Sidebar

18
říj, po
46 Aktuality

Obecné informace

Studenti svou prací a chováním reprezentují FF UJEP, budou proto dbát pokynů vedení cvičného zařízení a mentora. Budou dodržovat vnitřní řád zařízení a pravidla bezpečnosti práce, se kterými jsou povinni se seznámit. Budou dodržovat povinnost mlčenlivosti a ochrany osobních údajů.

Vážení studenti a mentoři, pedagogické praxe na FF UJEP probíhají dle Metodiky pedagogických praxí. V sekci formuláře naleznete obecné dokumenty platné pro KFHS, KGER a KHI, níže jsou poté k dispozici pokyny oborových didaktiků a oborově oddělené materiály.

Pokud student absolvuje pedagogickou praxi na KFHS, KGER a KHI, využívá formuláře a dokumentaci uvedenou na těchto webových stránkách a drží se pokynů oborových didaktiků a CODP. 

Dokumenty i formuláře stáhněte a uložte do zařízení, poté vyplňujte, dohody o provedení práce otevřete v zařízení v programu Adobe Acrobat.

Jakákoli pedagogická praxe, která není předem domluvená s oborovým didaktikem, nebude uznána.

Dohoda o realizaci praxe a Dohoda o provedení práce musí být doručena na Sekretariát KFHS před nástupem na praxi. 

Formuláře

Termíny praxí: viz harmonogram FF UJEP

Seznam fakultních a spolupracujících škol (PDF)

Katedra filozofie a humanitních studií

Akademický rok 2021/2022

ZIMNÍ SEMESTR

Souvislá pedagogická praxe II KPF/SPP2

pokyny pro studenty:

 • Informace o praxi (PDF)
 • Odkaz na portfolio v moodlu (webový odkaz)

pokyny pro mentory:

 • Informace o praxi (PDF)
 • Hodnocení praxe (DOCX)

Průběžná pedagogická praxe – KFHS/P418

pokyny pro studenty:

 • Informace o praxi (PDF)
 • Odkaz na portfolio v moodlu (webový odkaz)

pokyny pro mentory:

 • Informace o praxi (PDF)
 • Hodnocení praxe (DOCX)

LETNÍ SEMESTR

Souvislá pedagogická praxe na ZŠ – KFHS/P419

pokyny pro studenty:

 • Informace o praxi (PDF)
 • Odkaz na portfolio v moodlu (webový odkaz)

pokyny pro mentory:

 • Informace o praxi (PDF)
 • Hodnocení praxe (DOCX)

Katedra germanistiky

Akademický rok 2021/22

ZIMNÍ SEMESTR

Souvislá pedagogická praxe II – KGER/2SPP2; KGER/SPP2; KGER/KSPP2

pokyny pro studenty:

 • Informace o praxi (PDF)
 • odkaz na portfolio v moodlu (webový odkaz)

pokyny pro mentory:

 • Informace o praxi (PDF)
 • Hodnocení praxe (DOCX)

Průběžná pedagogická praxe – KGER/PPP; KGER/PPPS; KGER/KPPP

pokyny pro studenty:

 • Informace o praxi (PDF)
 • odkaz na portfolio v moodlu (webový odkaz)

pokyny pro mentory:

 • Informace o praxi (PDF)
 • Hodnocení praxe (DOCX)

LETNÍ SEMESTR

Souvislá pedagogická praxe na ZŠ – KGER/SPPZ; KGER/SPPZS; KGER/SPPZS; KGER/KSPPZ

pokyny pro studenty:

 • Informace o praxi (PDF)
 • Odkaz na portfolio v moodlu (webový odkaz)

pokyny pro mentory:

 • Informace o praxi (PDF)
 • Hodnocení praxe (DOCX)

Katedra historie

Akademický rok 2021/22

ZIMNÍ SEMESTR

Souvislá pedagogická praxe II

pokyny pro studenty:

 • Informace o praxi (PDF)
 • Odkaz na portfolio v moodlu (webový odkaz)

pokyny pro mentory:

 • Informace o praxi (PDF)
 • Hodnocení praxe (DOCX)

Průběžná pedagogická praxe

pokyny pro studenty:

 • Informace o praxi (PDF)
 • Odkaz na portfolio v moodlu (webový odkaz)

pokyny pro mentory:

 • Informace o praxi (PDF)
 • Hodnocení praxe (DOCX)

LETNÍ SEMESTR

Souvislá pedagogická praxe na ZŠ

pokyny pro studenty:

 • Informace o praxi (PDF)
 • Odkaz na portfolio v moodlu (webový odkaz)

pokyny pro mentory:

 • Informace o praxi (PDF)
 • Hodnocení praxe (DOCX)

Centrum oborových didaktik a praxí