Sidebar

19
srp, ne
23 Aktuality

Varnsdorf? Pivovar Kocour. Výběžek. Německo hned za kopcem. Zajímaví lidé, kteří se sem čím dál tím víc stěhují z větších měst. Ještě něco? Kostely! Hromada kostelů. Filozofická fakulta UJEP za podpory Krajského úřadu Ústeckého kraje organizuje výstavu mapující příběhy kostelů ve Varnsdorfu. Na výstavě spolupracovali též odborníci z Národního památkového ústavu územního odborného pracoviště v Ústí nad Labem a pracovníci z varnsdorfské pobočky vlastivědného muzea v Děčíně.

„Varnsdorf v minulosti i v dnešní době vždy stál na hranici. Bezprostřední kontakt se sousedním Saskem osobitě formoval tvář města i z hlediska církevní konfese. Rozmanitost území je z tohoto hlediska nejlépe patrná v počtu a v podobě chrámů. Vedle tradičního barokního kostela sv. Petra a Pavla vznikaly v období nebývalé ekonomické konjunktury na přelomu 19. a 20. století další reprezentativní svatostánky. Vůdčí roli v celé habsburské monarchii měl Varnsdorf v případě starokatolické církve. Naprosto špičkovými architektonickými počiny jsou evangelický kostel a nový katolický kostel sv. Karla Boromejského. Do výčtu byl zařazen i kostel v bývalé samostatné obci Studánka, která je dnes součástí Varnsdorfu,“komentoval výstavu Mgr. Martin Zubík, její autor a doktorand katedry historie FF UJEP.

Filozofická fakulta chystá celou řadu prezentací této výstavy. První se uskutečnila ve středu 27. června 2018 v Městské knihovně ve Varnsdorfu. Na programu byla krátká prezentace výstavy spojená s komentovaným promítáním fotografií a návštěvou jednoho z kostelů. V průběhu letních měsíců bude možné si výstavu prohlédnout na varnsdorfském Hrádku. Výjimečná bude prezentace v  přímo v kostele sv. Petra a Pavla, která bude na konci září a na níž proběhne i diskuse k významu a možnostem záchrany cenných sakrálních památek

„Filozofická fakulta UJEP dlouhodobě podporuje vzdělávání v oboru dokumentace a prezentace hmotného kulturního dědictví. Cílem výstavy je srozumitelnou formou představit všem zájemcům o historii nejen z Varnsdorfu a okolí dramatické příběhy varnsdorfských kostelů, které tvoří stěžejní část památkového fondu města,“uvedla prof. Michaela Hrubá, děkanka fakulty. K výstavě byl vytvořen i specializovaný web přístupný na adrese http://ff.ujep.cz/vdf-kostely. Výstava je vytvořena v české a německé mutaci, aby oslovila nejen místní zájemce o historii a památky, ale také návštěvníky z nedalekého Saska.

Studenti a studentky ústecké germanistiky naplno využívají možnosti dlouhodobých studijních pobytů a pracovních stáží v zahraničí.

To, že se cizí jazyk nejsnadněji učí přímo v zemi, kde se jím hovoří, je všeobecně známá věc. Proto ústecká Katedra germanistiky FF UJEP umožňuje svým studentům a studentkám cíleně jedno i vícesemestrální pobyty v rámci výměnného programu Erasmus+. „Díky našim dlouholetým aktivitám a kontaktům se zahraničními partnery se nám podařilo navázat partnerství s více než dvaceti vzdělávacími institucemi nejen v německojazyčné oblasti, ale i v celé řadě dalších evropských zemí,“ upřesňuje vedoucí katedry doc. Renata Cornejo. „Prakticky všichni naši studující tak mají možnost vyjet minimálně na jeden semestr, ale často i na celý rok na univerzitu podle svého výběru.“

Nejde ale jen o to naučit se cizí jazyk nebo se v něm zdokonalit, studenti a studentky poznávají zároveň i kulturu a každodenní život dané země, navazují kontakty i celoživotní přátelství, během pracovních stáží získávají také první praktické zkušenosti pro svou budoucí práci či povolání, ale hlavně získávají notnou dávku sebevědomí a zkušenost poradit si v novém a neznámém prostředí. V neposlední řadě však takto studující získávají díky osobní zkušenosti poměrně reálný obraz navštívených zemí, oproštěný od stereotypů a předsudků.

Studentka druhého ročníku Interkulturní germanistiky Barbora Ziková, která strávila prostřednictvím stipendia studentské organizace GFPS semestr na univerzitě v německém Erfurtu, vyzdvihuje i přínos pobytu pro samotné studium germanistiky: „Po návratu z Německa mám díky lepší znalosti němčiny, zvýšené odbornosti a tím nabytému sebevědomí mnohem větší požitek se seminářů a přednášek, které zde v Ústí navštěvuji, nebojím se jít do debaty a obhajovat své názory.“

Studentka 2. ročníku magisterského studia Německá filologie v česko-německém interkulturním kontextu Bc. Lucie Říhová, která v rámci programu Erasmus absolvovala celkem čtyři studijní pobyty a stáže (ve Španělsku, Estonsku, Portugalsku a Itálii) doporučuje svým začínajícím spolužákům: „Neváhejte a jeďte! Je to úžasná a neskutečná šance pro rozšíření svých obzorů. Navíc dostanete stipendium, takže na náklady nebudete sami. Taková možnost už se vám v budoucnu nemusí nikdy naskytnout, takže není nad čím přemýšlet.“ S úsměvem však dodává: „Musím ale varovat, studium a pobyt v zahraničí jsou silně návykové, jak vyrazíte jednou, musíte znovu.“

„Velice mě těší, že naprostá většina našich studentek a studentů tyto možnosti využívá, a sice nejen prostřednictvím programu Erasmus+, ale i dalších stipendijních nabídek např. od německé organizace DAAD, rakouské ÖAD nebo studentské organizace GFPS, která vznikla před lety v Ústí nad Labem. Vybraní studenti magisterského studia Německé filologie u nás dokonce mohou získat tzv. dvojitý – český a německý – diplom, neboť druhý rok svého studia absolvují v rámci na naší partnerské univerzitě v Bayreuthu,“ uzavírá doc. Cornejo.

Článek v Žít Ústí: "Studium cizího jazyka bez studia v zahraničí je polovičaté"

Studenti se zájmem o televizní novinařinu! Pokud chcete získat zkušenosti z praxe, využijte možnosti dvouměsíční neplacené stáže v ústecké redakci vysílání ČT.

Vnímání, výroba a distribuce zpravodajství se výrazně mění. Česká televize si je toho nejen vědoma, ale chce se na těchto změnách podílet. Proto chceme spolupracovat s těmi nejlepšími z nové generace. Hledáme studenty, kteří mají zájem o zpravodajství a chtějí společně s námi tvořit mediální budoucnost České televize. Dvouměsíční neplacené stáže se můžete zúčastnit v krajských redakcích v Praze, Brně, Ostravě, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Olomouci, Plzni, Zlíně a Ústí nad Labem.

Co Vás čeká?

- Výjezdy se štábem do terénu na natáčení zpravodajských reportáží
- Naučítese vyhledávat témata, rešeršovat a připravovat reportáže
- Výroba zpravodajství pro sociální sítě
- Chceme slyšet vaše názory a společně zkoušet nové formy a postupy. Hlavně na sociálních sítích
- Pro ty nejlepší možnost další spolupráce

Co očekáváme?

- Studenty, kteří chtějí pracovat ve zpravodajství a mají zájem o televizní novinařinu
- Studenty s přehledem o domácím a ekonomickém dění
- Studenty, kteří mají čas alespoň 2,5 dne v týdnu strávit v redakci

Jestli máte opravdu zájem, odpovězte na inzerát konkrétní stáže zveřejněný na našich kariérních stránkách: https://ceskatelevize.jobs.cz/