Sidebar

21
kvě, so
50 Aktuality

Ústeckou ptačí rezervaci založil Heinrich Lumpe těsně před vypuknutím první světové války. Tuto rezervaci se také rozhodl zpřístupnit veřejnosti a ve snaze o zatraktivnění lokality nechal vybudovat velké množství staveb, mezi nimi i Heinrichsburg (dnes nazýván Trpasličí hrádek) a jeskyni. Po druhé světové válce se postupně ptačí rezervace začala přebudovávat v dnešní ZOO. Z původní ptačí rezervace se toho moc nedochovalo. Centrum pro dokumentaci se ve spolupráci s ústeckým muzeem a zoologickou zahradou nyní snaží o obnovu Lumpeho díla.

O spolupráci CDDKD s Muzeem a ZOO si můžete přečísti i na portálu iDNES.cz: https://www.idnes.cz/usti/zpravy/zoo-lumpepark-obnova-ptaci-rezervace-psenkova-krsek.A220512_104113_usti-zpravy_grr?

Více o práci CDDKD: https://www.facebook.com/cddkd

Časopis PROpamátky, který popularizuje široké veřejnosti činnost památkové péče, výsledky výzkumů a realizací obnovy nemovitých kulturních památek, představil v obsáhlém komentovaném rozhovoru průběh a výsledky obnovy domu Kalich v Litoměřicích. Na úspěšné realizaci se podílelo v těsné spolupráci s městem Litoměřice a prováděcí firmami Tesařství Čenda, Klempířství Martin Andráš a architektonickým ateliérem ing. arch. Jiřího Jarkovského také Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví FF UJEP.

pdf Přečtěte si celé znění článku

Jaro se na Centru pro dokumentaci a digitalizaci nese v duchu natáčení rozhovorů. Zaměstnance Centra oslovili mimo jiné i redaktoři z Českého rozhlasu Sever a z České televize.

Český rozhlas Sever se v rámci pořadu Planetárium zabýval antickými vázami uloženými v Podřipském muzeu v Roudnici nad Labem. O digitalizaci, na které ve spolupráci s Podřipským muzeem a Ústavem historických věd FF Univerzity Pardubice pracovalo Centrum pro dokumentaci, hovoří Tereza Šťastná. Od 27. minuty se například dozvíte o tom, jak vypadaly laboratorní podmínky v Podřipském muzeu, nebo jaký je rozdíl mezi dokumentací v podobě fotogrammetrie a laserového skenování.

https://sever.rozhlas.cz/pres-dva-tisice-let-stara-krasa-antickych-vaz-a-jejich-digitalizace-ve-dvou-i-8710800?fbclid=IwAR0e8aVcbjU1AF6RFvjpBUMbLy-5lJru3zLD3nM54RgXxhjcsYq5VzUYZno

Dokumentární série na ČT2 s názvem Skryté skvosty, kterou provází Jaroslav Plesl , se nyní přesunula do Ústeckého kraje, konkrétně na zámek Jezeří. Paní kastelánka Hana Krejčová Vás v tomto díle společně s Kamilem Podroužkem, zaměstnancem Centra dokumentace, provede i těmi částmi zámku, do kterých se návštěvník běžně nedostane. Centrum pro dokumentaci se již několik let aktivně zapojuje do záchrany zámku, jehož osud je neodmyslitelně spjatý s postupující těžbou hnědého uhlí. K záchraně kulturního dědictví Ústeckého kraje vychovává CDDKD i své studenty, kteří také místnosti zámku dobře znají. I jejich výsledky práce přispěli k lepšímu pochopení stavebního vývoje zámku Jezeří, který Kamil Podroužek prezentuje.

https://www.ceskatelevize.cz/porady/13826669737-skryte-skvosty/421235100031002/

Každý letní semestr pořádá CDDKD pro své studenty odbornou stavebněhistorickou praxi. Praxe je určena pro studenty prvního a druhého ročníku bakalářského studia Dokumentace památek v prezenční i kombinované formě, zapsat si ji můžete pod kódy KHI/KBD26, KHI/PBD26, KHI/KBD45, KHI/PBD45. Tento rok bude praxe v termínu od 23. května do 1. června. Bližší informace budou zapsaným studentům zaslány na e-mail a zveřejněny budou na Facebooku a Instagramu Centra pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví.

Další články...