Sidebar

4
říj, st
30 Aktuality

Rádi bychom Vás pozvali na vernisáž výstavy MY LOMY, která se uskuteční v Muzeu města Ústí nad Labem ve čtvrtek 22.06.2023 od 17 hod.
Výstava představuje výsledky mezioborového výzkumu projektu TAČR "Databáze starých lomů a dobývek na území NP České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce", na kterém se podílí Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví FF UJEP.
Věříme, že by vás společná práce geologů a historiků mohla potěšit, zaujmout či inspirovat.

Registrace

Dne 1. března 2023 byl ve spolupráci s Národním památkovým ústavem zahájen pětiletý výzkumný projekt NAKI III „FINIS CONFESSIONIS“ BAROKO VÝCHODNÍHO KRUŠNOHOŘÍ. SAKRÁLNÍ STAVBY A UMĚLECKÁ VÝZDOBA ARCHITEKTURY A KRAJINY.

Hlavním řešitelem za FF UJEP je Mgr. Jakub Pátek, Ph.D., dalšími řešiteli jsou Mgr. Táňa Šimková, Ph.D., PhDr. Kamil Podroužek, Ph.D.

Dokumentaci, studiu a interpretaci budou podrobeny soubory barokních a barokizovaných kostelů, prostorových kaplí a vybraných sochařských památek z období baroka na území východního Krušnohoří. Zaměstnanci Centra pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví zpracují v rámci projektu dokumentaci a analýzu architektury.

Podrobnosti a aktuální dění sledujte na webu projektu: http://finis.ff.ujep.cz

Ústeckou ptačí rezervaci založil Heinrich Lumpe těsně před vypuknutím první světové války. Tuto rezervaci se také rozhodl zpřístupnit veřejnosti a ve snaze o zatraktivnění lokality nechal vybudovat velké množství staveb, mezi nimi i Heinrichsburg (dnes nazýván Trpasličí hrádek) a jeskyni. Po druhé světové válce se postupně ptačí rezervace začala přebudovávat v dnešní ZOO. Z původní ptačí rezervace se toho moc nedochovalo. Centrum pro dokumentaci se ve spolupráci s ústeckým muzeem a zoologickou zahradou nyní snaží o obnovu Lumpeho díla.

O spolupráci CDDKD s Muzeem a ZOO si můžete přečíst i na portálu iDNES.cz: https://www.idnes.cz/usti/zpravy/zoo-lumpepark-obnova-ptaci-rezervace-psenkova-krsek.A220512_104113_usti-zpravy_grr?

Více o práci CDDKD: https://www.facebook.com/cddkd

Časopis PROpamátky, který popularizuje široké veřejnosti činnost památkové péče, výsledky výzkumů a realizací obnovy nemovitých kulturních památek, představil v obsáhlém komentovaném rozhovoru průběh a výsledky obnovy domu Kalich v Litoměřicích. Na úspěšné realizaci se podílelo v těsné spolupráci s městem Litoměřice a prováděcí firmami Tesařství Čenda, Klempířství Martin Andráš a architektonickým ateliérem ing. arch. Jiřího Jarkovského také Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví FF UJEP.

pdf Přečtěte si celé znění článku

Jaro se na Centru pro dokumentaci a digitalizaci nese v duchu natáčení rozhovorů. Zaměstnance Centra oslovili mimo jiné i redaktoři z Českého rozhlasu Sever a z České televize.

Český rozhlas Sever se v rámci pořadu Planetárium zabýval antickými vázami uloženými v Podřipském muzeu v Roudnici nad Labem. O digitalizaci, na které ve spolupráci s Podřipským muzeem a Ústavem historických věd FF Univerzity Pardubice pracovalo Centrum pro dokumentaci, hovoří Tereza Šťastná. Od 27. minuty se například dozvíte o tom, jak vypadaly laboratorní podmínky v Podřipském muzeu, nebo jaký je rozdíl mezi dokumentací v podobě fotogrammetrie a laserového skenování.

https://sever.rozhlas.cz/pres-dva-tisice-let-stara-krasa-antickych-vaz-a-jejich-digitalizace-ve-dvou-i-8710800?fbclid=IwAR0e8aVcbjU1AF6RFvjpBUMbLy-5lJru3zLD3nM54RgXxhjcsYq5VzUYZno

Dokumentární série na ČT2 s názvem Skryté skvosty, kterou provází Jaroslav Plesl , se nyní přesunula do Ústeckého kraje, konkrétně na zámek Jezeří. Paní kastelánka Hana Krejčová Vás v tomto díle společně s Kamilem Podroužkem, zaměstnancem Centra dokumentace, provede i těmi částmi zámku, do kterých se návštěvník běžně nedostane. Centrum pro dokumentaci se již několik let aktivně zapojuje do záchrany zámku, jehož osud je neodmyslitelně spjatý s postupující těžbou hnědého uhlí. K záchraně kulturního dědictví Ústeckého kraje vychovává CDDKD i své studenty, kteří také místnosti zámku dobře znají. I jejich výsledky práce přispěli k lepšímu pochopení stavebního vývoje zámku Jezeří, který Kamil Podroužek prezentuje.

https://www.ceskatelevize.cz/porady/13826669737-skryte-skvosty/421235100031002/

Další články...