Sidebar

18
říj, po
46 Aktuality

Katedra germanistiky (KGER) Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem pořádá ve spolupráci s globale° v Brémách a Collegiem Bohemicem ve středu 20. října 2021 od 16:00 h v prostorách volného výběru Vědecké knihovny UJEP česko-německé autorské dvojčtení.

KGER FF UJEP nabízí v průběhu ZS 2021 unikátní sérii přednášek (ONLINE), na kterých participuje řada renomovaných literárních vědců z několika evropských univerzit (Bayreuth, Lipsko, Poznań,Toulouse, Wrocław). Společným jmenovatelem jsou „aktuální otázky“ germanistické literární vědy, což ale neznamená, že se jedná o problematiku čistě teoretickou.

Jaké jsou důsledky pandemie Covid-19 v česko-německém pohraničí? Tuto otázku jsme položili odborníkům na pohraniční oblasti, Lukáši Novotnému z FF UJEP a Patricku Reitingerovi z Univerzity Bamberg. Poznatky z jejich výzkumů jsou důležité pro rozvoj česko-německé přeshraniční spolupráce.

Inter arma silent Musae, ve válce Múzy mlčí – anebo právě naopak? Habilitační práce Jany Hrdličkové Zweiter Weltkrieg und Shoah in der deutschsprachigen hermetischen Lyrik nach 1945 dokazuje, že skutečně právě naopak. A to se zabývá jen jedním lyrickým žánrem, tak zvanou hermetickou poezií. Poezií, která dodnes vyvolává negativní emoce, předsudky, ba opovržení.

Děkanka fakulty prof. M. Hrubá v průběhu roku 2021 zastupovala Asociaci děkanů filozofických fakult na jednání s MŠMT o přípravě reformy vzdělávání budoucích učitelů, která by měla v rámci Strategie 2030+ navázat na zavedení rámcových vzdělávacích programů pro učitele, které byly zavedeny před několika lety.

Obsáhlá antologie Překročit hranice / Grenzen überschreiten, kterou v září roku 2020 vydalo Činoherní studio, se umístila na třetím místě v kategorii Krásná literatura v respektované soutěži Nejkrásnější české knihy roku 2020. Tu každý rok vyhlašuje Památník národního písemnictví. Na grafické podobě knihy pracoval ústecký kolektiv Monsters.

Ač evropský projekt CHIBOW (Children Born of War), na kterém se podílela Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, oficiálně skončil již před dvěma lety, na jeho hlavní výstup jsme si museli počkat až do konce minulého měsíce. Kolektivní monografie s titulem „Children Born of War: Past, Present and Future“ vyšla v předním britském vydavatelství Routledge.

Filozofická fakulta byla založena v roce 2006 z Ústavu humanitních studií, který vznikl během transformace Pedagogické fakulty UJEP v roce 2005. V rámci ústavu se osamostatnila pouze tehdejší katedra historie, do projektu fakulty se pak zapojila ještě katedra germanistiky a vznikla nová katedra politologie a filozofie.

V pátek 27. srpna přijel na soukromou návštěvu v závěru svého třídenního pobytu v Česku německý spolkový prezident Frank-Walter Steinmeier s chotí Elke Büdenbenderovou. Prohlédli si v ústeckém muzeu připravovanou expozici Naši Němci.

Přehled přednášek

Studijní brožura

E-learning Moodle

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer