Sidebar

25
dub, st
42 Aktuality

ČESKÁ TELEVIZE a Filozofická fakulta UJEP si Vás dovolují srdečně pozvat na debatu na téma pdf FAKE NEWS: Pravda, lži a polopravdy ve veřejném prostoru, která se uskuteční
ve středu 25. dubna 2018 od 15:00 v zeleném sále MFC.

V Zelené aule Multifunkčního informačního a vzdělávacího centra v Kampusu UJEP se od 15:00 h rozeběhne diskuse, jejímž frontmanem bude známý moderátor ČT Václav Moravec. Spolu s ním přijede na UJEP také Hana Andělová, vedoucí dramaturgyně zpravodajství ČT. Místní fakultu v debatě zastoupí, již taktéž mediálně známý, politolog a filozof Daniel Kroupa.
„Je to již druhá akce, kterou s Českou televizí pořádáme. V loňském roce měli naši studenti možnost diskutovat s redaktory zpravodajství ČT o tom, jak se připravuje volební zpravodajství. Daná témata považujeme za zajímavý formát, který je přínosný nejen pro studenty politologie a společenských věd,“ říká děkanka FF doc. Michaela Hrubá.
Filozofická fakulta spolupracuje v této oblasti také s Pedagogickou fakultou UJEP, která realizuje obor Čeština pro media a veřejnou sféru.
„Pro studenty tohoto oboru na pedagogické fakultě jsou podobné diskuse také zajímavým přínosem. A nejen pro ně. Proto jsme na nadcházející debatu Fake News pozvali i studenty středních škol z Ústí nad Labem a přilehlých lokalit,“ doplňuje děkanka.

V rámci projektu tzv. Osmičkových výročí, který finančně podpořil Ústecký kraj, se chystá vznik další výstavy. I ta připomene rok 1918, tentokrát jako rok konce první světové války.

S výročím vzniku Československa souvisí i výročí konce tzv. Velké války. Rok 1918 přinesl dlouho očekávaný mír, ale rovněž dalekosáhlé geopolitické změny a sčítání nevratných ztrát. S poválečnou obnovou úzce souvisí i budování pomníků padlým vojákům všech národností, kteří položili své životy na frontách Velké války. Válečné pomníky vyrůstaly ve městech i na venkově a výrazným způsobem spoluvytvářely charakter veřejného prostoru i celkový ráz poválečné vzpomínkové kultury. Zároveň jsou hmotným odrazem soudobého uměleckého cítění, nachází se mezi nimi řada hodnotných realizací. Fond těchto pomníků doznal zásadní redukce v době druhé světové války i v časech poválečných, kdy řada pomníků zanikla nebo byla nevhodně adaptována.

Ve spolupráci s Národním památkovým ústavem připraví Filozofická fakulta výstavu Pomníky velké války. Snahou je přiblížit okolnosti vzniku pomníků Velké války, v základních obrysech zmapovat jejich fond a prezentovat segment umělecky nejzdařilejších pomníků na území Ústeckého kraje. Ústecký kraj je stejně jako jiné oblasti Sudet v návaznosti na většinově německé obyvatelstvo odlišný od českého vnitrozemí – vznik republiky zde oslavován nebyl, konec první světové války ano. To se pochopitelně odrazilo i na paměťové kultuře První republiky, včetně pomníků.

2. května od 14:00 proběhne vernisáž výstavy Pomníky Velké války na NPÚ ÚOP Ústí nad Labem (Zámek Krásné Březno), výstava potrvá do konce srpna. Od září do prosince pak bude putovat po šesti gymnáziích v Ústeckém kraji.

Na stejném místě od 15 hodin Mgr. Jiří Bureš z NPÚ ÚOP Ústí nad Labem představí projekt na přednášce v rámci Celofakultního PVK.

V rámci projektu tzv. Osmičkových výročí, které vznikají za podpory Ústeckého kraje, vznikla rovněž výstava Rok 1918 na Ústecku, která bude od poloviny dubna putovat po gymnáziích a kulturních institucích Ústeckého kraje.

Cílem předmětu je zprostředkovat studentům prostřednictvím cyklu odborných přednášek metodologické postupy, aktuální problémy a nejnovější zjištění oboru. 

Cyklus bude zahrnovat pravidelné přednášky domácích i hostujících odborníků na různá témata vztahující se k oboru. Aktuální přednášky budou uveřejněny v aktualitách. 

Účast potvrzená v FFPVK PASu alespoň na 8 plánovaných akcích a odevzdání písemného textu (report k jedné z navštívených akcí, reakce na tuto akci, její zhodnocení, komentář k tomu, co zaujalo či nezaujalo, v čem byla přínosná, inspirativní; rozsah max. 2NS, zaslat elektronicky). Zápočty uděluje PhDr. Filip Hrbek: FilipHrbek@email.cz.

