Sidebar

20
srp, po
23 Aktuality

V drážďanském Rezidenčním zámku se ve spolupráci s ústeckou univerzitou uskutečnil první z řady workshopů na zpracování výstavních expozic.

Ve dnech 19. – 22. 6. 2018 proběhla v Rožmberku nad Vltavou 17. specializovaná konference stavebněhistorického průzkumu, na které se podílela Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a její Centrum dokumentace a digitalizace kulturního dědictví.

Dne 28. 6. 2018 úspěšně zakončilo své dosavadní studium na filozofické fakultě 64 studentů bakalářských a 57 studentů navazujících magisterských oborů.

Pod patronací České platónské společnosti proběhlo 25. - 27. června 2018 tradiční výjezdní čtení Platónových dialogů. Letos byly na programu dialogy Kritón a Minós, které budou i tématem podzimního platónského symposia v Praze ve vile Lanna.

Mezi 53 jmenovanými profesory a profesorkami byla 25. 6. 2018 v pražském Karolinu i prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D., děkanka naší filozofické fakulty. Michaela Hrubá se stala profesorkou v oboru České a československé dějiny.

Ve čtvrtek 21. 6. 2018 se v sále Filozofické fakulty UJEP uskutečnila přednáška vzácného hosta, profesora Albrechta Classena z Univerzity of Arizona, na téma The Quest of Meaning in the Middle Ages as a Catalist for us Today.