Sidebar

15
zář, ne
18 Aktuality

Výuka DVU 5 dr. Ježkové začne netradičně exkurzí - v Národní galerii nyní probíhá výstava francouzského impresionismu, který bude jedním z hlavních letošních témat.
První lekce se proto nekoná 3.10., ale v pátek 4.10. v 11.30 v Paláci Kinských na Staroměstském náměstí v Praze.
Sraz rovnou v průjezdu vedle pokladny, vstupné bude samozřejmě zdarma.

V termínu od 17. do 20. 10. 2019 se uskuteční výuková akce KHI na školícím středisku Bukovina.
Výuka je určena studentům Dokumentace památek, Kulturní historie (bc. i náv. mgr.) + vážným zájemcům z řad
studentů dalších historických oborů. Kurz je možné splnit jako PVK Montánní krajina Krušnohoří (zápis v IS stag bude možný později),
nebo v případě studentů, kteří potřebují nutně splnit Kulturně historický kurz (I., II. bc. i náv mgr. - studenti vyšších ročníků), zapíši si jej, jako povinný kurz dle konkrétní potřeby.
Na kurz je možné se závazně přihlásit prozatím písemně formou emailu u Dr. Táni Šimkové tana.simkova@ujep.cz, a nejpozději do 13. 9. 2019!!!
Při přihlášení zároveň uveďte, pod jakým kódem se na výuku hlásíte. Ubytování bude tentokrát uhrazeno ze strany fakulty. Parkování u objektu je nutné
konzultovat s dr. Šimkovou.