Sidebar

30
lis, po
18 Aktuality

Na „online“ půdě ústecké katedry germanistiky se setkalo a debatovalo 16 doktorandů a doktorandek z Česka, Slovenska a Polska, kteří se navíc zúčastnili tří vědeckých workshopů vedených renomovanými německými odbornicemi.

Jako každým rokem, i letos se uskutečnilo tradiční listopadové platónské symposium, které již od roku 1997 spolupořádá Česká platónská společnost. Podobně jako řada letošních akcí se i symposium muselo kvůli koronavirové situaci přesunout do virtuálního prostoru.

„Volby do Evropského parlamentu v Česku v roce 2019: stále ještě druhořadé volby?“ je nová kniha ústeckých politologů Jakuba Charváta a Pavla Maškarince, která vyšla v září 2020. Kniha se vrací k loňským evropským volbám, které analyzuje z různých perspektiv.

I věda se hodnotí. Věděli jste, že vysoké školy posílají výběr svých nejlepších výsledků k hodnocení do rady pro výzkum, vědu a inovace, poradního orgánu vlády ČR? A děje se tak už po tři roky. Také filozofická fakulta stojí o srovnání svých vědeckých výsledků v mezinárodní konkurenci a nevede si vůbec špatně.

V horkých prázdninových dnech spatřila světlo světa publikace Metodika efektivního terénního průzkumu a dokumentace historických staveb autorského kolektivu projektu NAKI FF UJEP a NPÚ – územního odborného pracoviště v Ústí nad Labem.

Na ústecké univerzitě proběhl mezinárodní seminář o česko-německých interkulturních dialozích v české moderní komiksové tvorbě.

Ve čtvrtek 10. září 2020 proběhl v rámci slavnostního zahájení 49. sezóny Činoherního studia křest knihy „Překročit hranice“ / „Grenzen überschreiten“, která je dvoujazyčnou antologií textů devíti současných německých divadelních her a jejich českých překladů.

Během léta se uskutečnilo další z řady pravidelných setkání nad texty Platónových dialogů. Filosofické léto se přihlásilo již tradičním čtením jednoho z platónských dialogů, tentokrát to byl dialog Lachés, který bude zároveň tématem listopadového platónského symposia.

Tradičně by se měl Den vědy a umění UJEP uskutečnit během května. Letošní rok ale přinesl mnoho změn pozitivních i negativních. To, že jsme se nemohli setkat na Kostelním náměstí před OC Fórum se všemi příznivci univerzity a vědy samotné, ovšem nezabránilo organizátorům akce uspořádat alespoň digitální verzi.

Přehled přednášek

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer