Portugalská Braga hostila 14. ročník Braga Meetings on Ethics and Political Philosophy

Portugalská Braga hostila 14. ročník Braga Meetings on Ethics and Political Philosophy

Setkání je každoroční akcí, kterou pořádá Centre for Ethics, Politics and Society (CEPS)  na...

  • 19.07.2024
Nová kolektivní monografie vyšla v prestižním zahraničním nakladatelství Böhlau

Nová kolektivní monografie vyšla v prestižním zahraničním nakladatelství Böhlau

Publikace Nobility in the Pre-Modern and Modern Period věnovaná problematice šlechty českých zemí...

  • 08.07.2024
Dezinformace a občanské vzdělávání: studenti politologie míří s workshopem do škol

Dezinformace a občanské vzdělávání: studenti politologie míří s workshopem do škol

Dezinformace a občanské vzdělávání jsou klíčová témata výzkumných a vzdělávacích aktivit na...

  • 27.06.2024
Hostující profesor na Pasovské univerzitě

Hostující profesor na Pasovské univerzitě

V červnu 2024 působil prof. PhDr. František Stellner, Ph.D., (KHI) jako hostující profesor na...

  • 24.06.2024
Konference Collegium Politicum diskutovala otázky demokracie z hlediska antické kritiky a její současné relevance

Konference Collegium Politicum diskutovala otázky demokracie z hlediska antické kritiky a její současné relevance

Alghero na Sardinii hostilo konferenci "ANCIENT CRITIQUES OF DEMOCRACY AND ITS CONTEMPORARY...

  • 21.06.2024
Studující oboru archivnictví absolvovali kurz Exkurze po archivech ČR

Studující oboru archivnictví absolvovali kurz Exkurze po archivech ČR

V letním semestru tohoto akademického roku se znovu uskutečnil výběrový kurz nazvaný Exkurze po...

  • 13.06.2024
Studentská praxe na Centru pro dokumentaci

Studentská praxe na Centru pro dokumentaci

V termínu od 20. května do 29. května 2024 proběhla Odborná stavebně historická praxe pro studenty...

  • 05.06.2024
Filozofická fakulta UJEP podporuje protestní akci Kolaps systému

Filozofická fakulta UJEP podporuje protestní akci Kolaps systému

V předvečer jednání o státním rozpočtu se dne 3. 6. 2024 od 16:00 hodin uskuteční před FF UK na...

  • 03.06.2024
Studenti dokumentace památek zakončili výuku na archeologickém výzkumu

Studenti dokumentace památek zakončili výuku na archeologickém výzkumu

Pro studenty oboru dokumentace památek, kteří navštěvovali v tomto semestru předmět „Úvod do...

  • 21.05.2024