Sidebar

1
říj, ne
22 Aktuality

„(Ne)Sjednocená Evropa? Hranice a jejich překračování v současné literatuře“ 

Mezinárodní workshop v rámci projektu GA ČR GA22-07846S, realizovaného ve spolupráci s Ústavem pro českou literaturu AV ČR

„Europa und der Grenzdiskurs in der deutschsprachigen Literatur“

Mezinárodní workshop v rámci realizace projektu „Zkvalitnění grantové soutěže a výuky  doktorských studijních programech na UJEP“ U21 – QGRANT OP VVV CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016947

Publikace vybraných příspěvků v recenzovaném časopise KulturPoetik 1/2023 a prezentace 20.3.2023 na Univerzitě Brémy (Forschungsstelle Osteuropa) v rámci kulturního festivalu „So macht man Frühling“ v Brémách.

2. Mezinárodní doktorské kolokvium

Mezinárodní doktorský seminář v rámci realizace projektu „Internacionalizace a další rozvoj doktorských studií" 2018-2021 ERASMUS+ 2018-1-SK01-KA203-046375

 

Mezinárodní seminář „Interkulturelle Dialoge zwischen Bild und Text“

Mezinárodní seminář ke komiksové tvorbě v rámci realizace projektu BTHA-AP-2020-6

 • Datum a místo konání: 07.-12.09.2020, Katedra germanistiky FF UJEP v Ústí nad Labem
 • Pořadatelé: Katedra germanistiky FF UJEP ve spolupráci s Katedrou interkulturní germanistiky Univerzity Bayreuth
 • Organizace: doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D. (UJEP), Mgr. Jan Kvapil, Ph.D. (UJEP),  dr. Tobias Akira Schickhaus (Univerzita Bayreuth)
 • Hosté: Dr. Susanne Hochreiter (Univerzita Vídeň), dr. Kalina Kupcyzska (Univerzita Lodž), Jan Novák (česko-americký spisovatel)
 • Zpráva: http://ff.ujep.cz/28-stalo-se/9794-cesko-nemecky-tyden-s-komiksem-na-ff-ujep

Populärkulturen im intertextuellen Kontext am Beispiel der deutsch-tschechischen Wechselbeziehungen

Mezinárodní germanistická konference v rámci realizace projektu „Grenze/n in nationalen und transnationalen Erinnerungskulturen zwischen Tschechien und Bayern" 2017-2020

 • Datum a místo konání: 27.-29.06.2019, FF UK Praha
 • Pořadatelé: Ústav germánských studií FF UK v Praze ve spolupráci s Katedrou germanistiky FF UJEP v Ústí nad Labem
 • Organizátoři: doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D. (Ustí nad Labem), Prof. Dr. Manfred Weinberg (Praha), Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D. (Praha)
 • URL: http://konffer.ff.ujep.cz/index.php/de/uber

Regionale und korporative Identitäten und historische Diskontinuität

Mezinárodní germanistická konference v rámci realizace projektu „Grenze/n in nationalen und transnationalen Erinnerungskulturen zwischen Tschechien und Bayern" 2017-2020

 • Datum a místo konání: 26.-28.04.2018 Ústí nad Labem
 • Pořadatelé: Katedra germanistiky FF UJEP ve spolupráci s Univerzitou Řezno a ÚGS FF UK v Praze
 • Organizátoři: doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D. (Ustí nad Labem), doc. Dr. phil. Mirek Němec (Ústí nad Labem), Prof. Dr. Manfred Weinberg (Praha)

Webové stránky konference:  http://konffer.ff.ujep.cz/index.php/de/regionale-call-for-papers

Publikace vybraných příspěvků in: Aussiger Beiträge 12/2018

Vielfältige Konzepte – Konzepte der Vielfalt: Interkulturalität(en) weltweit

Mezinárodní germanistická konference ku příležitosti 25. výročí založení UJEP a 10. výročí založení Filozofické fakulty UJEP v Ústí nad Labem

 • Datum a místo konání: 4.-9.10.2016 Ústí nad Labem / Praha
 • Pořadatelé: Katedra germanistiky FF UJEP a ÚGS FF UK v Praze ve spolupráci s Společností pro interkulturní germanistiku (GiG) v Bayreuthu
 • Organizátoři: doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D. (Ustí nad Labem), Prof. Dr. Manfred Weinberg (Praha)

Konference se zúčastnilo přes 200 germanistů a germanistek ze 48 zemí světa ze všech 5 kontinentů!

