Sidebar

21
kvě, so
53 Aktuality

(Aktuální) termíny:

       Odevzdávání bakalářských a diplomových prací v LS 2021/2022: 

  • LS 2021/2022 - Nejbližší termín pro odevzdání bakalářské/diplomové práce - 7. dubna 2022 (obhajoba probíhá v týdnu od 23.5. do 3. 6. 2022). Termíny jsou součástí celkového Harmonogramu FF UJEP pro ak. rok 2021-2022.
     
  • ZS 2021/2022 - Termín pro odevzdání bakalářské/diplomové práce - 21. října 2022 (obhajoba probíhá v listopadu 2021). Termíny jsou součástí celkového Harmonogramu FF UJEP pro ak. rok 2022-2023.

 

        Zadání podkladu kvalifikační prace do IS/Stag:

Zadání podkladu je nutno realizovat nejpozději 1 kalendářní rok  před odevzdáním práce k obhajobě. Aktuální termíny:

Vnitřní předpisy a normy

Odevzdávání bakalářských a diplomových prací na FF UJEP se řídí těmito předpisy:

Kvalifikační práce na pracovištích fakulty

* Uvedení akademičtí pracovníci zajišťuji v souladu se směrnicí děkanky (viz výše) tisk finálního zadání kvalifikační práce. V konzultačních hodinách se lze se na ně obrátit ve věci jakékoliv bližší informace o všech etapách zádání i zpracování kvalifikační práce.