Sidebar

4
říj, st
30 Aktuality

V termínu 6. - 16. 10. 2023 nebude přítomna na KHI a KAPV V. Hráčová z důvodu čerpání dovolené. V případě vyřízení žádostí se obracejte na vedoucího příslušné katedry.

Z důvodu nemoci odpadají ve středu 4. 10. 2023 semináře Dějin 19. století v českých zemích Mgr. Evy Grisové.

Ve dnech 3. - 5. října 2023 nebude dr. Tomíček z důvodu účasti na zahraniční konferenci přítomen na katedře. Výuka a konzultační hodiny se v těchto dnech neuskuteční.

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Milé studentky, Milí studenti !


Blíží se začátek akademického roku a krom pedagogů a studentů přednáškové a seminární místnosti bude navštěvovat zcela jistě i AI. Proto bychom byli rádi, aby byla respektována pravidla korektnosti, bezpečnosti a vědomého využívání tohoto "pomocníka". Zejména při koncipování seminárních či závěrečných prací a jiných úkolů je nutné, abyste se drželi jasných zásad a v rámci konkrétních kurzů si nastavili přesná pravidla. Diskuse o využívání AI v posledním půl roce rezonuje napříč vysokými školami a proto jsme se rozhodli doporučit Vám dokumenty, které připravila expertní skupina Univerzity Karlovy, v níž je zastoupena i naše univerzita.

Doporučení pro vyučující i studenty.

 

Památník Zámeček Pardubice spolu s Historickým ústavem Akademie věd ČR si Vás dovolují pozvat na konferenci „Nemohu se upamatovati.“ - Důkazy a důkazní prostředky v soudních procesech s válečnými zločinci, která proběhne 7. prosince 2023 na půdě Památníku Zámeček Pardubice. Konference je určena pro vědkyně a vědce i studentky a studenty z oboru historie, práva, mediálních studií a obdobných. Termín uzávěrky pro zasílání přihlášek s abstrakty je 30. září 2023. Výstupem z konference bude vydání tematické publikace.

Veškeré potřebné informace a odkaz na přihlašovací formulář naleznete v pozvánce.

Srdečně Vás zveme k účasti na mezinárodní vědecké konferenci na téma HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DĚJINY RANÉHO NOVOVĚKU OD JAGELLONCŮ po JOSEFA II., která se uskuteční ve dnech 28. – 29. listopadu 2023 v prostorách zámečku Masarykova muzea v Hodoníně.

 

Referáty a diskusní příspěvky by měly být vymezeny zejména těmito tematickými okruhy:

1. Od praxe k teorii (a zpět) – ekonomické myšlení v 16. -18. století

2. Fenomén velkostatek – proměny od 15. do počátku 19. století

3. Ekonomika venkova (jako součást agrárních dějin?)

4. Ekonomika měst (jako součást urbánních dějin?)

5. Lokální, národní a nadnárodní rozměr raně novověké ekonomiky

6. Role státu a jeho vliv na ekonomiku – proměny od 16. do konce 18. století

7. Fenomén finance – role peněz v ekonomice a v životě raně novověké společnosti

8. Hospodářské dějiny nebo hospodářské a sociální dějiny?

 

Přihlášku k aktivnímu vystoupení a stručnou anotaci navrhovaného referátu (diskusního příspěvku) je třeba zaslat na adresu uvedenou v přihlášce nejpozději do 30. září 2023.

Přednesené příspěvky budou publikovány formou kolektivní monografie.

Pozvánka 

 

Schválené:

A19154, A20206, F20117, A17173, A17024, P18158, A18015, A17024, A18081, P18117, A18192, A18192, A19197, A19187, A17091, A17196, A19198, A19111, A17036, A18020, A18095, A19082, A18043, A19185, A19041, A19150, A19026, A19212, A19223, A19068, A20153, A19196, A19149, A16002, A19134, A19038, A19145, A20395, A20152, A19156, A18203, A18207, P16555, A16228, P18158, F19316, A20457, A19230, F19317, A16027, A17236, A17035, A18268, A20464, A20516, A20163, A20166, A20158, A19195, A20461, A19141, A19194, A20162, A20154, A19104, A19022, A19261, A19098, A19006, A19018, A20524, P19542, P19058, A20466, A19186, P19541, A19102, A20150, A20465, P20620, A20048, P19543, A20053, F20066, A20162, A20565, A20190, A20087, P20618, A21110, A20455, P20778, A21118, A21373, A18031, P20857, A20385, A21285, A20370, A21116, A20435, A20433, A20394, A21295, A20376, A20165, A21377, A20077, A20049, A21372, A20220, A20368, A21170, A20048, A21369, A20408, P20620, P18453, A18120, A20233, A20111, A21288, A20085, P20611, A20193, A20214, A21370, F20060, P20888, A21113

Aktuálně schválené:

A21393, A20147, F20083, A21119, A21124, A20061, A21284, A20117, A20467, A21170, A20535, A20422, P19063, A18004, A20536, A20109, A20148, A17024, A19031, A19171, A19169, A19050, A19172, A19167, A20078, A20416, A20095, A20103, A20085, A20424, A21122, A20085, A21112, F20061, A21296, A20062, A20059, A21114, A21291, A20151 A21156, A22121, A22115, A20211, A20414, A21307, A21318, A21325, A22118, A22199, A21314, A21230, A21237, A21147, A20216, A22101, A20393, A22103, A21400, A21026, A21045, A21205, A20225, A21287, A21206, A21117

Neschválené:

A18218, A17033, A17194

Pozn.: zadání si lze vyzvednout osobně v pracovní dny od 8:00-11:00; 12:00-15:00, jiný způsob předání lze domluvit individuálně na základě telefonické nebo e-mailové komunikace. Pokud se v seznamu někdo nenajde, nechť kontaktuje dr. Pátka.