Webové stránky konference http://konffer.ff.ujep.cz/index.php/de/vielfaeltige-konzepte

Publikace:

Fritz Mauthner im deutsch-tschechischen Kontext

Mezinárodní germanistická konference ku příležitosti 25. výročí založení KGER v Ústí nad Labem

 • Datum konání: 16.-17.10.2015
 • Pořadatelé: Katedra germanistiky FF UJEP ve spolupráci s TU Dortmund a s Fritz Thyssen Stiftung
 • Organizační zabezpečení: Mgr. Veronika Jičínská, Ph.D.

Die Tagung Fritz Mauthner im deutsch-tschechischen Kontext zielt auf eine exemplarische Verortung des Schriftstellers, Literatur- und Theaterkritikers und Sprachphilosophen Fritz Mauthner (1849-1923) in den deutsch-tschechischen literatur- und kulturgeschichtlichen Kontext. Durch eine detaillierte Analyse des kulturhistorischen Hintergrunds, dem Mauthner entstammte, sollen darüber hinaus wesentliche bisher unberücksichtigte Verbindungen in der zentraleuropäischen Moderne aufgedeckt und gezeigt werden.

Die Konzeption der Konferenz in Ústí nad Labem ist daher kulturwissenschaftlich und interdisziplinär orientiert: Es werden Mauthners Bezüge zu Böhmen, seine Rezeption in der zeitgenössischen böhmischen Presse, sein Begriff von Heimat, seine Kontakte zu den Zeitgenossen, seine Positionierung in den deutsch-tschechischen Nationalitätsdiskursen und seine – bisher wenig berücksichtigten – Romane besprochen. Insbesondere die tschechische Rezeption Mauthners ist bisher ein völlig unerforschtes Feld geblieben. Die geplante Tagung fügt sich daher einerseits in das gegenwärtig lebendige Interesse an diesem Denker ein, andererseits sollte sie spezifische, “böhmische” Aspekte akzentuieren, um so das Bild Mauthners in der Literaturgeschichte neu zu akzentuieren. 
Theorie und Praxis der Fremd- und Muttersprachenausbildung

Mezinarodní germanistická konference ku přiležitosti významného životního jubilea prof. PhDr. Marie Marouškové, CSc.

 • Datum konání: 27.-28.2.2015 v Ústí nad Labem
 • Pořadatelé: Katedra germanistiky FF UJEP
 • Organizační zabezpečení: Mgr. Monika Růžičková, Mgr. Marek Schmidt
National – postnational – transnational?

Neuere Perspektiven auf die deutschsprachige Gegenwartsliteratur aus Mittel- und Osteuropa

Mezinárodní germanistická konference

Migrace, identita a česko-německé vztahy v příhraničí

Mezinárodní kolokvium

 • Datum konání: 04. - 05.10.2011 na UJEP v Ústí nad Labem
 • Pořadatelé: Katedra germanistiky FF UJEP ve spolupráci s Univerzitou Bayreuth (DaF/Interkulturelle Germanistik)
 • Organizační zabezpečení: doc. Renata Cornejo, Ph.D. (řešitelka projektu), Mgr. Jana Hrdličková, Ph.D., Mgr. Monika Růžičková
 • Plakát
 • Program
 • Abstrakty
 • Zpráva

Odraz umělecké tvorby v kulturních a vzdělávacích konceptech

Česko-rakouské interaktivní workshopy k česko-rakouským interkulturním vztahům

 • Datum konání: 22. - 24.03.2011 na UJEP a 10. - 13.05.2011 na rakouském území
 • Pořadatelé: Katedra germanistiky FF UJEP ve spolupráci s Private Pädagogische Hochschule der Diözese Linz v Rakousku, za finančního přispění AKTION ČR-Rakousko
 • Organizační zabezpečení: Mgr. Jarmila Jehličková (řešitelka projektu)
 • Zpráva

Uferdasein. Quellen und Strömungen germanistischer Forschung

Mezinárodní konference u příležitosti 20. výročí založení Katedry germanistiky

 • Datum konání: 03.-04.12.2010
 • Pořadatelé: Katedra germanistiky FF UJEP
 • Organizační zabezpečení: Dr. Hana Bergerová, Dr. Jan Kvapil, Mgr. Tereza Pavlíčková
 • Informace
 • Program
 • Zpráva

Ein „hinternationaler“ Schriftsteller aus Böhmen

Dritte internationale und interdisziplinäre Johannes-Urzidil-Konferenz

 • Datum konání: 05.-09.05.2010
 • Pořadatelé: Katedra germanistiky FF UJEP ve spolupráci s Collegiem Bohemikem, Společností Johanneses Urzidila v Českých Budějovicích. Rakouským kulturním fórem a Pražským literárním domem v Praze
 • Organizační zabezpečení: Dr. phil. Mirek Němec
 • Program (německy)
 • Zpráva z konference

Česko-rakouské kolokvium k problematice forem migrace ve 20. a 21. století (útěk a vyhnání sudetoněmeckého obyvatelstva, Železná opona) v historii a umění 

Česko-rakouské binacionální kolokvium

 • Projekt AKTION 56p19
 • Datum konání: 22.-24.03.2010 na UJEP a 04.-07.05.2010 na rakouském území
 • Pořadatelé: Katedra germanistiky FF UJEP ve spolupráci s Private Pädagogische Hochschule der Diözese Linz v Rakousku, za finančního přispění AKTION
 • Organizační zabezpečení: Mgr. Jarmila Jehličková (řešitelka projektu)
 • Zpráva

Hotzenplotz aus Osoblaha. Die böhmische Thematik im Werk Otfried Preußlers

Mezinárodní konference o české tematice v díle libereckého rodáka Otfrieda Preußlera

 • Datum konání: 12.- 14.06.2009
 • Pořadatelé: Katedra germanistiky FF UJEP a Collegium Bohemicum
 • Organizační zabezpečení: Rahel Rosa Neubauer
 • Program (německy)

Holocaust v literatuře, hudbě, jazyce, výtvarném umění a ve výuce

Česko-rakouské kolokvium 

 • Projekt AKTION 53p9)
 • Datum konání: 23.-26.03.2009 na rakouském území a 18.-20.05.2009 na UJEP
 • Pořadatelé: Katedra germanistiky FF UJEP ve spolupráci s Private Pädagogische Hochschule der Diözese Linz v Rakousku, za finančního přispění AKTION
 • Organizační zabezpečení: Dr. Hana Bergerová (řešitelka projektu) a Mgr. Jarmila Jehličková (spoluřešitelka projektu)
 • Zpráva

Česko-německá interkulturní setkání v Ústí nad Labem

Mezinárodní kolokvium a workshop

Česko-německá interkulturní setkání Katedry germanistiky FF UJEP ve spolupráci s Katedrou cizích jazyků FSE UJEP a Alumni Klubem DAAD v Praze, mezinárodní setkání členů Alumni klubu DAAD v ČR a studujících UJEP se vstupními odbornými přednáškami k interkulturní kompetenci (Prof. Dr. Bernd Müller-Jaquier) a ke stereotypním obrazům Čechů a Němců v médiích (Bára Procházková)

 • Datum konání: 07. 11. 2008
 • Pořadatelé: Katedra germanistiky FF UJEP a Alumni Klub DAAD v Praze
 • Organizační zabezpečení: Dr. Renata Cornejo
 • pdf Program

Uferdasein

Mezinárodní germanistická konference ku příležistosti 75. životního jubilea doc. PhDr. Otakara Veselého, CSc.

Dne 19. září 2007 se bude konat konference u příležitosti 75. životního jubilea pana doc. PhDr. Otakara Veselého, CSc., dlouholetého vedoucího katedry germanistiky na UJEP v Ústí nad Labem. Tato konference, která nese název Uferdasein (tj. „existence na okraji“), se bude věnovat otázce česko-německých vztahů v oblastech lingvistiky, literatury, kulturních dějin a didaktiky. V rámci akce bude představen i nový časopis katedry germanistiky Aussiger Beiträge. Večer bude zakončen slavnostním otevřením nové katedrální knihovny.

Účast veřejnosti akademické, studentské i neakademické je srdečně vítána. Místo konání konference: Filozofická fakulta UJEP – České mládeže 8 – Ústí nad Labem, budova A (tzv. stará budova), místnost č. 502 (5. patro)

Program

9.00 – 9.30 h

 • Zahájení konference (Dr. Charvát)

 • Laudatio

9.30 – 10.30 h (moderuje Dr. Bergerová)

 • prof. Peter Schmidt: German for Academic Purposes – ein e-learning-Programm zur Unterstützung studentischer Mobilität

 • Dr. Renata Cornejo: Alles nur böhmische Dörfer? Das Bild der Deutschen in den deutschsprachigen Werken tschechischer AutorInnen nach 1968

11.00 - 12.30 h (moderuje prof. Maroušková)

 • doc. Josef Peřina: Na rozhodující křižovatce česko-německého soužití

 • Mgr. Jan Kvapil: Ignatianische Auffassung der Liebe Gottes in der Literatur der frühen Neuzeit

 • Dr. Mirek Němec: Die Leiden und Freuden eines Sprachlehrers. Der Pädagoge Eduard Vencl

14.00 – 15.30 h (moderuje prof. Schmidt)

 • prof. Marie Maroušková: Frühbeginn von DaF in tschechischen Schulen – einige wesentliche Konturen

 • Dr. Filip Charvát: Die Kunst zu sterben. Thema und Darstellung des Ich-Zerfalls in Hermann Hesses Steppenwolf (1927) und Karel Čapeks Obyčejný život (1934)

 • Jonathan Schüz: Topik und textuelle Kommunikation

16.00 – 17.30 h (moderuje Dr. Cornejo)

 • Dr. Hana Bergerová: Überlegungen zur Phraseologismenvermittlung im DaF-Unterricht. Ein Didaktisierungsvorschlag

 • Mgr. Šárka Blažková Sršňová: Zur Höflichkeit in der interkulturellen Kommunikation. Einige Thesen

 • Dr. Hans-Bernhard Zeidler: Kleiner Beitrag zur Anwendung Dr. Veselýs linguistisch-didaktische Erkenntnisse auf dem Gebiet des Leseverstehens

18.00 h

 • SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÉ KATEDRÁLNÍ KNIHOVNYspolečenský večer s občerstvením (místnost č. 618 – tzv. nová budova)

Wende – Bruch – Kontinuum. Die moderne österreichische Literatur und ihre Paradigmen des Wandels

Mezinárodní germanistická konference

Veranstaltet von:

Jan-Evangelista-Purkyně-Universität
Lehrstuhl für Germanistik

Universität Wien
Germanistikinstitut

in Zusammenarbeit mit dem MUSEUM der Stadt ÚSTÍ NAD LABEM

Mezinárodní germanistická konference
„Zlomy – Přeměny – Kontinuita“ v Ústí nad Labem

[pdf sborník ] [pdf plakát ] [ fotografie ] [avi média ] [pdf abstrakty ]

Ve dnech 12. – 16. 10. 2005 proběhla v Ústí nad Labem za účasti odborníků z Rakouska, Německa, České republiky, Švýcarska a Itálie mezinárodní germanistická konference „Wende – Bruch – Kontinuum“, věnovaná odrazu zlomových let 20. století (1900 – 1918 – 1938 – 1945 – 1968 – 1989 – 2000) v rakouské literatuře a německy psané literatuře v Čechách. Tato konference, pořádaná katedrou germanistiky Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a katedrou germanistiky Univerzity Vídeň, reprezentované Prof. Wendelinem Schmidt-Denglerem, navazuje na bilaterální sympózia k rakouské literatuře v r. 2002 v Českých Budějovicích a v r. 2003 v Brně. Spolupráce s Prof. Joachimem Storckem (Mannheim) umožnila letošní konferenci rozšířit a významně obohatit po obsahové stránce díky účasti několika německých kolegů.

Sympózium zahájil Prof. Wendelin Schmidt-Dengler z Vídně příspěvkem s názvem „Schubumkehr a jiné metafory zlomu“. Termín „Schubumkehr“, který si vypůjčil rakouský autor Robert Menasse od Niki Laudy a pojmenoval po něm svůj třetí román, znamená náhlou a násilnou změnu. „Schubumkehr“ je metafora, vyjadřující pohyb dopředu, který je však náhle převrácen/zvrácen v pohyb dozadu a má za následek kroužení na místě, respektive stagnaci, popř. i pád s katastrofálními důsledky. Tímto obrazem vystihuje Menasse komplexní problematiku společenských přeměn a změn, konkretizovanou na příkladu vesnice v rakousko-českém pohraničí, která se jen těžko vyrovnává se změnami po roce 1989 – „Schubumkehr“ zde funguje jako symbol všech zlomových okamžiků v dějinách, a nejen rakouských.

Paradigmata zlomů a přeměn v rakouské literatuře 20. století byla zastřešujícím tématem celkem 22 příspěvků, členěných do následujících bloků: politicko-historické zlomy, zlomy a válka, zlomy a bio-grafie, zlomy/přelomy v diskursu. Zmiňme v krátkosti alespoň ty nejzajímavější z nich.

Dr. Jaroslav Kovář (Brno) se ve svém příspěvku v sekci politicko-historických zlomů věnoval recepci románu Hanse Leberta Die Wolfshaut“, který se odehrává ve fiktivní rakouské vesnici Schweigen (česky „Mlčení“) po 2. světové válce. Když se do ní v roce 1952 vrací bývalý námořník, zjišťuje, že na konci války zde došlo k vraždě skupiny dělníků na nucených pracích. Nikdo z vesničanů si však na nic nevzpomíná, mlčení se stále prohlubuje. Lebert tematizuje zamlčování válečných zločinů tzv. Třetí říše, charakteristické pro poválečné Rakousko a celou jeho společnost. Již první vydání románu v roce 1960 vzbudilo velkou pozornost, druhé na začátku 90. let vyvolalo diskusi nejen literární, ale i politickou.

Die Klosterschule v kontextu literatury roku 1968 – tak znělo téma přednášky Dr. Christy Gürtler ze Salzburgu. Prvotina rakouské autorky Barbary Fischmuth spatřila světlo světa právě v roce 1968 – tedy v době, kdy vychází velké množství literárních časopisů (např. Manuskript) a na scénu nastupuje nová literární avantgarda. V příspěvku je reflektován pokus o vyrovnání se s katolicismem v rakouské literatuře a také role spisovatelky v souvislosti s mýtem r. 1968. Dr. Alice Stašková z Prahy ve svém pojednání o románové trilogii Hermanna Brocha Die Schlafwandler, především o jejím posledním dílu, analyzovala, jak byl vnímán zlomový rok 1918 v Německu (příběh není překvapivě situován do Rakouska). Děj se odehrává mezi lety 1888-1918 za vlády Wilhelma II. a Evropa je zde vykreslena jako upadající kontinent, zmítaný válkami, kulturní i náboženskou krizí.

Dr. Zdeněk Mareček se zaměřil ve svém příspěvku na následky převratu 1918 a rozpadu monarchie v některých českých a rakouských nacionalistických románech dvacátých let minulého století. Představil F. X. Šaldu jako nejen literárního, ale i politického kritika. V říjnu roku 1933 vyšel Šaldův Zápisník o nacionalismu, v němž kritizuje český i německý nacionalismus: „Nacionalismus lidem škodí, není pro ně dobrý, bouří společnost“. Příčiny nacionalistického konfliktu vidí v 90. letech předminulého století, tedy v době rozvoje průmyslu, kdy se jednotlivé části monarchie začínají vyvíjet velmi odlišně. V. Dyk ve svém díle Můj přítel Čehona (Čehona = Čeho nabyl občan pilný) popisuje soud s Omladinou, který proběhl po atentátu na místodržícího hraběte Thuna. Dyk na rozdíl od F.X. Šaldy nepovažuje zlomový rok 1918 za absolutní konec monarchie, který vidí až ve smlouvě ze Sant-Germain. K. H. Strobl a jeho román Grenzland je pak příkladem nevyrovnání se se vznikem samostatného československého státu. Pasáže, ve kterých popisuje demonstrace v Jihlavě, se setkaly s pozitivní kritikou především sudetoněmeckého tisku. Pro své názory a obhajobu typických antičeských klišé se proto v roce 1936 natrvalo usazuje v Rakousku.

Prof. Dr. Ludvík Václavek (Olomouc) analyzoval pojem „německo –moravská“ nebo moravsko-rakouská“ regionální literatura jako fenomén československé kultury a zdůraznil, že navzdory nacionálnímu cítění není důležitá národnost autora, nýbrž pouze jeho řeč, skrze kterou formuluje své myšlenky. V této souvislosti upozornil, že mnohé vůdčí osobností českého národního obrození, jako byly Božena Němcová nebo Gustav Pflégr Moravský, měly německé kořeny, a někteří němečtí autoři tohoto období s Čechy také sympatizovali.

V tematickém bloku „zlom/přelom v diskursu“ interpretoval Dr. Klaus Johann (Münster) prostitutku Boženu z díla Roberta Musila Zmatky chovance Törlesse jako paradigmatickou postavu současných zlomů a jako příklad tematizace politického, sociálního a genderového diskursu. Dr. Schenk (Konstanz) analyzoval Canettiho pohled na Freudovu psychoanalýzu. Canetti ve svých spisech, především ve svém nejslavnějším díle Masa a moc, na Freuda vzpomíná, ale současně kritizuje i některé jeho myšlenky.Kriticky pohlíží především na psychoanalýzu, která měla obrovský vliv nejen na začínající literáty, ale i na humanitní vědy obecně. Kromě jiného kritizuje Freudovy pojmy jako „chybný výkon“ nebo „Oidipův komplex“, které se ve své době staly nejen módními slovy, ale především jakýmsi měřítkem psychologicko sociálního chování.

Dr. Karin Wozonig ve své teoretické přednášce, která vyvolala velmi živou diskusi a jejíž název by se dal volně přeložit jako „Změny z pohledu literárně vědní teorie chaosu“, hovořila o nelineárních systémech, které tvoří hlavní předmět teorie chaosu. Tato teorie, která dle jejího mínění nabízí možnost nového pohledu na literární teorii, se rozvinula v 70. letech 20. století. Jedná se o netradiční uchopení literatury jako takové, kladoucí největší důraz na subjekt. Dr. Karin Wozonig v této souvislosti dále hovořila o bifurkacích, představujících jeden z kritických bodů v nelineárních systémech, vykreslila podmínky těchto bifurkačních procesů a popsala komplexnost časovosti.

V tematickém bloku „zlomy a bio-grafie“ patřila pozornost především současným rakouským autorům. Mag. Thomas Stahl se ve svém příspěvku věnoval strategické literární rekonstrukci a konstrukci převratů v díle Christopha Ransmayra. Na příkladu románu Morbus Kitahara z r. 1995 rekonstruoval poválečný vývoj Rakouska, vytvářející si mýtus hodiny nula – nového začátku, který se však nikdy v Rakousku nerealizovat. Jak příspěvek prokázal, Ransmayrův text reflektuje a tematizuje rozpory novodobých rakouských dějin, které jsou dle autora vymezeny zvratovými roky 1945 a 1968. Doc. Tvrdík (Praha) se zaměřil na dílo Norberta Gstreina, který patří k nejvýznamnějším rakouským autorům současnosti. V literárním světě Gstrein debutoval krátkou povídkou Einer (Jeden), která přes nevelký rozsah znamenala výrazný průlom. Povídka je příběhem rozpadu jednoho lidského rodu a zároveň mladého outsidera, žijícího v nejmenované tyrolské vesnici. V povídce Jeden i ve svých následujících dílech se postavení vypravěče neustále mění a svým různorodým pohledem na svět tak umožňuje se střípků skládat postupně mozaiku světa. Kromě otázky zlomu a kontinuity analyzoval Doc. Tvrdík především motiv chladu, samoty a ztráty komunikace, které jsou pro Gstreinovu tvorbu charakteristické. Prof. Hans Höller (Salzburg), autor monografie o Ingeborg Bachmannové, doložil na mnoha příkladech, že dílo Petera Handkeho reaguje na řadu podnětů dané doby (válka v Jugoslávii, studentské hnutí apod.). Mimo jiné ho inspirovala Freudova psychoanalýza a dramata Bertholda Brechta, což se promítá i do jeho díla, pro které je charakteristický vnitřní rozpor a boj (Hans Höller právě dokončuje o tomto autorovi monografii).

Převraty v životě R. M. Rilkeho a počátky nového směru – expresionismu – se zabýval ve svém příspěvku Prof. Joachim Storck (Mannheim). Věnoval se především autorově krizi, kterou Rilke prochází v začátkem minulého století. Cítí, že tato doba je stále více nesnesitelnější a své pocity vyjadřuje v dopisech, které píše svým přátelům, především své dlouholeté přítelkyni Sidonii Nádherné. Tematický blok biografických reflexí zakončilo vystoupení Prof. Jiřího Munzara (Brno), věnující se zlomovým okamžikům v životě Maxe Broda, který byl činný nejen literárně, ale i politicky. Udržoval kontakty s prvním prezidentem Československé republiky T. G. Masarykem, byl spoluzakladatelem Národní židovské rady, zabýval se intenzivně filozofií Schoppenhauera a byl činný také vědecky. Na otázku, zda jsou pro život a dílo Maxe Broda charakteristické zlomy či spíše kontinuita, referent odpověděl – a tato odpověď platí pro většinu zde zmiňovaných autorů – roli hraje jak jedno, tak i druhé, obojí je neodmyslitelně vzájemně propojeno. Velkým obohacením celé konference byla páteční přednáška renomované literární kritičky Sigrid Löffler z Berlína, která při této příležitosti představila i svůj literární časopis LITERATUREN, vydávaný od r. 2000 v Hamburku. Ve svém příspěvku se zaměřila na vznik trendů a mód na literárním trhu a přesvědčivě vykreslila tržní mechanismy, které tyto módy uměle vytvářejí, řídí a směrují, a které v tomto smyslu do velké míry manipulují jak autora, tak i konzumenta těchto textů. Jako příklad uvedla mezi jiným zlomy v recepci východoněmeckých autorů, kteří byly po r. 1989 systematicky přehodnocování a de facto likvidování. Jen málokterý z nich (např. Christa Wolfová) se z těchto uměle vyvolaných tlaků a trendů zotavil a funguje dnes v rámci celoněmeckého literárního trhu. Seriózní literární kritika a moderní literární časopis, upozorňující na důležité a kvalitní knihy na jinak přesyceném a nepřehledném trhu, jsou jednou z možných cest, jak proti této manipulaci a všeobecné globalizaci působit.

