Sidebar

4
říj, st
37 Aktuality

V termínu 6. - 16. 10. 2023 nebude přítomna na KHI a KAPV V. Hráčová z důvodu čerpání dovolené. V případě vyřízení žádostí se obracejte na vedoucího příslušné katedry.

Národní filmový archiv aktuálně nabízí neplacené stáže s možností další pracovní spolupráce. Stážistům zprostředkovává komplexní poznání práce i detailnější seznámení se s činností jednotlivých oddělení a intenzivnější zapojení ve vybraných aktivitách. Uvítá každého, kdo se chce naučit něco nového nejen o činnosti paměťové instituce, ale také o chodu příspěvkové organizace. Zájemcům rádi vychází vstříc v individuálních plánech. 

Stáže probíhají na pracovištích v Praze (Malešická a Bartolomějská ulice), prostřednictvím home office, případně v depozitáři na Hradištku. Délka stáží se podle vybraných činností pohybuje cca od tří týdnů do šesti měsíců s různou týdenní hodinovou dotací.

Momentálně nabízí stáže v těchto odděleních:

  • Oddělení filmografie a katalogizace
  • Oddělení kurátorů
  • Oddělení písemných archiválií
  • Digitální laboratoř
  • Knihovna Národního filmového archivu

Více informací

Státní okresní archiv Most pořádá v rámci Mezinárodního dne archivů dny otevřených dveří. Pro veřejnost bude ve dnech 8., 9. a  10. června v budově archivu v ulici Leoše Janáčka připravena výstava historických dokumentů a zajímavostí z archivních sbírek. Výstava bude přístupna 9:00-17:00. Zájemci se mohou rovněž účastnit komentované prohlídky archivních prostor, které jinak nejsou běžně veřejnosti přístupné. Prohlídky začínají v tyto dny vždy v 10:00, 12:00, 14:00 a 16:00 hodin.

Více informací zde.