Sidebar

26
úno, st
26 Aktuality

Na FF UJEP se 19. 02. 2020 uskutečnil v rámci celofakultního PVK inspirativní blok přednášek reflektujících zkušenosti studentů ze zahraničních výjezdů v rámci programu Erasmus+.

Již po třinácté se konal ples Filozofické fakulty. Tentokráte proběhl ve znamení hudby a doby skupiny The Beatles. Ples doprovázela řada novot. 15. února se plesající poprvé sešli v prostorách Clarion Congress Hotelu Ústí nad Labem****.

Erazim Kohák se narodil v roce 1933 v Praze Miloslavu a Zdislavě Kohákovým. Jeho otec byl sekretářem akademické Ymky, národní socialista, za války aktivní v odbojové skupině PVVZ, maminka byla učitelkou, rovněž činnou v Ymce a v odboji.

Po úspěšné premiéře v Muzeu města Ústí nad Labem putovala mezinárodní výstava „Děti nepřítele? – Kinder des Feindes?“ na svoji další zastávku do Augsburgu v Německu.

Dne 29. ledna 2020 otevřela Filozofická fakulta UJEP, stejně jako celá Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, své dveře i prostory uchazečům o studium a zvědavcům z řad široké veřejnosti. Fakulta si připravila ochutnávky některých přednášek místních akademiků.

Dne 18. prosince 2019 ve 14:30 h proběhla ve foyer Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vernisáž výstavy „Diplomacie mezi Prahou a Berlínem – dvojí začátek 1918/1993“.

Dne 18. prosince 2019 proběhla před Lavičkou Václava Havla, která je umístěna před filozofickou fakultou v Kampusu UJEP, tradiční vzpomínková akce k osobnosti a odkazu prvního českého prezidenta Václava Havla.

Dne 12. 12. 2019 byli při slavnostním ceremoniálu oceněni cenami rektora či stipendii tito členové akademické obce filozofické fakulty.

V úterý 10. 12. 2019 děkanka filozofické fakulty udělila ceny, kterými poděkovala za mimořádné pedagogické, vědecké a studijní výsledky kolegů a kolegyň z řad akademických pracovníků i studentů fakulty.

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Přehled přednášek

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer