Sidebar

22
dub, čt
32 Aktuality

(Aktuální) termíny:

  • Pozor k 9. 3. 2021 došlo v souladu s aktuálním vývojem epidemilogické situace a vládních opatření ke změnám v harmonogramu odevzdávání kvalifikačních prací. - Odevzdávání elektronických i tištěných verzí kvalifikačních prací se řídí  Příkazem děkanky FF UJEP - č. 52/2021V souladu s ním se odkládá odevzdání tištěné verze práce, kterou je nutno předat na skretariát katedry  nejpozději den před vlastní obhajobou (podrobněji ve výše uvedeném příkazu).

       Odevzdávání bakalářských a diplomových prací v LS 2020/2021: 

  • 1. termín:  Nejbližší termín pro odevzdání bakalářské/diplomové práce - 30. dubna 2021 (obhajoba probíhá v týdnu od 24.do 28. 5. 2021). Termíny jsou součástí celkového Harmonogramu FF UJEP pro ak. rok 2020-2021.
  • 2. termín: Další termín pro odevzdání bakalářské/diplomové práce - 1. července  2021 (obhajoba probíhá od 23.8. do 4. 9. 2021). Termín, který byl původbě pouze opravný, byl nově zpřístupněn jako řádný, tj. i pro všechny studenty/ky, kteří obhajují práci poprvé. 

 

        Zadání podkladu kvalifikační prace do IS/Stag:

Zadání podkladu je nutno realizovat nejpozději 1 kalendářní rok  před odevzdáním práce k obahajobě. Aktuální termíny:

 

Vnitřní předpisy a normy

Odevzdávání bakalářských a diplomových prací na FF UJEP se řídí těmito předpisy:

Kvalifikační práce na pracovištích fakulty

* Uvedení akademičtí pracovníci zajišťuji v souladu se směrnicí děkanky (viz výše) tisk finálního zadání kvalifikační práce. V konzultačních hodinách se lze se na ně obrátit ve věci jakékoliv bližší informace o všech etapách zádání i zpracování kvalifikační práce.