Státní zavěrečné zkoušky

Platné okruhy SZZ od roku 2020

Bakalářské studium

Navazující magisterské studium

Platné okruhy SZZ od roku 2015

Bakalářské studium

Navazující magisterské studium

Okruhy SZZ do roku 2015

Bakalářské studium (pro studenty FF, PřF a PF)

Navazující magisterské studium