Sidebar

25
kvě, so
40 Aktuality

Zítra 21.5.2019 se z důvodu konání obhajob neuskuteční konzultace doc. Veselého a do konce týdne tj. 24.5.2019 nebude přítomen na KHI z důvodu zahraniční služební cesty. Žádosti lze zanechat na sekretariátu KHI nebo v případě nutnosti řešit se zástupcem katedry dr. Pátkem v konzultačních hodinách.

Státní závěrečné zkoušky na KHI FF UJEP se uskuteční v termínu 10. - 14. 6. 2019. Termín se týká všech studentů kromě bakalářských dvoukombinací FF UJEP, kteří budou zkoušku skládat 20. 05. 2019. Detaily k červnovému termínu budou upřesněny příští týden. Audacem fortuna!