Sidebar

16
úno, ne
20 Aktuality

Odevzdávání bakalářských a diplomových prací na FF UJEP se řídí těmito předpisy:

Směrnice rektora ke zveřejňování závěrečných prací
Směrnice FF UJEP - Pokyny pro zadávání, vypracovávání a odevzdávání bakalářských a diplomových prací

Student/ka je povinnen/a provést zadání diplomové práce prostřednictví agendy IS STAG.

 

Zaměstnanci (kateder FF) pověření agendou bakalářských/diplomových prací:

  • Katedra germanistiky: doc. Dr. phil. Mirek Němec
  • Katedra historie: Mgr. Jakub Pátek, Ph. D.
  • Katedra politologie a filozofie: Mgr. Jan Musil, Ph.D.

Uvedení akademičtí pracovníci zajišťuji v souladu se směrnicí děkanky (viz výše) tisk finálního zadání kvalifikační práce. V konzultačních hodinách se lze se na ně obrátit ve věci jakékoliv bližší informace o všech etapách zádání i zpracování kvalifikační práce. 

 

Nabídka témat závěrečných prací na jednotlivých katedrách:

Katedra germanistiky
Katedra historie
Katedra politologie a filozofie

Termíny zadávání podkladů prací do IS STAG se řídí aktuálním harmonogramem.