Oblastí muzeum v Chomutově hledá do svého týmu uchazeče o pozici „edukátor v kultuře“.

Požadavky:

Profesní požadavky:

·      preferováno vysokoškolské vzdělání (vhodné např. pedagogické obory, studijní obory blízké muzejnictví, historii, umění apod.), eventuálně středoškolské vzdělání

·      dobré komunikační a koordinační schopnosti a dovednosti, slovem i písmem

·      dobrá orientace ve způsobech interpretace a prezentace daného tématu

·      ochota realizovat edukační programy inovativními způsoby a metodami, tvůrčí dovednost, kreativní myšlení a kladný vztah ke kultuře obecně

·      znalost práce s PC (MS Office, Word, Excel, internet)

Osobnostní a praktické požadavky:

·      příjemné a kultivované vystupování

·      schopnost zaujmout pozornost dětského i dospělého návštěvníka

·      schopnost samostatné i týmové práce

·      časová flexibilita 

·      pečlivost, pracovní nasazení, vstřícnost a chuť se sebevzdělávat

·      občanská a morální bezúhonnost

Výhodou:

·         pedagogické schopnosti a znalost v oblasti muzeologie a muzejní pedagogiky, včetně aktuálních trendů

·         praxe v oboru a zkušenosti v práci s dětmi

·         zkušenost s publikační nebo jinou prezentační činností

·         všeobecný přehled (včetně základní znalosti expozic a činnosti Oblastního muzea v Chomutově)

·         průvodcovské zkušenosti

·         znalost světového jazyka (AJ, NJ, RJ)

·         řidičský průkaz sk. B s praxí

Náplň práce:

·      spolupráce na edukační koncepci muzea

·      samostatná tvorba a realizace vzdělávacích programů  v oblasti kulturního dědictví pro jednotlivé cílové skupiny

·      možnost realizace vlastních projektů

·      instruktáž a řízení malého kolektivu  průvodců, průvodcovská činnost

·      příprava výstav a akcí, odborná a publikační činnost

Více informací 

Srdečně zveme na konferenci Zachování paměti. Pomníky a památníky holokaustu v České republice, která se koná 24. října 2023 v Akademickém konferenčním centru v Praze (Husova 4a, Praha 1).

Konference se zaměří na odborné zhodnocení tématu pomníků a památníků holokaustu v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Cílem setkání je představit jak historické a uměnovědné okolnosti vzniku těchto často opomíjených děl, tak jejich teoretická východiska, stejně jako následnou recepci pomníků a památníků holokaustu. V širším společenském a kulturním kontextu nás zajímá problém formování židovské i romské identity, stejně jako téma individuální, kolektivní a kulturní paměti tragédie holokaustu a jejich projekce do konkrétních pomníkových realizací.

Vyzýváme tímto zájemce o aktivní účast k zaslání návrhu příspěvku – název a stručné resumé. Vystoupení se předpokládá v délce 15 minut. Návrhy zasílejte nejpozději do 15. května 2023 na email: janacova@udu.cas.cz

Konferenci pořádá Ústav dějin umění AV ČR ve spolupráci s Národním památkovým ústavem.

Plakát

Povinné předměty Odborná exkurze A a Odborná exkurze B pro studenty bakalářského studia v kombinované formě je možné absolvovat v modelu pěti individuálních návštěv památkových objektů či muzejních nebo galerijních institucí (tuzemských i zahraničních). Tyto návštěvy je nutné doložit razítky na doc evidenčním archu (viz. příloha). Studenky a studenti odevzdají nejpozději do 10. 9. 2023 kompletní arch dr. J. Pátkovi, který následně udělí zápočet do IS Stag. V případě dotazů se obracejte na dr. J. Pátka.

Terezín - město změny hledá průvodce do svého týmu!

DPP – průvodce – brigádník

Hledáš flexibilní brigádu?

Nebojíš se mluvit před lidmi a zajímá tě historie pevnosti Terezín?

Láká tě provázet v podzemních chodbách?

Přidej se k nám do našeho rodinného týmu!

CO POŽADUJEME:

• Schopnost komunikace

• Zapamatovat si text v ČJ (starší historie pevnosti Terezín 1780–1938)

• Znalost AJ, NJ výhodou (ne podmínkou)

CO NABÍZÍME:

• Provázení v podzemních chodbách, po opevnění pevnosti, účast na akcích v průběhu roku

• Hrubá mzda 107 Kč/hodinu (300 h/rok)

• Flexibilní sezónní práce duben – září (pracovní dny i víkendy)

• Práce v rodinném prostředí

Své CV nám zašli na e-mail: vendula.blahova@projekt-terezin.cz