Sidebar

18
úno, po
33 Aktuality

Stavební zaměření stávajícího stavu objektů

V rámci naší činnosti poskytujeme zaměření stávajícího stavu nejen historických budov společně s následným vytvořením výkresové dokumentace v prostředí CAD, i v tiskové formě Adobe.

Dokumentace ručním 3D skenerem

Moderními technologiemi jsme schopni vytvořit 3D model drobných předmětů a rozměrnějších artefaktů, povrchů, reliéfů s monochromní i reálnou texturou.  Výsledné modely je možno prezentovat na webovém rozhraní anebo ve formátu 3D PDF pro jejich prohlížení bez speciálního softwaru.

Geodetické zaměření

Digitální pozemní fotogrammetrie

Jednosnímkové a průsekové fotogrammetrické metody využíváme při dokumentace plošných i prostorových objektů s možností tvorby prostorového digitálního modelu. Jedná se o nedestruktivní bezdotykovou dokumentační metodu založenou na získávání souřadnic z transformovaných fotografických snímků. Výstupy je možné dodat samostatně, nebo využít jako podklad při zpracování fotoplánů či standardní plánové dokumentace objektu.

Digitalizace analogových snímků z diapozitivů, kinofilmů a fotografií

Naše skenovací zařízení nám umožňuje zpracování analogových výstupů, jakými jsou například staré fotografie či kinofilmy do digitálních formátů, včetně následujícího postprocessingu.

Digitalizace tiskovin a archiválií

Za pomoci moderního fotografického a skenovacího vybavení digitalizujeme archiválie a tiskoviny až do formátu A1

Fotografická a filmová dokumentace

Naše pracoviště disponuje profesionálním fotografickým, filmovým a mixážním vybavením. Díky odpovídajícímu špičkovému softwaru jsme schopni zpracování všech foto, audio a video formátů do podoby koncových uživatelských výstupů.

V případě zájmu o naše služby kontaktujte vedoucího Centra pro dokumentaci PhDr. Kamila Podroužka.