Sidebar

22
zář, čt
44 Aktuality

Pokyny pro vykonávání rozdílových zkoušek na KPF FF UJEP, obor Občanská výchova, magisterské navazující studium

Student, kterému byla v průběhu přijímacího řízení stanovena povinnost splnění rozdílových zkoušek skládá tyto atestace:

1) Přihlášení ke zkoušce

Student si domlouvá splnění zkoušek s příslušnými  garanty a vyučujícími předmětů (viz níže). Zkoušky si zapisuje v systému IS Stag, pod niže uvedenými kódy. Zkoušky jsou součástí studijního plánu.

2) Zápis výsledků zkoušek

a) Výsledky zkoušek se zaznamenávají zkoušející dotištěného formuláře, který může student stáhnout na webu FF UJEP (sekce STUDIUM - formuláře ke stažení - pdf Rozdílové zkoušky)

b) Výsledek zkoušející zaznamenává rovněž do IS Stag, pod níže uvedeným kódem.

c) Přehled rozdílových zkoušek a zkoušejících:

 • Ekonomie II – doc. Ing. Libor Měsíček, CSc.
 • Úvod do filosofie – doc. Mgr. Jiří Hoblík, Ph.D. (garant), Mgr. Veronika Konrádová, Ph.D. (zkoušející)
 • Sociologie II – Mgr. et M.A. Jan Charvát, Ph.D.
 • Politický systém České republiky – prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc.
 • Religionistika – doc. Mgr. Jiří Hoblík, Th.D.

3) Příprava ke zkouškám

Student si může v zájmu přípravy zapsat předměty, jejichž názvy (ne však kódy) se shodují s názvy zkoušek, a sice jako povinně volitelné kurzy.

 • Ekonomie I
 • Ekonomie II
 • Úvod do filosofie
 • Sociologie I
 • Sociologie II
 • Politický systém České republiky
 • Religionistika