Sidebar

4
říj, st
37 Aktuality

ČESTNÝ DOKTORÁT PROFESORU KOHÁKOVI 9. 3. 2017 v Ústí nad Labem

pdf Laudatio PhDr. Martina Šimsy, Ph.D. na prof. Erazima Koháka

ČESTNÝ DOKTORÁT PROFESORU ARNASONOVI (IS) 23. 11. 2013 v Ústí nad Labem

pdf Laudatio RNDr. et Mgr. Milana Kreuzziegera na prof. Dr. Johanna Pállu Arnasona

ČESTNÝ DOKTORÁT PROFESORU SEARLOVI (USA) 8. 6. 2012 v Ústí nad Labem

pdf Laudatio Doc. Ing. Aleše Havlíčka, Ph.D. na prof. Johna Rogerse Searla

ČESTNÝ DOKTORÁT PROFESORU HEJDÁNKOVI 8. 12. 2010 V PÍSKU

pdf Laudatio PhDr. Martina Šimsy, Ph.D. na prof. Ladislava Hejdánka

UDĚLENÍ ČESTNÝCH DOKTORÁTŮ HONORIS CAUSA 11. 11. 2009

Laudatio Doc. PhDr. Michaely Hrubé, Ph.D. na Prof. PhDr. Lenku Bobkovou, CSc.
Projev Lenky Bobkové

Laudatio Mgr. Daniela Kroupy, Ph.D. na Prof. RNDr. Petra Vopěnku, DrSc.
Projev Petra Vopěnky

Lenka BobkováPetr Vopěnka

----------------------------------------------- ---------------------------------------- - ------------------- - - - - - ------------ - - - ----------------- - - ----------------------------- - - ---------------------