenty, kteří mají zájem o zpravodajství a chtějí společně s námi tvořit mediální budoucnost České televize. Stáže se můžeš zúčastnit v krajských redakcích v Praze, Brně, Ostravě, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Olomouci, Plzni a Ústí nad Labem.

Co tě čeká?

  • výjezdy se štábem do terénu na natáčení zpravodajských reportáží
  • naučíš se vyhledávat témata, rešeršovat a připravovat reportáže
  • výroba zpravodajství pro sociální sítě
  • chceme slyšet vaše názory a společně zkoušet nové formy a postupy na sociálních sítích 

Co očekáváme?

  • studenty, kteří chtějí pracovat ve zpravodajství
  • studenty se zájmem o televizní novinařinu
  • studenty, kteří mají čas alespoň 2,5 dne v týdnu strávit v redakci

Jestli máš opravdu zájem, pošli mail na: Michaela.jochova@ceskatelevize.cz a přilož několik vět o své motivaci účastnit se stáže. 
http://ceskatelevize.jobs.cz/detail-pozice-uvod/?id=G2-1238871329-aden_brand0&rps=186