Sidebar

8
dub, st
33 Aktuality

Pokyny po zadání, vypracování a odevzdání závěrečných prací KGER.

Upozorňujeme, že název práce i zadání je možné v průběhu vypracování modifikovat - v tom případě je nutné před odevzdáním práce jak ve Stagu tak i v oficiálním zadání katedry provést pověřenou osobou dílčí úpravy. V případě změn v oficiálním zadání závěrečné práce podepsaném vedoucí katedry či se svými případnými dotazy ohledně zadání se obracejte na pracovníka pověřeného na katedře agendou BP a DP. 

Kontakt: Dr.phil. Mirek Němec (mireknemec@hotmail.com

pdf Nabídka tematických okruhů BP a DP
pdf Seznam zadaných BP a DP na KGER

Seznam obhájených diplomových prácí na KGER

pdf Obhájené DP od r. 2011
pdf Obhájené DP do r. 2010

Seznam obhájených bakalářských prácí na KGER

pdf Obhájené BP od r. 2009