Sidebar

26
lis, čt
33 Aktuality

Schváleno: P18456, A18043,P18117, A18173, A18110, A18042, A18039, A18041, P18113, A19198, A19111, A19071, A19079, A19086, A18178, A19082.

Zadání si lze vyzvednout ve všední dny 9:00 - 13:00 (11:00 - 12:00 polední pauza), na žádost lze zaslat poštou.

Vážené dámy, vážení pánové, kolegyně a kolegové,

zveme Vás co nejsrdečněji k návštěvě on-line workshopu Český historický atlas ‒ základní a aplikovaný výzkum v historické kartografii. Workshop je pořádán v rámci projektu Český historický atlas, NAKI II DG16P02H010. Představuje spolupráci Historického ústavu AV ČR a Katedry geomatiky FSv ČVUT v oblasti atlasové historické kartografie.

S historickými (dějepisnými) mapami a atlasy, tištěnými i elektronickými, v současné době pracuje ve výzkumu a popularizaci odborná i širší veřejnost, v edukačním procesu žáci, studenti a jejich pedagogové. Těm všem jsou naše přednášky určeny. Od 5. 11. 2020 se tak můžete seznámit s projektem Český historický atlas, kdy se řešitelé během uplynulých pěti let zabývali tvorbou dějepisných map, jejich možnostmi a využíváním. Při práci na tištěném i elektronickém výstupu si kladli řadu otázek a hledali odpovědi.

Záznamy přednášek s doprovodnými prezentacemi budou přístupné dlouhodobě od 5. 11., 14.00 hodin na adrese: https://cha.fsv.cvut.cz/workshop/ nebo https://cha.fsv.cvut.cz/workshop.html

Za projektový tým - Eva Semotanová a Jitka Močičková (Historický ústav AV ČR), Jiří Cajthaml, Růžena Zimová a Jiří Krejčí (Katedra geomatiky FSv ČVUT).

Státní závěrečné zkoušky a obhajoby v DSP Historické vědy při KHI FF UJEP v Ústí nad Labem
29. 9. 2020 v budově FF, Pasteurova 13, Ústí nad Labem, místnost A 306 a A313

HARMONOGRAM

Mgr. Antonín Kadlec  - 9.00 hodin
Téma práce: Zbraně a zbroj v nástěnné, knižní a deskové malbě doby vlády Václava IV.
Školitel: prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
Komise:
1.    prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. (FF UJEP Ústí nad Labem) – předsedkyně
2.    prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc. (Ústav českých dějin FF UHK)
3.    doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D. (FF UJEP Ústí nad Labem)
Z toho oponenti:
4.    prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc. (Ústav pro dějiny umění FF UK Praha)       
5.    doc. PhDr. Martin Šandera, Ph.D. (FF UHK)

Mgr. Rudolf Kardoš - 10.00
Téma práce: Němečtí svobodní zednáři v Československu 1918-1938. Analýza vybraných spolků svobodných zednářů sdružených pod Velikou Lóží Lessing zu den drei Ringen v historickém a kulturním kontextu
Školitel: doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc.,
Komise:
1. prof. PhDr. Jiří Kocián, CSc. (FF UJEP Ústí nad Labem) – předseda
2. doc. Mgr. Martin Veselý, Ph.D. (FF UJEP Ústí nad Labem)
3. doc. PhDr. Jaroslav Šebek, CSc. (HÚ AV ČR)
Z toho oponenti:
4. doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D. (Ústav českých dějin FF UK Praha)
5. doc. PhDr. Martin Javor, Ph.D. (Prešovská univerzita v Prešove)

Mgr. Martin Zubík - 11.00
Téma práce: Architekt, inženýr a dělník ve stavebním procesu v devatenáctém a na počátku dvacátého století
Školitel: prof. Ing. Arch. Petr Urlich, CSc.
Komise:        
1.    doc. Dr. phil. Mirek Němec – FF UJEP – předseda komise
2.    doc. Mgr. Martin Veselý, Ph.D. – FF UJEP
3.    doc. Ing. arch. Milena Hauserová, CSc. – FA ČVUT
Z toho oponenti:        
4.    doc. PhDr. Pavlíček, Tomáš, Ph.D. – FUD UJEP
5.    prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D. – ČVUT Praha

Komise SZZ doc. Dršky dne 15.7.2020 započne zkoušení až od 10:00, ale i přesto je nutné se dostavit s 30 min. předstihem, týká se zejména studentů, kteří jsou první v pořadí (zadání otázky proběhne již v 9:30).

Vážené studentky, vážení studenti,
rádi bychom Vás upozornili na nově zařazený povinně volitelný kurz KHI/V048 - „Pátráme po reči iného (Školský historický prameň vo výuke dejepisu)“. Kurz, zařazený pouze v zimním semestru 2019/2020, vyučuje doc. PaedDr. Viliam Kratochvíl, PhD., který je významným odborníkem v oblasti didaktiky dějepisu. V současné době je docentem na Katedre všeobecných dejín Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, zároveň od května 2012 působí jako ředitel slovenského Státního pedagogického ústavu. Kurz je určen nejen pro studenty učitelství dějepisu, svým obsahem je vhodný i pro ostatní učitelské humanitně orientované obory na filozofické, pedagogické a přírodovědecké fakultě.