Sidebar

15
lis,
46 Aktuality

Z důvodu organizace a realizace vzdělávacího kurzu v zahraničí odpadá moje páteční výuka i konzultační hodiny. Způsob náhrady bude domluven. Děkuji za pochopení, Jan Kvapil

Z důvodu OČR je sekretariát od středy 13. 11. 2019 do pátku 15. 11. 2019 uzavřen.

 

Děkuji za pochopení.

Dne 11. 11. a 18. 11. se KH Mgr. Gabriely Šilhavé budou konat v čase 11:00 až 12:00.

Vážení studující,

 

_ZDE_ naleznete harmonogram obhajob BP a DP. 

O heslo požádejte na e-mailu pavlina.mackova@ujep.cz

Posudky budou nahrány do STAGu přibližně týden před obhajobami.

 

 

Vážení studující,
při naší katedře byl založen studentský spolek germanistů GerSt. Spolek se bude scházet každých 14 dní ve středu odpoledne od 17 do 19 hodin v místnosti B203. První setkání se uskuteční příští týden, t. j. 23. října. Pro aktuální info můžete sledovat i facebookovou stránku našeho spolku https://www.facebook.com/groups/1359681727524418/. Vítáni jsou všichni. Budeme se na Vás těšit. 

PVK Základy odborného překladu bude vyučován až v letním semestru. Prosím všechny, kteří jsou na tento kurz přihlášeni pro zimní semestr, aby se z technických důvodů odhlásili nejpozději do 11.10. Přihlásit se budete moci v lednu/únoru, přičemž od února bude probíhat výuka tohoto kurzu. Děkuji, Hrabcová

Vážené dámy, vážení pánové, milí kolegové,

dovolte nám, abychom Vás informovali o aktuální stipendijní nabídce organizace DAAD (Německé akademické výměnné služby).

Vzhledem k tomu, že se blíží uzávěrky přihlašování, dovolujeme si Vás upozornit na následující termíny:

· pro studenty:

-Studijní stipendia - magisterské studium pro všechny vědní obory

· pro doktorandy:

- Krátká výzkumná stipendia

- Roční výzkumná stipendia

- Výzkumná stipendia v rámci doktorátu s dvojím vedením/v rámci Cotutelle
 

1. prosince - deadline pro odevzdání přihlášek na stipendijní program Stipendia umožňující účast na letním kurzu (pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů)

Info _ZDE_ a _ZDE_

Milí studující,
v rozvrhu KS došlo u 1. roč. Bc., 3. roč. Bc. a 1. NMgr. studia ke změnám v rozvrhu. U 1. roč. Bc. se jedná o výuku ze dne 23.9. 2019 a o výuku dne 4.11. t.r., u 3. roč. Bc. změna výuky dne 14.10. na 18.11. a 02.12. t.r., u 1. NMgr. výuku z pondělí 23.9.2019 (Jičínská, Jehličková, Kvapil).

_ZDE_ naleznete aktuální tabulky s rozvrhy

Německá akademická výměnná služba (DAAD) nabízí řadu stipendií pro různé skupiny (pro studenty od 2. ročníku, studenty MSP, doktorandy, vědce až po VŠ učitele). Ve výše uvedené tabulce naleznete odkaz na stránky DAAD, kde je podrobný popis každé stipendijní nabídky. Rovněž tam naleznete popis, jak podat přihlášku.
Online-portál DAAD je již otevřený pro přijímání Vašich žádostí.
U většiny studijních a výzkumných pobytů (delších a kratších) se žádosti podávají do 15. 11. 2019.
Žádosti o stipendia na letní kurzy němčiny se podávají do 1. 12.
Tištěnou verzi žádosti posílejte, prosím, do sídla Akademické informační agentury (AIA), Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1.
Výjimka:
Studenti MSP v oborech architektura, umění, film, scénické umění a hudba, posílají svoje žádosti elektronicky přes portál DAAD a paralelně v tištěné verzi včetně ukázek prací přímo do centrály DAAD v Bonnu. Upozorňujeme na dřívější deadline pro tato stipendia: architektura 30.9.2019, hudba 15. 10. 2019, scénické umění 31. 10. 2019 a výtvarné umění, design, vizuální komunikace a film 30. 11.2019.
Česko-bavorská vysokoškolská agentura (BTHA) nabízí roční studijní pobyty pro studenty DSP a MSP. Žádosti o stipendium se přijímají nejpozději do 1. 12. 2019.
Stipendijní podmínky, informace o potřebných dokladech a doručující adresy naleznete ve výše uvedené tabulce.
a. Vláda Švýcarské konfederace nabízí České republice pro akademický rok 2020/2021 dvě stipendijní místa pro studenty DSP a postdoktorandy/vědce.
b. Vláda Švýcarské konfederace nabízí stipendia pro studenty konzervatoří a VŠ uměleckých směrů. V této kategorii nemá Česká republika daný počet stipendijních míst.
Zájemci, kteří splňují formální podmínky pro přidělení stipendia, obdrží na základě své žádosti od Akademické informační agentury (AIA) elektronickou cestou podklady pro podání žádosti v anglickém jazyce.
a. Studenti MSP, DSP a akademičtí pracovníci se mohou ucházet o semestrální stipendium (1-5 m) do 31. 10. 2019.
b. VŠ učitelé se mohou ucházet o 1-měsíční stipendijní výzkumný pobyt do 30. 11. 2019.
 
Přihlášky se mohou podávat v německém nebo anglickém jazyce (s výjimkou letních jazykových kurzů NJ, viz DAAD).
 
Sabine Borovanská, M. A.
Akademická informační agentura (AIA)
 
Dům zahraniční spolupráce
Na Poříčí 1035/4 | 110 00 Praha 1