Sidebar

5
čen,
31 Aktuality

V termínu od 25. května do 31. května 2020 proběhla jako každý rok Odborná praxe A, která je určena pro obory Kulturní historie a Dokumentace památek v prezenční i kombinované formě. Praxe se odehrávala v okolí Opárna.

Na výročí nezapomínáme. Katedra historie Filozofické fakulty UJEP připravuje u příležitosti 75. výročí konce 2. světové války výstavu Zklamání, strach a naděje: Život v Ústeckém kraji v letech 1938–1946. Měla být představena začátkem května...

Ladislav Hejdánek (1927-2020). Zasvětil svůj život filosofii, jíž rozuměl po vzoru svého učitele, Emanuela Rádla, jako lásce k pravdě. Láska k pravdě v jeho pojetí byla kritickým přezkoumáváním myšlení filosofického, vědeckého i běžného občanského a lidského.

Podobně jako mnoho dalších je i výstava Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, „Děti nepřítele? – Kinder des Feindes?“, která se aktuálně nachází v německém Augsburgu, kvůli výjimečnému stavu veřejnosti nepřístupná.

Úmyslně zneužívám název knihy G. G. Márqueze, mimořádně krásného díla o lásce v čase nemoci, jako metafory pro mou reflexi života v Poznani za času koronaviru. Přijel jsem do Poznaně prvního března, na vysněnou a několik měsíců domlouvanou dlouhodobou stáž.

V prvních měsících letošního roku 2020 mělo Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví možnost pracovat na tvorbě 3D modelu lebky, která patřila Magdaleně Fictumové z Kolovrat a její stáří se datuje do 2. pol. 16. století.

Budoucím doktorandům a doktorandkám se tak vedle kvalitního vedení zkušenými školiteli a školitelkami nabízí možnost zapojit se do mezinárodních vzdělávacích a výzkumných projektů, které jsou realizovány ve spolupráci s dalšími univerzitami.

V těchto dnech se evropskými univerzitami možná rychleji než koronavirus šíří výzva určená nejvyšším představitelům EU a prostřednictvím Evropské rady i předsedům národních vlád. Tato výzva nabádá k solidaritě.

Dr. Kroupa hovoří v Glose: Rouška není náhubek – o selhání vlády musíme mluvit nahlas v pořadu Záhady Josefa Klímy. Filozof, vysokoškolský pedagog a bývalý politik nabádá, abychom se dívali, jak se vláda chová. A přestože máme roušky na ústech, neměli bychom přestat veřejně říkat to, co vidíme.

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Přehled přednášek

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer