Sidebar

6
bře, so
24 Aktuality

Pokyny ke zpracování BP a DP

Směrnice FF UJEP - Pokyny pro zadávání, vypracovávání a odevzdávání bakalářských a diplomových prací

pdf Pokyny vedoucí katedry historie ke zpracování závěrečných prací

Uvedené pokyny vedoucí katedry jsou platné od akademického roku 2014/2015. Vztahují se na všechny studentky a studenty, kteří si bakalářskou či magisterskou práci zadávají na katedře historie.

Formuláře ke stažení

  • pdf Návrh na udělení zápočtu - bakalářské studium (aktualizace 27. 2. 2020)
    Pokud nelze z nějakého objektivního důvodu dodat podepsaný formulář, postačí pouze e-mail vedoucího práce s doporučením udělení zápočtu (na e-mail: jiri.koumar@ujep.cz)

Témata bakalářských a diplomových prací