Sidebar

8
dub, st
33 Aktuality

Podle § 68 odst.3 písm. f) - i) zákona č. 111/1998 sb., o vysokých školách, nelze nepřevzaté poštovní zásilky vyvěšovat na úřední desku. Dle tohoto zákona je zásilka, která se vrátila s poznámkou nevyzvednuto, považována za 15 dní od jejího uložení na poště za doručenou. Od tohoto termínu také probíhají veškeré lhůty pro odvolání.

Z tohoto důvodu vám doporučujeme sledovat tuto schránku, kde budeme pravidelně uveřejňovat seznam studentů, kteří mají uložený svůj nepřevzatý dopis na Studijním oddělení.

Originály rozhodnutí jsou k vyzvednutí na studijním oddělení FF UJEP v úředních hodinách.

  • Jaroslav Čimera, 1988, vyvěšeno dne: 25. 2. 2020
  • Veronika Pišlová, 1989, vyvěšeno dne: 12. 2. 2020
  • JUDr. Stanislav Körner, 1967, vyvěšeno dne: 5. 2. 2020
  • František Exner, 1995, vyvěšeno dne: 5. 2. 2020
  • Karel Pácal, 1969, vyvěšeno dne: 5. 2. 2020
  • Kateřina Rousová, 1998, vyvěšeno dne: 5. 2. 2020