Sidebar

2
čec, čt
33 Aktuality

Komise SZZ doc. Dršky dne 15.7.2020 započne zkoušení až od 10:00, ale i přesto je nutné se dostavit s 30 min. předstihem, týká se zejména studentů, kteří jsou první v pořadí (zadání otázky proběhne již v 9:30).

Vážení kolegové, vážené kolegyně,
obracím se na Vás s nabídkou spolupráce na projektu archeologických vykopávek středověkých obléhacích táborů. Vedoucí projektu pan Petr Koscelník hledá pomocníky z řad studentů KHI UJEP. Jednalo by se o práci během letních prázdnin hrazenou formou stipendia. Při větším zájmu ze strany studentů by se utvořily jednotlivé týmy, které by se střídaly vždy po týdnu pod odborným vedením a dozorem. Důležitá věc: současný výběr hradů, u kterých bude prováděn výzkum je doposud neznám, ale mělo by se jednat o hrady SZ Čech a našeho regionu.
O dalších informacích ohledně projektu budu průběžně informován od pana Koscelníka až na základě zájmu studentů o účast. Prozatím poprosím tedy ty z Vás, kteří byste měli zájem spolupracovat na tomto projektu, abyste na emailovou adresu: Vondra.Kuba@email.cz zaslali své jméno, studijní obor, emailovou adresu, telefonní číslo a potvrzení vašeho zájmu. Pokud máte jakýkoliv dotaz, přiložte jej prosím přímo do emailu a já se pokusím co nejdříve kontaktovat s vedoucím.
Vondra Jakub

 
Vážené kolegyně, Vážení kolegové,
rádi bychom Vás jménem Katedry pomocných věd historických a archivnictví Univerzity Hradec Králové pozvali na doktorandskou konferenci Tři staletí v srdci Evropy, která se uskuteční 25. - 26. listopadu 2020.
Konference je určena mladým historičkám a historikům, jejichž výzkum se váže na období raného novověku v kontextu českých zemí a střední Evropy. Vítány jsou příspěvky zaměřené na všechny aspekty raně novověkého života (viz přiložený call for papers). Vzhledem k letošnímu bělohorskému výročí přivítáme i příspěvky věnující se tomuto tématu.
Přihlášky k aktivnímu vystoupení zasílejte na adresu tristaletievropy@seznam.cz nejpozději do 15.9.2020.

Vážené studentky, vážení studenti,
rádi bychom Vás upozornili na nově zařazený povinně volitelný kurz KHI/V048 - „Pátráme po reči iného (Školský historický prameň vo výuke dejepisu)“. Kurz, zařazený pouze v zimním semestru 2019/2020, vyučuje doc. PaedDr. Viliam Kratochvíl, PhD., který je významným odborníkem v oblasti didaktiky dějepisu. V současné době je docentem na Katedre všeobecných dejín Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, zároveň od května 2012 působí jako ředitel slovenského Státního pedagogického ústavu. Kurz je určen nejen pro studenty učitelství dějepisu, svým obsahem je vhodný i pro ostatní učitelské humanitně orientované obory na filozofické, pedagogické a přírodovědecké fakultě.