Sidebar

16
pro, po
34 Aktuality

Ve dnech 5. – 6. prosince 2019 se uskutečnila exkurze studentů a doktorandů katedry historie Filozofické fakulty UJEP do Durynska, konkrétně navštívili města Erfurt a Weimar. Podpořena byla z univerzitního programu IP mobility.

Ve středu 4. prosince 2019 se na naší fakultě konal Slovenský večer. Navštívili nás hosté z Univerzity Konštantína filozofa v Nitre, z Prešovské univerzity v Prešove či z Univerzity Komenského v Bratislave. Čilý debatní ruch nad tématy soužití a vztahů Čechů a Slováků...

Ve dnech 27.–28. listopadu 2019 se v prostorách Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem uskutečnil první ročník studentské a doktorandské konference Pars academia 2019: Svoboda v kontextu střední Evropy. Metody výzkumu a jejich aplikace.

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal ve čtvrtek dne 28. listopadu 2019 na návrhy vědeckých a uměleckých rad vysokých škol jmenovací dekrety nových profesorů vysokých škol. Mezi jmenovanými je také prof. PhDr. Martin Holý, Ph.D.

Dne 29. 11. 2019 udělila děkanka fakulty prof. M. Hrubá titul fakultní škola gymnáziu v Žatci. Stalo se tak při slavnostním ceremoniálu u příležitosti výročí této školy. Společně s ředitelem školy PaedDr. M. Řebíčkem a starostkou města Žatce Z. Hamouzovou paní děkanka pokřtila též výroční almanach školy.

Studenti KPF se ve dnech 19. – 25. 11. 2019 zúčastnili exkurze do Athén v doprovodu svých učitelů V. Konrádové, B. Řebíkové a J. Mourala. Plán exkurze zahrnoval návštěvu athénských muzeí zaměřených na antický starověk a návštěvu archeologických památek spjatých s životem athénské polis.

Ve dnech 25. - 26. 11. 2019 se na FF Univerzity Hradec Králové konalo zasedání Asociace děkanů filozofických fakult ČR. Na programu jednání byla zejména problematika vzdělávání učitelů na nepedagogických fakultách a další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Ve dnech 18. až 22. listopadu proběhly na Filozofické fakultě UJEP dílčí volby do „velkého“ Akademického senátu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně pro volební období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2022.

K oslavám výročí 30 let od sametové revoluce se NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem ve spolupráci s Filozofickou fakultou UJEP připojili výstavou, která mapuje přístup k péči o památky před a po roce 1989.

Přehled přednášek

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer