Sidebar

4
pro, ne
26 Aktuality

Ve středu 26. října 2022 proběhl v budově Muzea města Ústí nad Labem workshop projektu TAČR: Databáze starých lomů a dobývek na území NP České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce. Řešiteli projektu jsou Muzeum města Ústí nad Labem, p.o. a Filozofický fakulta UJEP v Ústí nad Labem. Projektovým partnerem je Správa NP České Švýcarsko. Projekt je zaměřen na identifikaci, inventarizaci a dokumentaci staré těžební a hornické činnosti na území Národního parku a CHKO Labské pískovce.

Ve středu 23. 11. 2022 proběhla na Filozofické fakultě UJEP přednáška a následná diskuze s názvem „Hlas Ukrajinců: Zkušenosti a problémy uprchlíků ve vzdělávání, bydlení, na trhu práce a v duševní zdraví". Jejím hostem byl Daniel Prokop, člen Národní ekonomické rady vlády a zakladatel výzkumné organizace PAQ Research.

Mezinárodní den studenstva a Den boje za svobodu a demokracii si studenti a vedení Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem připomněli uctěním památky na místech paměti v Kampusu UJEP a v Městských sadech v Ústí nad Labem.

Do univerzitního kampusu na konci září zavítali historičky a historikové z celé České republiky. Uskutečnil se zde již 12. sjezd českých historiků, tradiční Profesní setkání historiček a historiků ČR, který se koná každých pět let. Setkání zorganizovala Filozofická fakulta UJEP ve spolupráci se Sdružením historiků ČR – Historickým klubem 1872. Letošní ročník se tak poprvé uskutečnil v Ústí nad Labem.

Katedra filozofie a humanitních studií uspořádala týdenní exkurzi do Říma. Exkurze se uskutečnila v týdnu od 31. října do 7. listopadu a byla určena pro studenty, kteří se v rámci svých oborů zaměřují na problematiku antické kultury a její roli ve vývoji evropské civilizace. Program zahrnul prohlídku prestižních římských muzeí shromažďujících sbírky evropského výtvarného umění a návštěvu historických památek, zejména památek antického starověku.

8. listopadu 2022 zemřel ve věku nedožitých 75 let český filosof, překladatel, teoretik umění, pedagog a nakladatel Petr Rezek.

Informace o přednášce prof. Anny Hogenové na PF UJEP, o níž byla celá akademická obec informována hromadným emailem, nás na filozofické fakultě poněkud zaskočila a rádi bychom touto cestou zveřejnili důvody proč na naší fakultu paní profesorku nezveme.

V pondělí 1. listopadu 2022 se uskutečnila slavnostní vernisáž výstavy „Veduty Jana Antonína Venuta z regionu severozápadních Čech“. Výstava je k vidění ve Vědecké části Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem do konce listopadu. Na přípravě výstavy se podílela katedra archivnictví a pomocných věd historických Filozofické fakulty UJEP.

Ve dnech 21.–23. 10. 2022 se v univerzitním rekreačním středisku na Bukovině v Českém ráji sešli doktorandi a doktorandky katedry historie. Na programu měli problematiku hodnocení výzkumných výsledků podle Metodiky 2017+, a to zejména s ohledem na typy výsledků, které jsou obvyklé v historických vědách.

Přehled přednášek ZS 2022/2023

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Studijní brožura

E-learning Moodle

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer