Sidebar

25
kvě, so
40 Aktuality

Ve dnech 7. - 11. 5. 2019 se uskutečnila odborná exkurze studentů KHI do Krakova. V rámci exkurze měli studenti možnost navštívit III. oddělení Národní archivu v Krakově/Archiwum Narodowe v Krakówie.

Cílem předmětu je zprostředkovat studentům prostřednictvím cyklu odborných přednášek metodologické postupy, aktuální problémy a nejnovější zjištění oboru.

Katedra historie FF UJEP gratuluje studentu oboru Dokumentace památek Jaroslavu Vyčichlovi k udělení prestižního ocenění.

V souvislosti s oslavami 800 let města Litoměřic se Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví zapojilo do unikátního projektu obnovy historického krovu domu Kalich tradičními technologiemi.

Vyučující KHI FF UJEP, Petr Karlíček, byl pozván kolegy z Historického ústavu Slovenské akademie věd v Bratislavě, aby zde prezentoval svou knihu Napínavá doba.

Na Filozofické fakultě UJEP ještě i letos doznívá významné výročí, které celá naše republika oslavovala v minulém roce – 100 let od založení Československa.

Dne 4. 4. 2019 proběhla v Ostrově nad Ohří konference na téma Metody a výstupy dokumentace památek, kterou pořádala FF UJEP společně se Spolkem pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska a s Městskou knihovnou Ostrov.

Dne 9. 4. 2019 byla nejen katedra historie Filozofické fakulty UJEP svědkem významné události. Se svou přednáškou zde vystoupil známý a renomovaný francouzský politolog a historik, profesor Jacques Rupnik.

Dne 5. března byla v SOA Litoměřice pokřtěna nová kniha dr. Tomáše Veličky, odborného asistenta katedry historie FF UJEP, s názvem Sepsání – užívání – uchovávání. Panovnické listiny v životě českých královských měst ve středověku.

Fakulta roku 2019

Hlasujte

Přehled přednášek

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Portál IS/STAG

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer