Sidebar

26
lis, čt
33 Aktuality

Podle § 68 odst.3 písm. f) - i) zákona č. 111/1998 sb., o vysokých školách, nelze nepřevzaté poštovní zásilky vyvěšovat na úřední desku. Dle tohoto zákona je zásilka, která se vrátila s poznámkou nevyzvednuto, považována za 15 dní od jejího uložení na poště za doručenou. Od tohoto termínu také probíhají veškeré lhůty pro odvolání.

Z tohoto důvodu vám doporučujeme sledovat tuto schránku, kde budeme pravidelně uveřejňovat seznam studentů, kteří mají uložený svůj nepřevzatý dopis na Studijním oddělení.

Originály rozhodnutí jsou k vyzvednutí na studijním oddělení FF UJEP v úředních hodinách.

  • Adriana Sala, 1999, vyvěšeno dne 5.11. 2020
  • Maiia Borzykh, 2002, vyvěšeno dne 5.11. 2020
  • Daria Zhyvotovska, 1999, vyvěšeno dne 5.11. 2020
  • Pavla Zbíralová, 1989, vyvěšeno dne 5.11. 2020
  • Renata Zhuravleva, 1993, vyvěšeno dne 5.11. 2020