Hostující profesor na Pasovské univerzitě

Hostující profesor na Pasovské univerzitě

V červnu 2024 působil prof. PhDr. František Stellner, Ph.D., (KHI) jako hostující profesor na...

  • 24.06.2024
Studující oboru archivnictví absolvovali kurz Exkurze po archivech ČR

Studující oboru archivnictví absolvovali kurz Exkurze po archivech ČR

V letním semestru tohoto akademického roku se znovu uskutečnil výběrový kurz nazvaný Exkurze po...

  • 13.06.2024
Studentská praxe na Centru pro dokumentaci

Studentská praxe na Centru pro dokumentaci

V termínu od 20. května do 29. května 2024 proběhla Odborná stavebně historická praxe pro studenty...

  • 05.06.2024
Filozofická fakulta UJEP podporuje protestní akci Kolaps systému

Filozofická fakulta UJEP podporuje protestní akci Kolaps systému

V předvečer jednání o státním rozpočtu se dne 3. 6. 2024 od 16:00 hodin uskuteční před FF UK na...

  • 03.06.2024
Studenti dokumentace památek zakončili výuku na archeologickém výzkumu

Studenti dokumentace památek zakončili výuku na archeologickém výzkumu

Pro studenty oboru dokumentace památek, kteří navštěvovali v tomto semestru předmět „Úvod do...

  • 21.05.2024
Přednáška paní Aleny Smutné z Magistrátu města Děčín k organizaci voleb do EP 2024

Přednáška paní Aleny Smutné z Magistrátu města Děčín k organizaci voleb do EP 2024

V rámci PVK Praxe ve veřejné správě a samosprávě, který vede PhDr. Daniel Šárovec, proběhla dne 10. 5....

  • 15.05.2024
Byly otevřeny nové podzemní prostory domu Kalich za přítomnosti našich akademiků

Byly otevřeny nové podzemní prostory domu Kalich za přítomnosti našich akademiků

Za přítomnosti našich akademiků, dr. Kamila Podroužka a dr. Filipa Hrbka, byl otevřen nový...

  • 10.05.2024
Přednáška doc. Laury Candiotto, Ph.D. Emotions in Epistemic Cultures

Přednáška doc. Laury Candiotto, Ph.D. Emotions in Epistemic Cultures

Dne 24. 4. 2024 proběhla na fakultě přednáška doc. Laury Candiotto, Ph.D., s názvem Emotions in...

  • 02.05.2024
Vyšla nová monografie o antických vázách z pera ústeckých a pardubických badatelů

Vyšla nová monografie o antických vázách z pera ústeckých a pardubických badatelů

Během prvního čtvrtletí roku 2024 spatřila světlo světa nová monografie věnovaná problematice...

  • 30.04.2024