Odborný program sympózia doplnilo autorské čtení rakouské spisovatelky Evelyn Grill, která představila širokému publiku svůj poslední román Vanitas oder Hofstätters Begierden. Diskuse se zúčastnili v hojném počtu kromě přítomných akademiků, překladatelů a spisovatelů také pedagogové a studenti. Součásti doprovodného programu konference byla návštěva Malé pevnosti v Terezíně a muzea literárních a výtvarných děl, vzniklých v Terezíně za druhé světové války, zachycujících velmi sugestivně životní podmínky a celkovou atmosféru v Terezínském ghettu. V rámci konference se publiku prezentovala také rakouská nakladatelství Braumüller, Praesens a Residenz, která představila své nejnovější publikace, vztahující se k moderní rakouské literatuře.

Celkem 4-denní konference se setkala s velkým zájmem jak přednášejících, tak i návštěvníků a zaznamenala velký ohlas i mediálně. Na závěr lze jistě říci, že vytvořila širokou platformu, umožňující vyměnit si názory, vymezit tendence a jejich vliv na literární dění a tvorbu konkrétních autorů. Bezesporu je téma přelomů a společenských změn v dnešní uspěchané době obzvlášť aktuální a vybízí k zamyšlení a hlubší reflexi. V mnoha příspěvcích byl tento aspekt akcentován a podrobněji analyzován, a to z nejrůznějších perspektiv. Zájemci a znalci německého jazyka si budou moci všechny příspěvky v plném znění a rozsahu přečíst v r. 2006, kdy vyjdou v tištěné podobě v rakouském nakladatelství Praesens.

Renata Cornejo

Komunikační procesy v Euroregionech

Mezinárodní sympózium

Mezinárodní symposium na téma „Komunikační procesy v Euroregionech“ při příležitosti životního jubilea Prof. Petera Schmidta z FHWT Zittau/Görlitz, člena Vědecké rady PF UJEP

 • Datum konání: 24. 3. 2004

 • Pořadatelé: katedry germanistiky a bohemistiky PF UJEP

 • Organizační zabezpečení: Doc. PhDr. Marie Maroušková, CSc.

 • Sborník z konference: Zeitschrift zur Pädagogik und Didaktik studienvorbereitender Kurse für ausländische Studierende (Sonderheft). Zittau 2004.

Perspektivy mladé generace pro Evropu

2. mezinárodní studentská odborná konference na téma česko-německé vztahy v pracích studentů

 • Datum konání: 26. – 28. 9. 2003

 • Pořadatelské organizace: Sdružení Ackermann-Gemeinde, PF UJEP, Institutum Bohemikum (SRN). Uskutečněno za finančního přispění Česko-německého fondu a Nadace Konrada Adenauera.

 • Organizační příprava: Mgr. Helena Pavlíčková

 • Sborník z konference: Pavlíčková H., Radvanovský Z. (Ed.): Perspektivy mladé generace pro Evropu 2003. Ústí n. L., 2004, ISBN 80-7044-556-4

Perspektivy mladé generace pro Evropu

1. mezinárodní studentská odborná konference na téma česko-německé vztahy v pracích studentů

 • Datum konání: 13. – 15. 10. 2000

 • Pořadatelské organizace: Sdružení Ackermann-Gemeinde, PF UJEP, Institutum Bohemikum (SRN). Uskutečněno za finančního přispění Česko-německého fondu budoucnosti.

 • Organizační příprava: Mgr. Helena Pavlíčková

 • Sborník z konference: Pavlíčková H., Radvanovský Z. (Ed.): .Perspektivy mladé generace pro Evropu. Ústí n. L., 2002, ISBN 80-7044-387-1