Sidebar

25
čen, út
29 Aktuality

Podle § 68 odst.3 písm. f) - i) zákona č. 111/1998 sb., o vysokých školách, nelze nepřevzaté poštovní zásilky vyvěšovat na úřední desku. Dle tohoto zákona je zásilka, která se vrátila s poznámkou nevyzvednuto, považována za 10 dní od jejího uložení na poště za doručenou. Od tohoto termínu také probíhají veškeré lhůty pro odvolání.

Z tohoto důvodu vám doporučujeme sledovat tuto schránku, kde budeme pravidelně uveřejňovat seznam studentů, kteří mají uložený svůj nepřevzatý dopis na Studijním oddělení.

Originály rozhodnutí jsou k vyzvednutí na studijním oddělení FF UJEP v úředních hodinách.

Eliška Hořejší, 1989, vyvěšeno dne 14. 5. 2019
Michaela Brožová, 1998, vyvěšeno dne 14. 5. 2019
Jana Lancošová, 1988, vyvěšeno dne 14. 5. 2019
Daniela Pásková, 1990, vyvěšeno dne 30. 4. 2019