Sidebar

28
bře, so
32 Aktuality

Město Chlumec nad Cidlinou ve spolupráci s Univerzitou Karlovou, Fakultou sociálních věd, Institutem komunikačních studií FSV UK, Institutem mezinárodních studií FSV UK a Klubem autorů literatury faktu vyhlašuje Chlumeckou literární cenu Jaroslava Golla pro r. 2020.

doc Informace

Vážené studentky, vážení studenti,
rádi bychom Vás upozornili na nově zařazený povinně volitelný kurz KHI/V048 - „Pátráme po reči iného (Školský historický prameň vo výuke dejepisu)“. Kurz, zařazený pouze v zimním semestru 2019/2020, vyučuje doc. PaedDr. Viliam Kratochvíl, PhD., který je významným odborníkem v oblasti didaktiky dějepisu. V současné době je docentem na Katedre všeobecných dejín Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, zároveň od května 2012 působí jako ředitel slovenského Státního pedagogického ústavu. Kurz je určen nejen pro studenty učitelství dějepisu, svým obsahem je vhodný i pro ostatní učitelské humanitně orientované obory na filozofické, pedagogické a přírodovědecké fakultě.