Sidebar

21
kvě, so
50 Aktuality

Vážené studentky, vážení studenti,

dovolujeme si Vás pozvat na přednášku prof. Albrechta Classena (University of Arizona) na téma Antisemitism in the Pre-Modern World.

Přednáška se uskuteční 30. 5. od 16:00 v místnosti A 219.

DPP-PRŮVODCE-brigádník

*nebojíš se mluvit před skupinkou lidí

*baví tě historie a nemáš problém naučit se text v ČJ (starší historie pevnosti Terezín-do r.1938)

*láká Tě opevnění a podzemní chodby pevnosti Terezín

*používáš AJ nebo NJ (výhodou ne podmínkou)

*chceš se spolupodílet na image vůči návštěvníkům a být při velkých akcí Terezína?

Přidej se k nám do našeho rodinného týmu

Nabízíme flexibilní sezonní práci květen-září (pracovní dny i víkendy, vše dle dohody)

Kontakt pro CV:

vendula.blahova@projekt-terezin.cz

Schválené:

A19154, A20206, F20117, A17173, A17024, P18158, A18015, A17024, A18081, P18117, A18192, A18192, A19197, A19187, A17091, A17196, A19198, A19111, A17036, A18020, A18095, A19082, P17847, A18043, A19185, A19041, A19150, A19026, A19212, A19223, A19068, A20153, A19196, A19149, A16002, A19134, A19038, A19145, A20395, A20152, A19156, A18203, A18207, P16555, A16228, P18158, F19316, A20457, A19230, F19317, A16027, A17236, A17035, A18268, A20464, A20516, A20163, A20166, A20158, A19195, A20461, A19141, A19194, A20162, A20154, A19104, A19022, A19261, A19098, A19006, A19018, A20524, P19542, P19058, A20466, A19186, P19541, A19102, A20150, A20465, P20620, A20048, P19543, A20053, F20066, A20162, A20565, A20190, A20087, P20618, A21110, A20455, P20778

Neschválené:

A18218, A17033, A17194

Pozn.: zadání si lze vyzvednout osobně v pracovní dny od 8:00-11:00; 12:00-15:00, jiný způsob předání lze domluvit individuálně na základě telefonické nebo e-mailové komunikace. Pokud se v seznamu někdo nenajde, nechť kontaktuje dr. Pátka.

Termíny zkoušek z Historiografie II. prof. Fukaly se budou konat od 12:00 - až do podvečerních hodin (informace se týká především pro KS). V případě překročení kapacity v počtu přihlášených je možné se dohodnout individuálně prostřednictvím e-mailu.

Každý letní semestr pořádá CDDKD pro své studenty odbornou stavebněhistorickou praxi. Praxe je určena pro studenty prvního a druhého ročníku bakalářského studia Dokumentace památek v prezenční i kombinované formě, zapsat si ji můžete pod kódy KHI/KBD26, KHI/PBD26, KHI/KBD45, KHI/PBD45. Tento rok bude praxe v termínu od 23. května do 1. června. Bližší informace budou zapsaným studentům zaslány na e-mail a zveřejněny budou na Facebooku a Instagramu Centra pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví.

V souvislosti s reakreditacemi studijních programů se mění studijní plány a zároveň i kódy jednotlivých předmětů. Kurzy z prvních ročníků dle staré akreditace již nebudou rozvrhovány (v případě programů dokumentace památek a archivní a spisové služby se to týká i kurzů z druhých ročníků). V případě, že jste v minulých letech úspěšně nezakončili některý z kurzů a máte zájem jej splnit, je třeba postupovat následujícím způsobem:

1) Zapíšete si náhradní kurz dle nové akreditace, který je ekvivalentem kurzu z vašeho studijního plánu, viz rozpis níže. Ten budete mít následně vizualizovaný i v rozvrhu.

2) Po jeho splnění vám vyučující zapíše do formuláře pro uznávání předmětů, že kurz pod původním kódem z vašeho studijního plánu uznává.

3) Vyplněný a vyučujícím podepsaný formulář odevzdáte na studijní oddělení a splnění kurzu vám bude zaznamenáno do STAGu.

4) V případě, že kurz nemá ekvivalent mezi novými nebo bude nově nasazen až ve vyšších ročnících, je nutné se individuálně domluvit s garantem kurzu.

KHI, KAPV - Nahrazování již nerozvrhovaných kurzů