Sidebar

24
bře,
39 Aktuality

V úterý 7. 3. 2023 se na půdě Filozofické fakulty UJEP uskutečnil workshop s názvem „Cenzura, autocenzura, sociální regulace ve vědě“, který vedl dr. Michael Wögerbauer z ÚCL AV ČR Praha. Přítomným nejprve podal teoretický úvod do dané problematiky – účastníci workshopu tak během přednášky zjistili například to, jaké druhy cenzury rozlišujeme, nebo kam historie (auto)cenzury sahá.

Severozápad Čech není jen krajem uhlí a chemie. Do jeho proměny je třeba zapojit širší spektrum oborů, a především místní angažované a tvůrčí obyvatele, shodli se na setkání náměstek ústeckého hejtmana Jiří Řehák, nově zvolený rektor UJEP Jaroslav Koutský, děkanky dvou fakult Michaela Hrubá a Zdena Kolečková a zástupci sítě Kreativní.uk.

V pátek 17. února 2023 proběhlo slavnostní předávání certifikátů o absolvování kurzu Deutsch Lehren Lernen (DLL). Kurz probíhá na katedře germanistiky, která na jeho realizaci dlouhodobě spolupracuje s Goethe-Institutem v Praze. Letos získalo certifikát celkem 11 studentů. Na další podrobnosti ohledně kurzu a jeho průběhu jsme se zeptali odborné asistentky katedry germanistiky, Mgr. Andrey Frydrychové, která je jednou z tutorek tohoto kurzu.

Nedávno vyšla nová kolektivní monografie, která mapuje antické kamenictví na území dnešní Itálie. Kniha vychází z poznatků tříletého archeologického výzkumu, který probíhal v rámci studentské grantové soutěže na UJEP.

Ve čtvrtek 9. února přivítala Filozofická fakulta UJEP nové zájemce o studium. Po covidové pauze si uchazeči mohli letos projít „fildu“ naživo. Tuto možnost využilo okolo 200 návštěvníků. Kromě informací o studiu na ně čekal doprovodný program a mohli si poslechnout i některé přednášky našich akademiků.

V roce 2022 uplynulo 100 let od narození německého spisovatele a básníka Franze Fühmanna. Rodáka z Rokytnice nad Jizerou, který během svého života platil za politicky angažovaného umělce, přičemž se tohoto označení jen těžko zbavoval. Jeho tvorba však má čtenáři rozhodně co nabídnout. Vedle děl, která zrcadlí prvky komunismu či socialismu, nalezneme i taková, ve kterých si Franz Fühmann své životní omyly uvědomuje, a naopak se snaží o apolitizaci – pozdější tvorba je tak zejména jeho osobním prozřením.

Vedení Filozofické fakulty UJEP se rozhodlo zřídit novou pozici proděkana pro doktorské studium. Na post proděkana pro doktorské studium byl dne 3. 1. 2023 jmenován doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D. Hlavní náplní nového proděkana bude agenda související se zajištěním a podporou doktorských studijních programů a zejména příprava na dopady reformy doktorského studia, kterou plánuje MŠMT a která se dotkne především financování doktorandů a doktorandek.

Na alarmující postavení Filozofických fakult v rámci odměňování akademických pracovníků upozorňují děkani fakult velmi intenzivně od podzimu loňského roku. V úterý 10. 1. se konala schůzka ministra školství Vladimíra Balaše se zástupci Asociace děkanů filozofických fakult.

Na konci roku 2022 udělila prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. celkem sedm ocenění během slavnostního předávání Cen děkanky Filozofické fakulty UJEP. Oceněni byli vedle akademických pracovníků také tři studenti za příkladnou osobní angažovanost a šíření dobrého jména fakulty.

Přehled přednášek LS 2022/2023

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Studijní brožura

E-learning Moodle

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer