Sidebar

15
pro, so
23 Aktuality

V úterý 18. prosince uplyne sedm let od smrti Václava Havla. Rádi bychom si připomněli tuto mimořádnou osobnost v 16 hodin u lavičky Václava Havla před Filozofickou fakultou UJEP (Pasteurova 13) v univerzitním kampusu. Setkání jsme nazvali SLOVA VÁCLAVA HAVLA a budeme rádi, když se přidáte a přinesete Havlovy texty, které Vás oslovily, a chtěli byste se o ně podělit s ostatními tím, že krátký úryvek přečtete. Věříme, že se sejde společnost pestrá tak, jak to měl Václav Havel rád. Čtení uvede dr. Martin Šimsa a zahájí ho doktorandi katedry historie Rudolf Kardoš a Mirka Salavová.

Těšíme se na Vaši účast!

17. – 21. 12. 2018, denně 10:00 – 20:00, VSTUP ZDARMA

Filmová smršť dokumentárních filmů z Jednoho světa - 5 dnů, 25 filmů
Doprovodný program: workshopy, přednášky, besedy s odborníky

Studenti všech kateder Filozofické fakulty UJEP se spojili a vytvořili jedinečný filmový festival pro studenty i veřejnost.

Kontakt: rebbarbora@email.cz

Program:

Hlavní promítací místnost: FF A 306

Pondělí 17. 12. 2018

Úterý 18. 12. 2018

Středa 19. 12. 2018

Doprovodný program - A 219

  • 14:00 – 16:00 Duševní poruchy. Pohled do duše blázna. (dr. Hynek Tippelt) - ZRUŠENO!
  • 16:00 – 18:00 Německá vánoční atmosféra (pohádka Krabat)

Eko čtvrtek 20. 12. 2018

Doprovodný program – workshopy – chodba v 2. patře budovy A

  • 10:00 – 12:00 Udělej si placku
  • 12:00 – 15:00 Zdobení papírových tašek

Pátek lásky 21. 12. 2018

Doprovodný program - B 203

  • 10:00 – 12:00 Nacistická filmová propaganda. Dokumenty Leni Riefenstahlové

Dovolujeme si Vás pozvat na zahájení výstavy Očima afrických dětí, které se uskuteční ve foyer FF UJEP dne 4. 12. 2018 od 14:00. Na místě bude možné si také prohlédnout výstavu afrických výrobků. Výstava bude v našich prostorách probíhat ve dnech 4. 12. - 21. 12. 2018. Pořádá ji Centrum Dialog, které sdružuje lidi nejrůznějších kultur, vyznání, původu a věkových kategorií, kteří si přejí vytvořit lidštější svět - svět bez násilí, utrpení a diskriminace. Spojuje ty, kteří si uvědomují, že problémy dnešního světa v jeho nejrůznějších částech se dotýkají nás všech a že záleží na každém z nás, jak bude vypadat budoucnost.

Studenti a studentky ústecké germanistiky naplno využívají možnosti dlouhodobých studijních pobytů a pracovních stáží v zahraničí.

To, že se cizí jazyk nejsnadněji učí přímo v zemi, kde se jím hovoří, je všeobecně známá věc. Proto ústecká Katedra germanistiky FF UJEP umožňuje svým studentům a studentkám cíleně jedno i vícesemestrální pobyty v rámci výměnného programu Erasmus+. „Díky našim dlouholetým aktivitám a kontaktům se zahraničními partnery se nám podařilo navázat partnerství s více než dvaceti vzdělávacími institucemi nejen v německojazyčné oblasti, ale i v celé řadě dalších evropských zemí,“ upřesňuje vedoucí katedry doc. Renata Cornejo. „Prakticky všichni naši studující tak mají možnost vyjet minimálně na jeden semestr, ale často i na celý rok na univerzitu podle svého výběru.“

Nejde ale jen o to naučit se cizí jazyk nebo se v něm zdokonalit, studenti a studentky poznávají zároveň i kulturu a každodenní život dané země, navazují kontakty i celoživotní přátelství, během pracovních stáží získávají také první praktické zkušenosti pro svou budoucí práci či povolání, ale hlavně získávají notnou dávku sebevědomí a zkušenost poradit si v novém a neznámém prostředí. V neposlední řadě však takto studující získávají díky osobní zkušenosti poměrně reálný obraz navštívených zemí, oproštěný od stereotypů a předsudků.

Studentka druhého ročníku Interkulturní germanistiky Barbora Ziková, která strávila prostřednictvím stipendia studentské organizace GFPS semestr na univerzitě v německém Erfurtu, vyzdvihuje i přínos pobytu pro samotné studium germanistiky: „Po návratu z Německa mám díky lepší znalosti němčiny, zvýšené odbornosti a tím nabytému sebevědomí mnohem větší požitek se seminářů a přednášek, které zde v Ústí navštěvuji, nebojím se jít do debaty a obhajovat své názory.“

Studentka 2. ročníku magisterského studia Německá filologie v česko-německém interkulturním kontextu Bc. Lucie Říhová, která v rámci programu Erasmus absolvovala celkem čtyři studijní pobyty a stáže (ve Španělsku, Estonsku, Portugalsku a Itálii) doporučuje svým začínajícím spolužákům: „Neváhejte a jeďte! Je to úžasná a neskutečná šance pro rozšíření svých obzorů. Navíc dostanete stipendium, takže na náklady nebudete sami. Taková možnost už se vám v budoucnu nemusí nikdy naskytnout, takže není nad čím přemýšlet.“ S úsměvem však dodává: „Musím ale varovat, studium a pobyt v zahraničí jsou silně návykové, jak vyrazíte jednou, musíte znovu.“

„Velice mě těší, že naprostá většina našich studentek a studentů tyto možnosti využívá, a sice nejen prostřednictvím programu Erasmus+, ale i dalších stipendijních nabídek např. od německé organizace DAAD, rakouské ÖAD nebo studentské organizace GFPS, která vznikla před lety v Ústí nad Labem. Vybraní studenti magisterského studia Německé filologie u nás dokonce mohou získat tzv. dvojitý – český a německý – diplom, neboť druhý rok svého studia absolvují v rámci na naší partnerské univerzitě v Bayreuthu,“ uzavírá doc. Cornejo.

Článek v Žít Ústí: "Studium cizího jazyka bez studia v zahraničí je polovičaté"

Kurz celofakultní PVK - Cyklus odborných přednášek (FF1/V001) je zdarma přístupný široké veřejnosti. Probíhá každou středu od 15:00 v přednáškové místnosti A 306 (pokud není uvedeno jinak).
Cílem předmětu je zprostředkovat studentům prostřednictvím cyklu odborných přednášek metodologické postupy, aktuální problémy a nejnovější zjištění oboru. Cyklus bude zahrnovat pravidelné přednášky domácích i hostujících odborníků na různá témata vztahující se k oboru.

Postdramatické divadlo: Změna paradigmatu v divadelním umění nebo vědecký paradox?

5. 12. 2018 | 15:00 | FF A 306
Mgr. Jitka Pavlišová, Ph.D.

Dnes běžně (a často nekriticky) přejímaný termín „postdramatické divadlo“ použil v návaznosti na radikální proměny divadla v druhé polovině 20. století poprvé Hans-Thies Lehmann ve svém stejnojmenném teatrologickém eseji z roku 1999. Ovšem co přesně tento pojem obnáší a jaké divadelní praxe se nejvíce dotýká? A jak koresponduje s jinými ekvivalenty (performativní obrat, režisérské divadlo, postmoderna), které rovněž tak pojmově zaštiťují sledované období? A má ještě vůbec co do činění s dramatickým textem coby dominantou evropského divadla předchozích údobí? Fenomén postdramatického divadla bude v tematické přednášce demonstrován jak z perspektivy jeho teoretického zkoumání, tak na konkrétních příkladech jednotlivých představitelů a doplněn četnými videoukázkami.

Jitka Pavlišová působí jako odborná asistentka na Katedře divadelních a filmových studií Univerzity Palackého v Olomouci se zaměřením na německojazyčnou divadelní provenienci a oblast současného tance a performance. K této problematice dokončuje momentálně publikaci s názvem Konceptuální obrat v současném tanci a performance.

Úsvit modernity: káva, čaj a čokoláda ve střední Evropě

12. 12. 2018 | 15:00 | FF A 306
doc. Mgr. Karel Černý Ph.D.
(Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK)

Přednáška se zaměří na dějiny výživy a představí tři kofeinové stimulanty - kávu, čaj a čokoládu, jak postupně pronikaly v renesanci a baroku na evropský kontinent.

Budu se zabývat prvními zmínkami o těchto potravinách, kontextu jejich přijímání evropskými konzumenty a tomu, jak se informace o nich šířily v odborné literatuře té doby. Shrnu také, co je známo o fenoménu kavárny jako symbolu rodící se občanské společnosti 18. století.

Nakonec se vždy podívám podrobněji na přijímání kofeinových nápojů v Čechách: co je známo o hmotné kultuře konzumace a zda je možno rekonstruovat dobové recepty."    

19. 12. 2018 se celofakultní PVK neuskuteční.

Studenti se zájmem o televizní novinařinu! Pokud chcete získat zkušenosti z praxe, využijte možnosti dvouměsíční neplacené stáže v ústecké redakci vysílání ČT.

Vnímání, výroba a distribuce zpravodajství se výrazně mění. Česká televize si je toho nejen vědoma, ale chce se na těchto změnách podílet. Proto chceme spolupracovat s těmi nejlepšími z nové generace. Hledáme studenty, kteří mají zájem o zpravodajství a chtějí společně s námi tvořit mediální budoucnost České televize. Dvouměsíční neplacené stáže se můžete zúčastnit v krajských redakcích v Praze, Brně, Ostravě, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Olomouci, Plzni, Zlíně a Ústí nad Labem.

Co Vás čeká?

- Výjezdy se štábem do terénu na natáčení zpravodajských reportáží
- Naučítese vyhledávat témata, rešeršovat a připravovat reportáže
- Výroba zpravodajství pro sociální sítě
- Chceme slyšet vaše názory a společně zkoušet nové formy a postupy. Hlavně na sociálních sítích
- Pro ty nejlepší možnost další spolupráce

Co očekáváme?

- Studenty, kteří chtějí pracovat ve zpravodajství a mají zájem o televizní novinařinu
- Studenty s přehledem o domácím a ekonomickém dění
- Studenty, kteří mají čas alespoň 2,5 dne v týdnu strávit v redakci

Jestli máte opravdu zájem, odpovězte na inzerát konkrétní stáže zveřejněný na našich kariérních stránkách: https://ceskatelevize.jobs.cz/