Sidebar

25
led, so
28 Aktuality

Z důvodu včasné rezervace ubytování na povinné praxi programu Dokumentace památek (povinný předmět KHI/ODP) vyzýváme studenty 1. ročníku prezenčního i kombinovaného studia a studenty 2. ročníku kombinovaného studia k závaznému přihlášení do 11. 2. 2020. Termín praxe je 22. 5. – 31. 5. 2020, praxe bude probíhat v Zahrádkách u České Lípy. Studenti kombinované formy studia jsou povinni se zúčastnit minimálně 5 dní, zbylé dny mohou být splněny v následujícím roce formou PVK Terénní cvičení ze stavební historie (KHI/0644).

Přihlášky ve formě: Jméno, příjmení, osobní číslo, ročník, forma studia zasílejte na mejl dr. Táni Šimkové: tana.simkova@ujep.cz

Schválená: A18123, A 18205, A17195, A19078, A17043

Neschválená: A18120, A17028, A18268

Zadání si je možné vyzvednout na sekretariátu KHI denně od 8:00 - 11:00; 12:00 - 15:00 h.

 

Vážené studentky, vážení studenti,
rádi bychom Vás upozornili na nově zařazený povinně volitelný kurz KHI/V048 - „Pátráme po reči iného (Školský historický prameň vo výuke dejepisu)“. Kurz, zařazený pouze v zimním semestru 2019/2020, vyučuje doc. PaedDr. Viliam Kratochvíl, PhD., který je významným odborníkem v oblasti didaktiky dějepisu. V současné době je docentem na Katedre všeobecných dejín Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, zároveň od května 2012 působí jako ředitel slovenského Státního pedagogického ústavu. Kurz je určen nejen pro studenty učitelství dějepisu, svým obsahem je vhodný i pro ostatní učitelské humanitně orientované obory na filozofické, pedagogické a přírodovědecké fakultě.