Sidebar

1
bře, po
20 Aktuality

Aktualizace 1. 3. 2021.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky, milí studenti!

Výuka v LS (od 15. 2. 2021):

Podle aktuálních opatření je distanční výuka prodloužena do odvolání. V souladu s uvedeným sdělením bude výuka na FF UJEP dále realizována formou synchronní on-line výuky uskutečňované v platformě BigBlueButton. Jakékoliv změny budou oznámeny ze strany vyučujících prostřednictvím hromadného e-mailu v systému IS/Stag.  

Celkový přehled výukových aktivit je nadále k dispozici na úvodní stránce fakultní lokalizace Moodle.   

Od 11. 1. 2021 platí zákaz osobní přítomnosti studentů na fakultě s výjimkou:

 • účasti studentů na zkoušce za účasti nejvíce 10 osob.

V souladu s výše uvedenou výjimkou zůstává hlavním způsobem ověřování studijních výsledků prezenčně realizovaná zkouška. Termíny vypisují jednotliví vyučující v IS/Stag, doplňující informace k průběhu zkoušky poskytují prostřednictvím hromadného e-mailu. Při zkoušení je nutno dodržovat stávající hygienická a bezpečnostní opatření (rozestupy – respirátory [bez výdechového ventilu] – desinfekce), jejich dodržování je v kompetenci jednotlivých zkoušejících. Zkoušení distančním způsobem představuje stále výjimečně řešení, které je realizováno na základě Příkazu děkanky FF UJEP 50/2020 pouze v odůvodněných případech.

 • účasti na individuální konzultaci (pouze jeden student a jeden akademický pracovník).

Konzultace rovněž probíhají v on-line podobě prostřednictvím platformy BigBlueButton, rozpis aktuálních konzultačních hodin je k dispozici v úplném rozsahu v hlavním adresáři na webu FF UJEP.

Sledujte stránky FF a emailové schránky, které máte uvedeny v IS STAG!

Od 14. 10. 2020 se zakazuje pobyt na kolejích studentům, kteří mají jiné bydliště v ČR. 

Přístup do budov FF UJEP:

Vstup na fakultu umožněn pouze s použitím čipu na zaměstnanecké či studentské kartě. V případě průchodu více studentů je nutné, aby si každý jednotlivec načetl svou kartu studenta (čip) u vstupního sloupku do budovy. Dojde tím k evidenci přítomnosti osob. Tímto krokem eliminujeme vyplňování formulářů o bezinfekčnosti při vstupu do objektu a značně tak zjednodušíme a zrychlíme provoz.

Studentky a studenti prezenčního i kombinovaného studia (především studenti a studentky prvních ročníků), kteří si dosud nevyzvedli studentskou kartu, nechť si neprodleně tuto kartu zajistí ZDE

Stále platí naše žádost o zodpovědný přístup všech členů akademické obce. Osobám, které pociťují příznaky infekčního onemocnění, bude vstup do budov FF UJEP zakázán.

Bezpečnostní opatření:

Od 25. 2. 2021 je ve všech prostorách fakulty povinné používání respirátoru (vždy bez výdechového ventilu, naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky [pro výrobek] dle aktuálního mimořádného opatření MZČR) a dodržování zvýšených bezpečnostních opatření (dezinfekce, rozestupy, větrání).

Při kontaktech s vyučujícími, sekretariátem fakulty, sekretariáty kateder či studijním oddělením využívejte elektronickou komunikaci (e-mail) či telefonickou.

COVID-pozitivní? Informujte nás.

