Informace o studiu na FF UJEP

I. Obecné informace

II. Studijní programy

(aktuální studijní programy akreditované po novele zákona o VŠ v roce 2016)

Bakalářské programy

Navazující magisterské programy

Doktorské studijní programy

III. Studijní obory 

(Dobíhající studijní programy akreditované před novelou zákona o VŠ v roce 2016)

Bakalářské obory

Navazující magisterské obory

Doktorské studijní obory