Sidebar

21
kvě, so
48 Aktuality

Zajímáte se o antickou filosofii? Chcete si vyzkoušet letní školu v zahraničí? Můžete spojit obojí, když využijete nabídky University College London, která pořádá další ročník Summer School in Ancient Philosophy. Akce proběhne 11. - 15. července 2022. Některé z kurzů budou přístupné i online. Nezapomeňte také, že na výjezd na zahraniční letní školu můžete žádat finanční podporu z prostředků UJEP: https://www.ujep.cz/cs/dalsi-podpora-mezinarodni-spoluprace.

Podrobné informace o letní škole najdete na https://www.ucl.ac.uk/classics/outreach/summer-schools/ucl-summer-school-ancient-philosophy-2022.

Deadline pro přihlášení je 4. 7. 2022.

Leží vám na srdci budoucnost Evropy? Máte představu, jakým směrem by se budoucnost evropského společenství měla ubírat? Cítíte, že hlas mladé generace není dostatečně slyšet? Nyní máte šanci se vyjádřit! Zapojte se do soutěže, který Dům zahraniční spolupráce vyhlašuje u příležitosti Evropského roku mládeže, a podělte se o vaši vizi. Můžete ji zpracovat buď v písemné eseji, nebo formou autorského videa. Výherci se mohou těšit na dvoudenní návštěvu Bruselu a účast na závěrečné konferenci Evropského roku mládeže!

Hledáme nové posily z řad studentů na výpomoc při organizaci 12. sjezdu českých historiků.

Požadujeme:

 • organizační a komunikační schopnosti
 • spolehlivost
 • dochvilnost
 • flexibilitu
 • znalost světového jazyka (výhodou)

Ačkoliv vaši pomoc využijeme především ve dnech konání sjezdu (20-22. září 2022), kontaktujte nás již nyní na e-mailu: historieusti2022@ujep.cz, a to i v případě zájmu o bližší informace.

V e-mailu uvádějte:

 • Jméno, příjmení,
 • os. číslo, katedra, studovaný obor + aktuální ročník,
 • o jakou konkrétní pomoc byste měli zájem,
 • co umíte,
 • s čím můžete pomoci.

Finanční odměna jistá! Hrazeno formou mimořádného stipendia.

Německo, DAAD – krátkodobé pobyty pro studenty, absolventy, VŠ učitele a vědecké pracovníky

Zájemcům o krátkodobé pobyty v Německu by neměl uniknout webinář 11. dubna, pořádaný ve spolupráci s Německou akademickou výměnnou službou (DAAD), věnovaný tomuto tématu. Informace o webináři a odkaz na registraci.

DAAD nabízí stipendia ke krátkodobým pobytům v Německu dvakrát do roka. Žádosti k pobytům se začátkem v období od prosince 2022 do května 2023 je možné podat do 2. května přes online portál DAAD.Počet stipendijních míst není stanoven. Přehled nabídek naleznete na našich stránkách. Podrobné informace jsou k dispozici pod níže uvedenými odkazy na stránkách DAAD.

V rámci nabídky krátkodobých pobytů DAAD poskytuje absolventům MSP, doktorandům a postdoktorandům stipendia pro krátké výzkumné pobyty v délce 1 až 6 měsíců.

VŠ učitelé a vědečtí pracovníci se mohou ucházet o pobyty v délce do 3 měsíců:

DAAD umožňuje získat stipendium opakovaně, bývalí stipendisté DAAD (alumni) mohou žádat o nová stipendia DAAD jednou za 3 roky.

Bilaterální spolupráce: Estonsko

Ministerstvo školství a výzkumu Estonska a estonský Education and Youth Board nabízí studentům VŠ stipendia na letní a zimní školy v délce 1 až 4 týdny a akademickým pracovníkům stipendia na výzkumné a přednáškové pobyty v trvání od několika dnů do 10 měsíců.

Přihlášky se podávají přímo do online systému Education and Youth Board nejpozději do 1. května. Stručný přehled. Bližší informace jsou k dispozici na webu iniciativy Study in Estonia.

Bilaterální spolupráce: Jižní Korea – letní kurzy

Ve spolupráci s MŠMT a Velvyslanectvím Korejské republiky v ČR vypisujeme výběrové řízení na obsazení 5 míst na letním kurzu korejštiny v roce 2022. Kurzy nabízené studentům zahraničních univerzit každoročně pořádají jihokorejské vysoké školy v délce 2 až 4 týdny.

Žádosti v tištěné formě přijímá AIA do 19. dubna. Bližší informace.

Bilaterální spolupráce: Polsko – studijní pobyty & pobyty pro akademické pracovníky

Vzhledem k tomu, že v původním termínu nebyla obsazena všechna stipendijní místa určená pro ČR, MŠMT umožní zájemcům dodatečné podání žádostí. Termín je prodloužen do 13. dubna s tím, že pokud se volná kapacita naplní před tímto datem, rozhodne pořadí doručených žádostí. Více informací.

Stipendia pro asistenty na školách v Bavorsku (SRN)

Bavorské státní ministerstvo vzdělávání a kultu vypisuje výběrové řízení na stipendia proasistenty výuky českého jazyka na školách v Bavorsku. Přihlásit se mohou studenti třetích a vyšších ročníků vysokých škol s němčinou jako studijním oborem, věková hranice je max. 29 let. Dobrá znalost německého jazyka je nutná. Pobyty trvají od 13. září 2022 do 28. června 2023. Bližší informace.

Podklady je třeba zaslat emailem do 31. května na adresu maximilian.weig@stmuk.bayern.de.

Bavorsko (SRN) – stipendijní a grantové programy BTHA

Podle aktuálních informací Česko-bavorské vysokoškolské agentury (BTHA) bude v roce 2022 nadále možné poskytovat finanční příspěvky pro projekty přeshraniční spolupráce také v digitálním formátu a pro účast na online akcích VŠ v sousední zemi. Případné možnosti uskutečnit některá setkání, studijní pobyty nebo výzkumné projekty prezenční formou pak budou záviset na vývoji situace v obou zemích.

Vlámsko (Belgie) – stipendijní program Master Mind Scholarships

Vlámské Ministerstvo školství nabízí výjimečným studentům z celého světa stipendia k navazujícímu magisterskému studiu ve Vlámsku a v Bruselu. Součástí stipendia je grant ve výši 8 400 € a prominutí školného na akademický rok. Držiteli stipendia může být účtován administrativní poplatek. Grant se vyplácí ve splátkách, pokrývá náklady na ubytování, pojištění a životní náklady. V případě zájmu je nejprve nutné podat žádost na jednu z vlámských institucí zapojených do stipendijního programu Master Mind Scholarships.

Podrobnější informace ohledně stipendia a procesu podání žádosti naleznete na stránkách Studyinflanders.be. Termín pro podání žádostí je 29. dubna.

Jižní Korea – DUO-Korea 2022 Fellowship Program

I v příštím akademickém roce pokračuje program DUO-Korea Fellowship Program, který umožňuje výměnné pobyty VŠ studentů mezi Jižní Koreou a zeměmi EU.

Mezi příslušnými vysokými školami musí být v rámci tohoto programu uzavřena dohoda o dvoustranné spolupráci. Každý účastník výměny musí mít příslib přijetí od partnerské školy. Žádost o uskutečnění obou výměnných pobytů musí po vzájemné dohodě obou vysokých škol předložit sekretariátu programu ASEM-DUO korejská vysoká škola.

Uzávěrka přijímání žádostí na akademický rok 2022/2023 je 19. května. Více informací.

Vážené studentky, vážení studenti,

v rámci dne otevřených dveří 3. 2. 2022 budou od 10:00 vysílány (prostřednictví Big Blue Button) odborné přednášky našich akademiků. Program s veškerými odkazy naleznete níže. Neváhejte se připojit a dozvědět se více zajímavostí z Vašeho nebo jiného oboru.

KHI

 • Odkaz na BBB: https://blue.ujep.cz/b/eli-oi9-ntv-efm
 • 11:00 - prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. – Gotické malířství v severních Čechách
 • 13:00 - Mgr. David Tomíček, Ph.D. – Čáry máry pod kočáry, magie v pozdním středověku

CDDKD

 • Odkaz na BBB: https://blue.ujep.cz/b/eli-egn-81w-jrm
 • 10:00 - PhDr. Kamil Podroužek, Ph.D. - Tajemství půdy – nové nálezy a objevy v podstřeší domu Kalich v Litoměřicích
 • 12:00 - Mgr. Jan Horák – Metody dokumentace památek

KFHS

KPOL

KGER

KAPV

 • Odkaz na BBB: https://blue.ujep.cz/b/eli-x6q-0e9-jl9
 • 12:00 - PhDr. Pavel Holub, Ph.D. - Měření času v minulosti
 • 13:00 - Mgr. Tomáš Velička, Ph.D. - Jak poznat své předky aneb genealogie v praxi

V průběhu listopadu 2021 proběhla na naší fakultě anonymní anketa s cílem zjistit počty studentů a zaměstnanců očkovaných proti onemocnění covid-19.

Výsledky ankety jsou k 7. 12. 2021:

Všem, kteří se ankety zúčastnili, moc děkujeme. Účast ze strany studujících na fakultě byla bohužel nižší, než jsme předpokládali. Jako podklad pro cílený postup a nastavení konkrétních protiepidemických opatření lze tedy výsledky použít jen omezeně. Proto alespoň apelujeme na všechny doposud neočkované studentky a studenty i zaměstnance fakulty, aby možnost očkování zvážili (k tomu výzva České konference rektorů).

Za vedení FF UJEP, Jiří Koumar, proděkan pro studium

  POKYNY K PEDAGOGICKÝM PRAXÍM na FF UJEP v ak. roku 2020/2021

 1. Pokyny pro mentory 

 

  Důležité kontakní údaje:

 • Obecné informace o souvislé pedagogické praxi II na FF UJEP: Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D. – ivana.havlinova@ujep.cz, tel. 475286501
   
 • Oboroví didaktici odpovědní za praxi na FF UJEP: 
   - KGER: Mgr. Jarmila Jehličková – jarmila.jehlickova@ujep.cz
   - KHI: Mgr. Josef Märc – cram@volny.cz
   - KPF: Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D. – ivana.havlinova@ujep.cz  
   
 • Korespondenční adresa:  Filozofická fakulta UJEP, Pasteurova 13, 400 96 Ústí nad Labem (v případě zasílání dokumentům k praxím uvádějte na první řádek adresy: Sekretariát KPF)

Organizace pro studentskou a kulturní výměnu ve střední a východní Evropě (GFPS-CZ) Vám s radostí informuje, že bylo vypsáno výběrové řízení na poskytnutí stipendií na letní semestr 2021!

Jedná se o stipendium na výjezd českých studentůdo sousedního Německa, resp. na vybranou německou vysokou školu či univerzitu. GFPS zprostředkovává tato stipendia všem studentům, kteří mají zájem o německý jazyk (a chtějí ho zlepšit), o německou kulturu a obecněo zkušenosti ze zahraničí. Tato stipendia jsou poskytována studentům za podpory Česko-německého fondu budoucnosti.

pdf Praktikantské stipendium GFPS

pdf Studijní stipendium GFPS

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jelikož je Vědecká knihovna UJEP stále uzavřená, můžeme uživatelům zprostředkovávat především online zdroje. Propagujeme současné portfolio licencovaných elektronických informačních zdrojů a e-knih na UJEP, dále propagujeme volně dostupné zdroje a snažíme se získávat bezplatné nebo zkušební přístupy k e-knihám. Dovolte mi, abych Vás seznámil s vybranými službami v době uzavření knihovny.

Online konzultace (https://knihovna.ujep.cz/cs/online-konzultace)
Potřebujete poradit s vyhledáváním ve zdrojích, s citacemi, nebo máte jiný dotaz? Nabízíme Vám naši odbornou pomoc.

Tipy Vědecké knihovny (https://knihovna.ujep.cz/cs/4414/tipy-vedecke-knihovny)
Průběžně aktualizovaný seznam licencovaných i volně dostupných zdrojů a e-knih pro studium i zábavu.

Online knihovna Bookport
Zkušební přístup k více než 5200 e-knihám od českých vydavatelů (GRADA, Karolinum, Munipress, Jota, Portál atd.).

Flexibooks
U platformy Flexibooks navýšen limit výpůjček z 3 na 5.

Rozšířená nabídka e-knih
Zajištěny zkušební přístupy do e-knih od vydavatelství Cambridge University Press, Taylor and Francis, Elsevier a dalších.

Výpůjční lhůty
Všechny výpůjčky byly automaticky prodlouženy a pokuty jsou v době uzavření knihovny pozastavené.

Vracení knih
Vracení knih je možné nonstop prostřednictvím návratového automatu knihovny.

Dotazy
V případě dotazů jsme k dispozici (PO-PÁ 8.00-14.00) na e-mailu pult@knihovna.ujep.cz nebo tel. (+420) 475 28 6024, (+420) 475 28 6026, (+420) 702 201 972.
Aktuální informace zveřejňujeme na webových a facebookových stránkách knihovny.

Přeji Vám i Vašim blízkým pevné zdraví a optimismus.
S pozdravem
Mgr. Martin Pečiva
ředitel VK UJEP