Sidebar

28
led, so
27 Aktuality

Terezín - město změny hledá průvodce do svého týmu!

DPP – průvodce – brigádník

Hledáš flexibilní brigádu?

Nebojíš se mluvit před lidmi a zajímá tě historie pevnosti Terezín?

Láká tě provázet v podzemních chodbách?

Přidej se k nám do našeho rodinného týmu!

CO POŽADUJEME:

• Schopnost komunikace

• Zapamatovat si text v ČJ (starší historie pevnosti Terezín 1780–1938)

• Znalost AJ, NJ výhodou (ne podmínkou)

CO NABÍZÍME:

• Provázení v podzemních chodbách, po opevnění pevnosti, účast na akcích v průběhu roku

• Hrubá mzda 107 Kč/hodinu (300 h/rok)

• Flexibilní sezónní práce duben – září (pracovní dny i víkendy)

• Práce v rodinném prostředí

Své CV nám zašli na e-mail: vendula.blahova@projekt-terezin.cz

Vážené kolegyně a kolegové,
      byl vyhlášen nový ročník celostátní soutěže studentských vědeckých prací (CSVK) HISTORIE 2023. Soutěžní práce pro školní kolo je možné podávat do 27. 1. 2023. Práce se odevzdávají elektronicky na adresu vilem.zabransky@ujep.cz. Následně dne 1. 2. od 13.00 v učebně A 218 proběhnou prezentace přihlášených prací, přičemž dvě nejlepší postoupí do celostátního kola. Celostátní kolo se následně uskuteční formou konference 20. a 21. dubna na Ostravské univerzitě. Do soutěže se mohou přihlásit zájemci z řad studentů bakalářského či magisterského studijního programu. Přijímány jsou rovněž práce vycházející z kapitol obhájených BP nebo neobhájených DP, nikoliv však texty již publikované, resp. k vydání přijaté.
Soutěžní práce musí mít charakter vědecké studie a mohou mít rozsah maximálně 30 normostran (tj. 54 000 znaků celkem). Do rozsahu se jak hlavní text, tak poznámkový aparát. Soupis pramenů a literatury se do celkového počtu normostran nezapočítává, stejně jako přílohy ve formě tabulek, grafů, obrázků či edic textů. Práce musí být opatřena českým resumé v rozsahu 1 800 znaků. Detailní informace k soutěži jsou k dispozici v aktualitách KHI na webu FF.
Pokud pracujete na zajímavém tématu nebo jste úspěšně obhájili Bc. práci, neváhejte se tedy přihlásit. V případě jakýkoli dotazů jsem k dispozici.

S pozdravem,
Vilém Zábranský

Statuta soutěže

Státní závěrečné zkoušky na katedře historie se uskuteční 11. ledna 2023 (studenti PřF) a 7.- 8. února 2023 (studenti FF a PF).

Upozorňujeme studenty II. ročníku prezenční formy bakalářského studia jednooborové i dvouoborové Historie
a studenty I. a II. ročníku prezenční formy bakalářského studia Dokumentace památek a Kulturní historie, že v průběhu
letního semestru (konkrétně na počátku května 2023) budou plnit povinný předmět pětidenní souvislá historická exkurze.
Předmět je koncipován jako zahraniční exkurze, proto je nutné dopředu počítat s určitou finanční náročností. V minulých letech
se reálné náklady na jedno účastníka pohybovaly zhruba ve výši 4000 korun (ubytování+doprava). Proto s dostatečným
předstihem upozorňujeme studenty na nutnost připravit si včas finanční rezervu pro absolvování tohoto povinného předmětu.