Sidebar

22
bře,
32 Aktuality

Profesor John Searle, jeden z nejvýznamnějších filozofů dneška, přednášel pro studenty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně i širokou veřejnost.

Dne 20. 2. 2019 proběhla v Galerii Docendo Disco v 2. patře Filozofické fakulty UJEP vernisáž výstavy Štěstí. Ta bude na stejném místě k vidění do konce března 2019.

Dne 30. 1. 2019 otevřela Filozofická fakulta UJEP své dveře uchazečům o studium. Kromě klasického představení fakulty, nabídla také program s názvem Vysokoškolákem na zkoušku. Na FF UJEP dorazilo kolem 200 návštěvníků.

Při příležitosti 50. výročí sebeupálení Jana Palacha si Filozofická fakulta UJEP spolu s Fakultou umění a designu UJEP připomněla jeho odkaz a vliv na společenské události od roku 1969 po současnost.

Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem oznamuje, že 15. 1. 2019 náhle zemřel docent katedry politologie a filozofie doc. PhDr. Rudolf Kučera, CSc.

Kurz celofakultní PVK - Cyklus odborných přednášek (FF1/V001) je zdarma přístupný široké veřejnosti. Probíhá každou středu v průběhu semestru od 15:00 v přednáškové místnosti A 306.

Ve dnech 17.-21. 12. 2018 se uskutečnil 1. ročník Filmového festivalu na Filozofické fakultě. Promítáno bylo 25 filmů z festivalu Jeden svět a za celý týden dorazila zhruba stovka návštěvníků.

V úterý 18. prosince uplynulo sedm let od smrti Václava Havla. Tato mimořádná osobnost byla připomenuta v 16 hodin u lavičky Václava Havla před Filozofickou fakultou UJEP v univerzitním kampusu.

Dne 13. prosince 2018 proběhla tradiční vánoční přednáška profesora Jana Royta o Narození Krista ve výtvarném umění – Gloria in excelsis Deo.

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Akademický senát FF UJEP

Přehled přednášek

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer