Sidebar

21
zář,
30 Aktuality

Vzhledem ke sloučení seminářů: Rozšiřující seminář literární (K0938) pro student/k/y KS a Literárněvědná propedeutika (0938) pro studentky PS NMgr.
se výuka koná HNED V PONDĚLÍ, 24.9., od 15 v A 117. Důležité zvláště pro student/k/y KS!

Pozor, ještě dvě poslední volná místa! Od 27. do 30. září 2018 se přímo v Rezidenčním zámku v Drážďanech uskuteční workshop k jazykové a kulturní animaci v muzeu. Doprava, ubytování a strava zdarma, zpětně bude účastníkům vyplaceno i drobné stipendium. Workshop je vhodný pro studenty a studenty v prezenčním i kombinovaném studiu Mgr nebo vyšších ročníků Bc se zájmem o vzdělávání (didaktika NJ nebo česko-německé interkulturní vztahy). Za tento workshop je také možné získat i tři kreditní body za příslušné PVK (KGER/0972 - Jazyková a kulturní animace I). Případní zájemci nebo zájemkyně, hlaste se prostřednictvím e-mailu jankvapil@post.cz

Vážené studentky, vážení studenti,

z organizačních důvodů dochází k některým změnám, na které bych vás tímto ráda upozornila. V případě jakýchkoliv dotazů či potíží s rozvrhem neváhejte a kontaktujte mě.

Přeji vám úspěšný start nového akademického roku a mnoho zdaru v zimním semestru.

 

Mgr. Andrea Frydrychová
tajemnice KGER
andreafrydrychova@seznam.cz

 

 

Upozornění pro studující bakalářského studijního programu:

Studujícím z druhého ročníku, kteří studují Německý jazyk v kombinaci s druhým oborem, připomínáme, že se musí přihlásit na tzv. dorovnávací PVK. Toto PVK naleznou pod kódem KGER/0963 (PVK „Jazyková cvičení 2“, vyučující Mgr. Obrová) v systému STAG.

Upozornění pro studující navazujících magisterských programů (v prezenční i kombinované formě):

V ZS 2018/2019 dochází k spojení některých rozvrhových akcí, a to u těchto vybraných předmětů: KGER/DID2 a KGER/KDID2; KGER/LPDM a KGER/KLPDM; KGER/NNL a KGER/KNNL; KGER/TLST a KGER/KTLST; KGER/VJAZ a KGER/KVJAZ; KGER/VKNL a KGER/KVKNL; KGER/ZDID a KGER/KZDID; KGER/0938 a KGER/K0938. (Podrobnější informace naleznete ZDE.)

Výuka u vyjmenovaných kurzů bude probíhat podle rozvrhu kombinovaného studia. Studující prezenční formy se tedy budou řídit dle rozvrhů KS (viz barevné tabulky s rozvrhem KS).


Předměty KGER/ZDID; KGER/KZDID (obojí „Základy didaktiky“, vyučující Mgr. Krovová, pro 1. roč. UčSŠ) a  KGER/0938; KGER/K0938 („Literárněvědná propedeutika“ popř. „Rozšiřující seminář literární“, vyučující: dr. Jičínská, pro 1. roč. NěmFil, 1. roč. UčSŠ KS) jsou předměty podmiňující zapsání dalších kurzů, tzv. prerekvizity. Tyto předměty jsou tedy povinné pro první ročník daného studijního oboru.

 

 

Ausschreibung: Preis für hervorragende Masterarbeiten

Der interdisziplinäre Forschungsverbund „Grenze/n in nationalen und transnationalen Erinnerungskulturen zwischen Tschechien und Bayern“ schreibt drei Preisstipendien in Höhe von 1.000 Euro aus.

Ausgezeichnet werden sollen hervorragende Master- bzw. auch Bacherlorarbeiten, die an einem der am Forschungsverbund beteiligten Institute entstanden sind (u.a. am Institut für Germanistik in Ústí nad Labem). In Frage kommende Arbeiten müssen im akademischen Jahr 2017/2018 verteidigt werden und eine für den Forschungsverbund relevante Fragestellung behandeln.

Vorschläge, die den Abstract der Arbeit sowie ihre Bewertung und das Erst- bzw. auch das Zweitgutachten enthalten sollen, können bis 31. September 2018 eingereicht werden bei Prof. Dr. Marek Nekula, dem Sprecher des Forschungsverbundes: marek.nekula@ur.de. Dies kann seitens des Betreuers oder auch des Verfassers der Arbeit geschehen. 

Weitere Informationen finden Sie HIER.