Studentská grantová soutěž

Zásady studentské grantové soutěže

Formuláře

doc Průběžná/závěrečná zpráva studentského grantového projektu
doc Přihláška studentského grantového projektu
doc Žádost o změnu studentského projektu

Složení grantové komise

  • doc. Pavel Maškarinec, Ph.D. - předseda komise, proděkan pro vědu a doktorské studium
  • doc. Hana Bergerová, Dr.
  • Mgr. David Tomíček, Ph.D.
  • doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc.
  • Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D.
  • doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc.
  • Mgr. Eva Svatoňová, Ph.D.

Mgr. Michaela Koumarová - tajemnice komise, e-mail: michaela.koumarova@ujep.cz

Vědecko-výzkumné granty