Sidebar

15
pro, so
23 Aktuality

Podle § 68 odst.3 písm. f) - i) zákona č. 111/1998 sb., o vysokých školách, nelze nepřevzaté poštovní zásilky vyvěšovat na úřední desku. Dle tohoto zákona je zásilka, která se vrátila s poznámkou nevyzvednuto, považována za 10 dní od jejího uložení na poště za doručenou. Od tohoto termínu také probíhají veškeré lhůty pro odvolání.

Z tohoto důvodu vám doporučujeme sledovat tuto schránku, kde budeme pravidelně uveřejňovat seznam studentů, kteří mají uložený svůj nepřevzatý dopis na Studijním oddělení.

Originály rozhodnutí jsou k vyzvednutí na studijním oddělení FF UJEP v úředních hodinách.

Nevyzvednutá zásilka - Petra Koukalová, Eliška Hamplová, Soganova Ekaterina, Philipp Neckels, Zdeněk Pavlíček, Ivana Dvořáčková.

Rozhodnutí o přijetí ke studiu - Tereza Smudková, Marques Da Fonseca Laura Maria, Karyna Chekhuta, Anna Turenko, Karolína Holanová.