Přednášky se konají od 15:00 v učebně A 306.

Datum

Název přednášky

Přednášející

14. 2.

Školní dějepis v digitální éře

Co si má učitel dějepisu počít s Wikipedií?

Jak by měla či mohla vypadat moderní učebnice dějepisu?

Máme se obávat "digitální demence"?

Mgr. Kamil Činátl, Ph.D. – ÚSTR

21. 2.

Erasmus+
Prezentace zkušeností získaných v programu Erasmus+

Mgr. David Tomíček, Ph.D. a vybraní studenti

28. 2.
atrium

Rok 1918 na Ústecku a Děčínsku,

Přednáška a vernisáž výstavy

Mgr. Jan Grisa a kol.

7. 3.

Česká recepce Franze Kafky jako kafkárna?

Je Franz Kafka český autor? Přednáška se zabývá proměnami a konstantami české recepce německy píšícího pražského Žida až do současnosti. Zvláštní pozornost věnuje obtížné kanonizaci Kafky v české literární historii (jako „německý“, „židovský“ či „český“ autor). Zájemci budou mít v rámci přednášky možnost zúčastnit se celosvětové ankety k současnému populárnímu obrazu autora.

dr. Astrid Winter – TU Dresden

Místnost: bude upřesněno

14. 3.

Islám a politika

Přednáška a prezentace knihy

doc. PhDr. Rudolf Kučera, CSc.

21. 3.

Antisemitismus a rasismus v českých, slovenských a českoněmeckých politických karikaturách (1933-1953)

Mgr. Petr Karlíček, Ph.D.

28. 3.

Sudetská župa do kapsy. Holýšov v zajetí velkých dějin 1938-1945

 

doc. Martin Veselý, Ph.D.

4. 4.

Přeložená zvukomalebnost – Mácha, Rilke, Krchovský

Ondřej Cikán, narozen 1985 v Praze, žije od roku 1991 ve Vídni. Spisovatel, překladatel, klasický filolog. Jeho román „Menandros und Thaïs" vyšel 2011 ve Vídeňském nakladatelství Labor, tamtéž pak 2012 i jeho překlad Máchova Máje do němčiny „Mai" s ilustracemi Antonína Šilara a 2013 jeho dlouhá báseň „Prinz Aberjaja" podle pohádky „Princ Bajaja" ze sbírky Boženy Němcové.

Mgr. Ondřej Cikán, Ph.D.

11. 4.

Svatba v evropských dějinách

 

doc. PhDr. Lydia Petráňová, CSc.

18. 4.

Výroba a konzumace lihovin na východě Slovenska v "dlouhém" 19. století

PaedDr. Patrik Derfiňák, Ph.D.

25. 4.

Pomníky velké války

Přednáška o projektu, jehož výstupem je výstava o pomnících vztahujících se ke konci první světové války, nikoliv ke vzniku ČSR.

Mgr. Jiří Bureš

2. 5.

Přednáška k výstavě „Sola fide – Pouhou vírou“

doc. Michaela Hrubá, Ph.D.

9. 5.

EXKURZNÍ TÝDEN

 

16. 5.

KONFERENCE KLAUDYÁN V LITOMĚŘICÍCH

 

 

Vnímání, výroba a distribuce zpravodajství se výrazně mění. Česká televize si je toho nejen vědoma, ale chce se na těchto změnách podílet. Proto chceme spolupracovat s těmi nejlepšími z nové generace. Hledáme studenty, kteří mají zájem o zpravodajství a chtějí společně s námi tvořit mediální budoucnost České televize. Stáže se můžeš zúčastnit v krajských redakcích v Praze, Brně, Ostravě, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Olomouci, Plzni a Ústí nad Labem.

Co tě čeká?

  • výjezdy se štábem do terénu na natáčení zpravodajských reportáží
  • naučíš se vyhledávat témata, rešeršovat a připravovat reportáže
  • výroba zpravodajství pro sociální sítě
  • chceme slyšet vaše názory a společně zkoušet nové formy a postupy na sociálních sítích 

Co očekáváme?

  • studenty, kteří chtějí pracovat ve zpravodajství
  • studenty se zájmem o televizní novinařinu
  • studenty, kteří mají čas alespoň 2,5 dne v týdnu strávit v redakci

Jestli máš opravdu zájem, pošli mail na: Michaela.jochova@ceskatelevize.cz a přilož několik vět o své motivaci účastnit se stáže. 
http://ceskatelevize.jobs.cz/detail-pozice-uvod/?id=G2-1238871329-aden_brand0&rps=186