Sidebar

15
lis,
46 Aktuality

Katedra historie Filozofické fakulty UJEP Vás srdečně zve na seminář na téma VZESTUP A PÁD ISLÁMSKÉHO STÁTU očima válečného zpravodaje, který se uskuteční v rámci Specializačního kurzu PhDr. Anny Šerberové, CSc. ve spolupráci s Mgr. Vlastou Urbanovou, koordinátorkou programu jeden svět na školách organizace Člověk v tísni. Seminář se uskuteční v úterý 19. listopadu 2019 od 10 hodin v učebně A 103.

Hostem semináře bude novinář, válečný reportér,zahraniční zpravodaj ČT na Blízkém východě, nositel Ceny Ferdinanda Peroutky, autor knihy Za oponou války JAKUB SZÁNTÓ.

Součástí semináře bude film Jakuba Szántó „Vzestup a pád islámského státu“.

Vážení přátelé, 

chtěli bychom Vás jménem studentů katedry historie FF UJEP a studentského spolu Axon pozvat na další historický proseminář, který se bude konat dne 11. 12. 2019 od 18 hodin v restauraci Grill& Pub, tentokráte ve stylu divokých vikingských nájezdníků.

Připojte se k našemu divokému nájezdu, připijte s námi na věčnou slávu bohů, utkejte se se svými rivaly v lítém boji a vytvořme tak společně novou ságu, kterou si budou lidé vyprávět po generace.

schválená: A15045, A17024, F17151, F17150

Zadání si lze vyzvednout na sekretariátu KHI v době 8:00 - 15:00 (11:00 - 12:00 oběd).

Dovolujeme si Vás pozvat na vernisáž výstavy Třicet let (1989-2019), která proběhne od 17:00 ve foyer FF UJEP (Pasteurova 13). Výstavu bude možné si dále prohlédnout od 30. 10. 2019 do 30. 11. 2019.

Výstava přiblíží nejvýznamnější události přelomových let 1989-1990 v Československu i ve světě. Stranou nezůstane ani dění v tehdejším Severočeském kraji. Perzekuci, represi, ideologii, ale i každodennost, odpor, ekologii a revoluci.


Vážené kolegyně a kolegové, byl vyhlášen nový ročník celostátní soutěže studentských vědeckých prací (CSVK). Soutěžní práce pro školní kolo je možné podávat do 15. 1. 2020. Práce se odevzdávají elektronicky na adresu vilem.zabransky@ujep.cz a ve dvou tištěných kopiích dodaných na sekretariát Katedry historie FF UJEP. Následně proběhnou prezentace přihlášených prací, přičemž dvě nejlepší postoupí do celostátního kola. Celostátní kolo se uskuteční formou konference na konci dubna na půdě FF UK v Praze.
 
Do soutěže se mohou přihlásit zájemci z řad studentů bakalářského či magisterského oboru. Přijímány jsou rovněž práce vycházející z kapitol obhájených BP nebo neobhájených DP, nikoliv však texty již publikované, resp. k vydání přijaté.
 
Soutěžní práce mohou mít rozsah maximálně 30 normostran (tj. 54 000 znaků celkem). Započítá se de nich jak hlavní text, tak poznámkový aparát. Soupis pramenů a literatury se do celkového počtu normostran nezapočítává, stejně jako přílohy ve formě tabulek, grafů, obrázků či edic textů. Práce musí být opatřena českým resumé v rozsahu max. 1 800 znaků.

Vážené studentky, vážení studenti,
rádi bychom Vás upozornili na nově zařazený povinně volitelný kurz KHI/V048 - „Pátráme po reči iného (Školský historický prameň vo výuke dejepisu)“. Kurz, zařazený pouze v zimním semestru 2019/2020, vyučuje doc. PaedDr. Viliam Kratochvíl, PhD., který je významným odborníkem v oblasti didaktiky dějepisu. V současné době je docentem na Katedre všeobecných dejín Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, zároveň od května 2012 působí jako ředitel slovenského Státního pedagogického ústavu. Kurz je určen nejen pro studenty učitelství dějepisu, svým obsahem je vhodný i pro ostatní učitelské humanitně orientované obory na filozofické, pedagogické a přírodovědecké fakultě.