Sidebar

2
čec, čt
33 Aktuality

Dne 17. června proběhlo zasedání Akademického senátu FF UJEP, na kterém byl schválen inovovaný Organizační řád FF. Nejvýraznější změny spočívají v reorganizaci resortů jednotlivých proděkanů, které jsou více v souladu se strukturou vedení univerzity.

Zabudnuté dedičstvo oslobodenia. Deti amerických a sovietskych vojakov v povojnovom Československu. Hľadáme pamätníkov narodených zo vzťahov miestnych žien a amerických alebo sovietskych vojakov v povojnovom Československu!

V týdnu od 8. do 12. května 2020 se sešlo 12 komisí, aby posoudilo obhajoby 91 závěrečných prací. Představit své práce se na FF UJEP dostavilo 58 studentek a 33 studentů. Úspěšně jich obhájilo 83, z toho 38 jich bylo hodnoceno výborně.

Během „COVIDové“ krize dala Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně studentům či studentkám, kteří se vlivem nepředvídatelných skutečností dostali do tíživé finanční situace, možnost požádat o mimořádné stipendium.

V termínu od 25. května do 31. května 2020 proběhla jako každý rok Odborná praxe A, která je určena pro obory Kulturní historie a Dokumentace památek v prezenční i kombinované formě. Praxe se odehrávala v okolí Opárna.

Na výročí nezapomínáme. Katedra historie Filozofické fakulty UJEP připravuje u příležitosti 75. výročí konce 2. světové války výstavu Zklamání, strach a naděje: Život v Ústeckém kraji v letech 1938–1946. Měla být představena začátkem května...

Ladislav Hejdánek (1927-2020). Zasvětil svůj život filosofii, jíž rozuměl po vzoru svého učitele, Emanuela Rádla, jako lásce k pravdě. Láska k pravdě v jeho pojetí byla kritickým přezkoumáváním myšlení filosofického, vědeckého i běžného občanského a lidského.

Podobně jako mnoho dalších je i výstava Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, „Děti nepřítele? – Kinder des Feindes?“, která se aktuálně nachází v německém Augsburgu, kvůli výjimečnému stavu veřejnosti nepřístupná.

Úmyslně zneužívám název knihy G. G. Márqueze, mimořádně krásného díla o lásce v čase nemoci, jako metafory pro mou reflexi života v Poznani za času koronaviru. Přijel jsem do Poznaně prvního března, na vysněnou a několik měsíců domlouvanou dlouhodobou stáž.