Sidebar

19
úno, út
40 Aktuality

Na katedře historie FF UJEP je realizován studijní program Historické vědy, který vychovává nejen historiky a učitele dějepisu, ale i specialisty na archivnictví a památkovou péči. Katedra nabízí studium v bakalářských, navazujících magisterských i doktorských oborech a je oprávněna v tomto programu konat rigorózní a habilitační řízení. V českém vysokoškolském systému je unikátní zejména bakalářský obor Dokumentace památek, který předává studentům teoretické znalosti i praktické dovednosti v oblasti dokumentace kulturních památek, zejména prostřednictvím nejmodernějších technologií. Z hlediska regionálního poslání FF UJEP je významný obor Kulturně-historická regionalistka, jehož absolventi specializovaní pro oblast archivnictví či památkové péče nacházejí uplatnění v širokém spektru státních, samosprávných i veřejných institucí.

Aktivity katedry

V rámci svých vědecko-výzkumných aktivit velmi úzce spolupracuje s Ústavem slovansko-germánských studií FF UJEP a Collegiem Bohemikem, o. p. s. Partnery v projektech a zároveň partnery pro praxi studentů, kteří zabezpečují též specializovanou výuku, jsou Národní památkový ústav (územně odborná pracoviště v Ústí nad Labem, Lokti, Liberci), Státní oblastní archiv v Litoměřicích, Archiv Hlavního města Prahy, Archiv města Ústí nad Labem či Muzeum města Ústí nad Labem. Katedra historie pravidelně pořádá odborné konference a sympozia, na nichž prezentuje své vědecko-výzkumné aktivity. Výsledky výzkumu pak pravidelně publikuje ve své ediční řadě Studia Historica, v níž vycházejí odborné monografie.