Sidebar

16
pro, po
34 Aktuality

Odevzdávání bakalářských a diplomových prací na FF UJEP se řídí těmito předpisy:

Směrnice rektora ke zveřejňování závěrečných prací
Směrnice FF UJEP - Pokyny pro zadávání, vypracovávání a odevzdávání bakalářských a diplomových prací

Student/ka je povinnen/a provést zadání diplomové práce prostřednictví agendy IS STAG.

Pro radu, bližší informace i pro relizaci samotného zadání je nutné se obrátit na kontaktní osoby na jednotlivých katedrách:

  • Katedra germanistiky: Dr. phil. Mirek Němec
  • Katedra historie: Mgr. Jakub Pátek, Ph. D.
  • Katedra politologie a filozofie: Mgr. Jan Musil

Návod pro zadávání DP a BP do IS Stag

Nabídka témat závěrečných prací na jednotlivých katedrách:

Katedra germanistiky
Katedra historie
Katedra politologie a filozofie

Termíny zadávání podkladů prací do IS STAG se řídí aktuálním harmonogramem.