Sidebar

28
led, so
27 Aktuality

Vážené studentky, vážení studenti, 

rádi bychom Vás upozornili na možnost placené stáže v Českém rozhlase Sever. Redakce rozhlasu se nachází v Ústí nad Labem ve vile C. F. Wolfruma. Pro více informací piště na e-mailovou adresu staz.sever@rozhlas.cz.

Náborový plakát

Vážené studentky, vážení studenti,
chtěl bych Vás informovat o tom, že od 2. ledna 2023 byla v systému STAG otevřena možnost hodnotit kvalitu výuky v zimním semestru 2022/2023. Možnost hodnotit všechny kurzy, které jste absolvovali v zimním semestru, bude otevřena do 18. 2. 2022.

Rád bych na Vás v souvislosti s tím apeloval, abyste možnosti evaluace výuky opravdu využili a prostřednictvím ankety ocenili nejen kvalitní výuku, ale zaslali též podněty či kritická vyjádření k případným nedostatkům ve výuce jednotlivých předmětů.
Rád bych rovněž zdůraznil, že hodnocení je zcela anonymní a zpracování připomínek probíhá bez jakékoliv vazby k respondentům. Zároveň jde o jeden z mála komunikačních kanálů zpětné vazby, který nám v případě četnějších a racionálně formulovaných kritických podnětů umožní identifikovat případné problémy ve výuce a hledat možnost jejich nápravy.

Připomínky jsou pro vedení fakulty i pro vedoucí jednotlivých kateder opravdu velmi cenné. Bohužel musím konstatovat, že připomínky k výuce byly v minulých letech spíše ojedinělé a nebylo z nich možno vyvozovat zcela objektivní závěry. Budeme tedy velmi rádi, pokud si v průběhu zkouškového období uděláte čas a zhodnotíte (pokud možno i formou slovního komentáře) kvalitu výuky v předmětech, které jste absolvovali.
Na závěr bych chtěl přislíbit, že na počátku letního semestru zveřejníme alespoň v omezené míře výsledky Vašeho hodnocení a okomentujeme změny, k nimž na jejich základě budeme směřovat.
Doplňuji, že nápovědu k realizaci hodnocení naleznete na vstupní straně portálu IS/Stag - https://portal.ujep.cz/portal.


Přeji Vám úspěšný průběh zkouškového období letního semestru a těším se na Vaše jistě co nejširší a zároveň objektivní hodnocení výuky kurzů, které jste absolvovali v zimním semestru 2022/2023.


S pozdravem
Jiří Koumar
proděkan pro studium
FF UJEP

Vážené studentky, vážení studenti,
rád bych upřesnil požadavek na absolvování dílčích modulů ve 3. ročníku studia. 
Moduly:
1. Specializační modul vzdělávací (Bc.) se skládá se z těchto předmětů - KPG/4301 Pedagogická propedeutika (3. roč./ZS); KPS/4650 Úvod do psychologie (3. roč./ZS); KPG/4302 Obecná didaktika (3. roč./LS)
 2. Specializační modul oborový (Bc.) - pro každý studijní obor jsou stanoveny samostatné kurzy.

Povinnost absolvování modulu: Student/ka dvouoborového studia zvolí ve 3. ročníku povinně pouze 1 z výše uvedených modulů

Doporučení pro studenty, kteří chtějí v navazujícím studiu absolvovat učitelský studijní program: Zde důrazně doporučuji, aby byl zvolen Specializační modul vzdělávací (Bc.). Jeho absolvováním bude splněna podmínka absolvování kurzů Učitelské propedeutiky, která je nutná pro přijetí do všech aktuálně akreditovaných studijních programů Učitelství pro SŠ (více podmínky přijeti).

Jakékoliv otázky související s realizací modulů zaslejte na adresu studijního systému jednotlivých fakult:

• studenti/ky FF: ff@rt.ujep.cz 
• studenti/ky PF: pf@rt.ujep.cz 
• studenti/ky PřF: prf@rt.ujep.cz  

Jiří Koumar
proděkan pro studium FF UJEP
14.10. 2022

Představujeme vám novou mobilní aplikaci UJEPapp!

UJEPapp je nová oficiální mobilní aplikace pro studenty a akademiky pracovníky Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Je přehledná, jednoduchá a plná těch nejdůležitějších informací.

Naleznete zde detaily o vašem studiu včetně aktuálního rozvrhu nebo harmonogramu vašich zkoušek. Díky UJEPapp budete vědět, jaké má univerzita plánované akce a co je zde nového. Nechybí ani interaktivní mapa Ústí nad Labem, ve které naleznete ta nejdůležitější místa naší univerzity.

Především máte vše na jednom místě, bez zdlouhavého vyhledávání STAG, přihlašování a pídění se po informacích. Pohodlně zjistíte následující hodinu či kolik času máte před další hodinou. Taky si můžete v UJEPapp zapisovat nebo odepisovat zkouškové termíny a získávat upozornění na výsledky vašich zkoušek.

Co vše UJEPapp nabízí?

  • akce a aktuality univerzity
  • zobrazení zapsaných předmětů a informace o nich
  • rozvrh s předměty a zkouškovými termíny
  • denní rozpis předmětů a volného času
  • průběh studia se souhrnem udělených zápočtů a známek
  • možnost zapsání a odepsání zkouškového termínu
  • upozornění o nové známce
  • interaktivní mapa s vyznačením univerzitních budov

Stáhnout v App Store

Stáhnout v Google Play

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jelikož je Vědecká knihovna UJEP stále uzavřená, můžeme uživatelům zprostředkovávat především online zdroje. Propagujeme současné portfolio licencovaných elektronických informačních zdrojů a e-knih na UJEP, dále propagujeme volně dostupné zdroje a snažíme se získávat bezplatné nebo zkušební přístupy k e-knihám. Dovolte mi, abych Vás seznámil s vybranými službami v době uzavření knihovny.

Online konzultace (https://knihovna.ujep.cz/cs/online-konzultace)
Potřebujete poradit s vyhledáváním ve zdrojích, s citacemi, nebo máte jiný dotaz? Nabízíme Vám naši odbornou pomoc.

Tipy Vědecké knihovny (https://knihovna.ujep.cz/cs/4414/tipy-vedecke-knihovny)
Průběžně aktualizovaný seznam licencovaných i volně dostupných zdrojů a e-knih pro studium i zábavu.

Online knihovna Bookport
Zkušební přístup k více než 5200 e-knihám od českých vydavatelů (GRADA, Karolinum, Munipress, Jota, Portál atd.).

Flexibooks
U platformy Flexibooks navýšen limit výpůjček z 3 na 5.

Rozšířená nabídka e-knih
Zajištěny zkušební přístupy do e-knih od vydavatelství Cambridge University Press, Taylor and Francis, Elsevier a dalších.

Výpůjční lhůty
Všechny výpůjčky byly automaticky prodlouženy a pokuty jsou v době uzavření knihovny pozastavené.

Vracení knih
Vracení knih je možné nonstop prostřednictvím návratového automatu knihovny.

Dotazy
V případě dotazů jsme k dispozici (PO-PÁ 8.00-14.00) na e-mailu pult@knihovna.ujep.cz nebo tel. (+420) 475 28 6024, (+420) 475 28 6026, (+420) 702 201 972.
Aktuální informace zveřejňujeme na webových a facebookových stránkách knihovny.

Přeji Vám i Vašim blízkým pevné zdraví a optimismus.
S pozdravem
Mgr. Martin Pečiva
ředitel VK UJEP