V případě závažného podezření na onemocnění covid-19 nebo v případě pozitivního testování je nutno fakultu bezprostředně informovat. Využít k tomu lze následující kontakty:

 • Studenti: Studijní oddělení FF UJEP (e-mail: studijni.ff@ujep.cz, tel.: 475 286 466; 475 286 467)
 • Zaměstnanci: Sekretariát FF UJEP (e-mail: sekretariat.ff@ujep.cz, tel.: 475 286 400)

Uvedená opatření realizujeme v souladu:

Sledujte prosím i nadále tyto stránky. Přeji Vám pevné zdraví, neztrácejte sílu, veselou mysl a naději!
Prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.
Děkanka FF UJEP

  POKYNY K PEDAGOGICKÝM PRAXÍM na FF UJEP v ak. roku 2020/2021

 1. Pokyny pro mentory 

 

  Důležité kontakní údaje:

 • Obecné informace o souvislé pedagogické praxi II na FF UJEP: Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D. – ivana.havlinova@ujep.cz, tel. 475286501
   
 • Oboroví didaktici odpovědní za praxi na FF UJEP: 
   - KGER: Mgr. Jarmila Jehličková – jarmila.jehlickova@ujep.cz
   - KHI: Mgr. Josef Märc – cram@volny.cz
   - KPF: Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D. – ivana.havlinova@ujep.cz  
   
 • Korespondenční adresa:  Filozofická fakulta UJEP, Pasteurova 13, 400 96 Ústí nad Labem (v případě zasílání dokumentům k praxím uvádějte na první řádek adresy: Sekretariát KPF)

Organizace pro studentskou a kulturní výměnu ve střední a východní Evropě (GFPS-CZ) Vám s radostí informuje, že bylo vypsáno výběrové řízení na poskytnutí stipendií na letní semestr 2021!

Jedná se o stipendium na výjezd českých studentůdo sousedního Německa, resp. na vybranou německou vysokou školu či univerzitu. GFPS zprostředkovává tato stipendia všem studentům, kteří mají zájem o německý jazyk (a chtějí ho zlepšit), o německou kulturu a obecněo zkušenosti ze zahraničí. Tato stipendia jsou poskytována studentům za podpory Česko-německého fondu budoucnosti.

pdf Praktikantské stipendium GFPS

pdf Studijní stipendium GFPS

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jelikož je Vědecká knihovna UJEP stále uzavřená, můžeme uživatelům zprostředkovávat především online zdroje. Propagujeme současné portfolio licencovaných elektronických informačních zdrojů a e-knih na UJEP, dále propagujeme volně dostupné zdroje a snažíme se získávat bezplatné nebo zkušební přístupy k e-knihám. Dovolte mi, abych Vás seznámil s vybranými službami v době uzavření knihovny.

Online konzultace (https://knihovna.ujep.cz/cs/online-konzultace)
Potřebujete poradit s vyhledáváním ve zdrojích, s citacemi, nebo máte jiný dotaz? Nabízíme Vám naši odbornou pomoc.

Tipy Vědecké knihovny (https://knihovna.ujep.cz/cs/4414/tipy-vedecke-knihovny)
Průběžně aktualizovaný seznam licencovaných i volně dostupných zdrojů a e-knih pro studium i zábavu.

Online knihovna Bookport
Zkušební přístup k více než 5200 e-knihám od českých vydavatelů (GRADA, Karolinum, Munipress, Jota, Portál atd.).

Flexibooks
U platformy Flexibooks navýšen limit výpůjček z 3 na 5.

Rozšířená nabídka e-knih
Zajištěny zkušební přístupy do e-knih od vydavatelství Cambridge University Press, Taylor and Francis, Elsevier a dalších.

Výpůjční lhůty
Všechny výpůjčky byly automaticky prodlouženy a pokuty jsou v době uzavření knihovny pozastavené.

Vracení knih
Vracení knih je možné nonstop prostřednictvím návratového automatu knihovny.

Dotazy
V případě dotazů jsme k dispozici (PO-PÁ 8.00-14.00) na e-mailu pult@knihovna.ujep.cz nebo tel. (+420) 475 28 6024, (+420) 475 28 6026, (+420) 702 201 972.
Aktuální informace zveřejňujeme na webových a facebookových stránkách knihovny.

Přeji Vám i Vašim blízkým pevné zdraví a optimismus.
S pozdravem
Mgr. Martin Pečiva
ředitel VK UJEP