Sidebar

20
říj, po
42 Aktuality

Dne 2. 10. 2019 v Císařském sále Muzea města Ústí n. L. proběhla slavnostní inaugurace děkanky FF UJEP. Při slavnostním obřadu, který vedl předseda AS FF dr. Zábranský, děkanka převzala z rukou prorektorky UJEP dr. A. Chvátalové jmenovací dekret a fakultní insignie.

V pátek 4. října proběhla v Galerii Docendo Disco vernisáž výstavy „Krajiny“ absolventky Ateliéru skla Fakulty umění a designu UJEP Jarmily Maturové. Výstavu bude možné ve druhém patře budovy B navštívit do 11. listopadu 2019.

Ve čtvrtek 3. 10. se zaměstnanci Centra dokumentace a digitalizace kulturního dědictví KHI FF UJEP zúčastnili veletrhu Techdays 2019 v areálu výstaviště v Litoměřicích.

Muzeum města Ústí n. L. přivítalo výstavu „Děti nepřítele? – Kinder des Feindes?“. Vernisáž se uskutečnila 1. 10. 2019 a ukázala jeden z výsledků několikaleté práce mezinár. projektu Children Born of War: Past, Present and Future, na kterém se podílí FF jako jediný zástupce z ČR.

V úterý 1. 10. proběhla na FF první z akcí zaměřených na reflexi současné klimatické situace a aktuálního dění okolo ní. Na eko-startu zazněla přednáška M. Kolenatého z FŽP o vývoji environmentálních hnutí, proběhla diskuse o úloze filosofie v době klimatické krize.

Pod odborným dohledem zkušených tesařů z Tesařství Čenda pomáhali pracovníci Centra za použití historických nástrojů a technologie tesat trámy, které budou použity při opravě historického krovu v radničním domu Kalich.

Ve dnech 18. – 20. září, tedy těsně před začátkem nového akademického roku, uspořádala Katedra politologie a filozofie 2. ročník Letní školy humanitních studií. Tento neformální start semestru byl určen především nově nastoupivším studentům a studentkám.

V sobotu 14. 9. si město Ústí nad Labem připomnělo 770 let od první písemné zmínky o Ústí nad Labem jako městě ("civitatem in Huzc iuxta Albeam"), která je zanesena v listině vydané Václavem I. dne 7. února 1249.

Ve dnech 29. a 30. 8. 2019 pořádala KPF spolu s Centrem občanského vzdělávání COV.UL první ročník Letního setkání učitelů občanské výchovy a společenských věd s názvem 2019 – Zrazení snu? Aneb třicet let české demokracie a výchova k ní.

Přehled přednášek

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer